Jul 5, 2020   0:29 a.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | E | H | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnostiBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Dopjerová, M.
2.BT
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Bršelová, V.
3.
BTAttachment a kontextuálny výkonÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1 Ďurinová, L.
4.
BT
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
Šimurková, D.
5.
BTAttachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1
6.BT
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--FPS
Details of topic
1 / 1
Ondušková, K.
7.
BT
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Attachment na pracovisku a attachment k rodičom
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
9.
DT
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1
10.
BT
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 2
11.
DT
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej školeGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
12.
BT
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--FPSDetails of topic1 / 1
13.
BT
Hranie hazardných hier u adolescentovGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSDetails of topic
1 / 1
Kováčová, M.
14.
BTKlíma školy a psychická odolnosť adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic
1 / 1
15.
DT
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakovÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1
--
16.BT
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic2 / 2 Palcsó, O.
Ekeová, K.
17.
DT
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSDetails of topic
1 / 1
Sabaka, B.
18.BTMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Details of topic1 / 1 Kvintová, M.
20.BTNázov bude upresnený
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 4
Machová, L.
21.
DT
Názov bude upresnený
Hennelová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 2--
22.DT
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--FPSDetails of topic
1 / 1
Krajný, D.
23.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic
2 / 2
24.
BT
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 2 Zemková, V.
Gellen, M.
25.
BT
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvuÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic
1 / 1
Štefančík, P.
26.
BT
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1 Šimková, E.
27.BTPosttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 2
Brušová, P.
Srnová, E.
28.
DT
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1
29.
BT
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
2 / 1
Deters, Ľ.
Gráčová, B.
30.
DTPrenatálny bonding/attachmentÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPS
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Prežívanie vďačnosti u seniorovÚstav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Details of topic
1 / 1
32.DT
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
33.
DT
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Výbohová, M.
34.
BT
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic1 / 1
35.
BT
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Details of topic
1 / 1 Dzúrik, M.
36.DTPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic1 / 1 Dilík, K.
37.
BT
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Details of topic
1 / 1
38.
DT
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic0 / 1
--
39.
BT
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPSDetails of topic
1 / 1
Riglerová, M.
41.
DT
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic0 / 1
--
42.
BT
Rezistencia voči zmene a osobnosťÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic
2 / 2
Lukáčiková, T.
Hajnalová, M.
43.
DT
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
44.
DT
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic
1 / 1
Poľová, D.
45.BT
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
46.BT
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Details of topic
1 / 1 Martinásková, A.
47.BT
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
48.
DT
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1
--
49.
BT
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic1 / 1 Šatura, D.
50.
BT
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic1 / 1
51.
BT
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôlÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Sociálna atmosféra online komunít
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
54.
DT
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
55.
DT
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Details of topic
1 / 1
56.
BT
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
57.
BTSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
58.
BT
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic
1 / 1
59.BTSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Details of topic
0 / 1
--
60.
BT
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
Blažková, N.
61.
BT
Spokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Cagáňová, K.
62.
BT
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--
FPS
Details of topic1 / 1
63.
BTStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1
64.
BT
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1 Kuiková, E.
65.
BT
Šikanovanie v základných školách
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
66.
DT
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Details of topic
1 / 1 Fejová, D.
67.
BT
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
Steinflova, L.
68.
BT
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
Kováčová, M.
69.
BTŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Blizniaková, A.
70.
BT
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
1 / 1
71.
DT
Teória mysle závislých ľudí
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Details of topic1 / 1 Kinčeková, M.
72.
DT
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSDetails of topic1 / 2
73.
DT
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Details of topic
0 / 1--
74.
DT
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
0 / 1
--
75.
BT
Vďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic
1 / 1
76.
DT
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Details of topic
1 / 1
77.
BT
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
Jahodíková, K.
78.
BTWellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúctaÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Details of topic
1 / 1
79.
DT
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Newman, D.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
--
FPS
Details of topic
0 / 1
--
80.BT
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSDetails of topic
1 / 1
81.
BT
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Boleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1