Jul 22, 2019   2:46 p.m.      Magdaléna        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | E | J | K | M | O | P | R | S | Š | V | 1 | 2

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAko ženy zdôvodňujú svoje postoje k povinnému očkovaniu?Hennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
2.DTAnalýza faktorov posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza temperamentových čŕt podľa psychologických typovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza vybraných faktorov, prispievajúcich k spokojnosti v partnerských a manželských vzťahoch Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Paneková, Ľ.
5.DTAngažovanosť a spokojnosť pracovníkov vo vzťahu k výkonnosti na pracoviskuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
6.DTAtmosféra v školskej triede a sociálno-emocionálne zdravie žiakovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
7.BTEfekt testovaniaHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Vachulová, Z.
8.DTEfektívnosť a evaluácia školyDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
9.DTJazykové schopnosti u detí s odkladom školskej dochádzky.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
10.BTKvalita interpersonálnych vzťahov v procese doliečovania závislostíNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Kapalko, I.
11.BTKvalita života a odpustenie abstinujúcich závislýchChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Višňovská, D.
12.BTMožnosti psychosociálnej podpory detí po strate rodičaNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Demitrová, M.
13.DTMožnosti využitia dotazníka SDQ v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
14.BTOdpúšťanie u vysokoškolských študentovChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Pakšiová, V.
15.BTOsobnosť a Leadership u personálnych manažérov v obchodnom sektoreZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
16.DTOsobnosť a zvládanie strachuDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
17.DTOsobnostné koreláty motivácie k výkonuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Valachová, M.
18.BTParentifikácia a aktuálne vzťahy u mladých dospelýchGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
19.BTPokora a LeadershipZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Mariani, P.
20.BTPorovnanie sociálneho prostredia súkromnej a verejnoprávnej vysokej školyDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Zajíčková, A.
21.BTPosudzovanie charakterových vlastností v psychológii práce a organizácieLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Revťak, M.
22.DTPôrodná starostlivosť očami žienGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
23.DTPrediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
24.BTPrenatálny bonding a kvalita života u tehotnýchGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Baumanová, S.
25.BTPrežívanie spokojnosti u seniorov navštevujúcich Univerzitu 3. vekuDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Sálová, D.
26.DTProblém predstierania žiadúcich vlastností v psychodiagnostickom posudzovaní spôsobilosti pre prácuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
27.DTProblematika synergie v tíme - jej meranie a faktoryLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
28.BTPsychologický kapitál v kontexte kariérových zručnostíLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
29.DTPsychometrické charakteristiky a validizácia škál na meranie sebatranscendencieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
30.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka HEXACOLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
31.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka NEO-PI-RLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Smreková, L.
32.BTRodičovský stres a časová perspektívaGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
33.DTRodina a sociálno -emocionálne zdravie adolescentaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jačková, S.
34.DTRodinné prostredie a sociálno-emocionálne zdravie z pohľadu žiaka a rodičovHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Strákošová, V.
35.DTSebahodnotenie žiakov s vývinovými poruchami učeniaŠramová, B.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)M-SPPSYFPSDetails of topic0 / 1--
36.DTSociálna atmosféra v školskej treide a sociálno-emocionálne zdravie študentov na strednej školeRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
37.DTSociálno-emocionálne zdravie a stratégie zvládania stredu u stredoškolských študentovHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)M-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
38.DTSociálno-emocionálne zdravie v kontexte osobnostnej štruktúryHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 2 Dubcová, P.
39.DTSociálno-emocionálne zdravie v období vynárajúcej sa dospelostiHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Čisárová, K.
40.DTSociálno-emocionálne zdravie v súvislosti s inými konceptamiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
41.DTSociálno-emocionálne zdravie v súvislosti s inými konceptamiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
42.BTŠpecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic2 / 1 Cisárová, Ľ.
Paľuvová, D.
43.DTVäzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
44.BTVybrané čitateľské schopnosti vysokoškolákovMikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Csivre, M.
45.BTVýkonová motivácia a dôvera v iných u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Kotrč, D.
46.BTVýkonová motivácia a emočné kompetencie u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Hrebenár, M.
47.BTVýkonová motivácia a sebadôvera u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Filkasz, G.
48.BTVýkonová motivácia a životná zaangažovanosť u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Harušťák, R.
49.BTVýzvy ekonomiky 4.0 pre psychológiu práce a organizácieLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Školník, J.
50.BTVzťah atmosféry školskej triedy a životnej spokojnosti detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Štrpková, P.
51.BTVzťah rodinného prostredia a životnej spokojnosti detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jenčová, T.
52.DTVzťah silných a slabých stránok charakteru a životnej spokojnostiRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
53.DTVzťah silných a slabých stránok charakteru a sociálno emocionálneho zdraviaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Schmidt, N.
54.DTVzťah životnej spokojnosti a hodnôt, postojov a motivácie u adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
55.BT1. Vzťah atmosféry školskej triedy a sociálno emocionálneho zdravia detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Brišová, D.
56.BT2. Vzťah rodinného prostredia a sociálno emocionálneho zdravia detíRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Palacková, A.