Jul 17, 2018   0:15 a.m.      Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAko chápu bonding ženy a zdravotnícky personál?Greškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Husková, M.
2.DTAnalýza temperamentových čŕt podľa psychologických typovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza výberoveho procesu organizácieZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
4.DisTAngažovanosť zamestnancov vo vzťahu k výkonnostiLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)D-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
5.DTAttitudes toward Refugees.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
6.DTAttitudes toward Refugees.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
7.BTBonding a cirkadiálne rytmyGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Adamičková, M.
8.DTBonding a vzťahová väzbaGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Mrázková, K.
9.BTBrand manažment - značka ako súčasť marketingovej stratégieZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
10.DTDeti ako cieľová skupina reklamy: psychologický vplyv reklamyZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
11.BTEmpatia a životná spokojnosťKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
12.BTEmpatia a životná zmysluplnosťKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
13.DTEmpatia v edukačnom procese. Empatia a vnímanie časovej perspektívy u pedagógovKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
14.DTEmpatia v edukačnom procese. Empatia a životná spokojnosť pedagógovKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
15.DTEmpatia v edukačnom procese. Empatia pedagógov a kvalita sociálnej atmosféry v školeKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
16.BTEmpatia v edukačnom procese. Empatia a životná spokojnosť pedagógov vzhľadom na kvalitu sociálnej atmosféry v školeKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
17.BTGelotofóbia a paranoja v neklinickej populáciiBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Chytilová, S.
18.DTHealth Promotion in the Workplace.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
19.DTHealth Promotion in the Workplace.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
20.BTHoax ako sociálno - psychologický fenomén. Kvalitatívna analýza vnímania hoaxov na interneteZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Kleman, S.
21.BTIdentifikácia kariérových zručností u študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
22.DTIntegrácia zdravotne postihnutých pracovníkov do pracovného procesuZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)M-SPPSYFPSDetails of topic0 / 1--
23.BTKariérové zručnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Töröková, S.
24.DTKlíma školy a sociálno-emocionálne zdravie žiakovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Pauková, A.
25.BTKognitívna a emocionálna empatia a prežívanie šťastiaKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
26.DisTKoučing v organizácii ako podpora výkonnosti zamestnancovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)D-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
27.BTKvalita života a jej podmienenosť osobnostnými premennými so zastúpením princípu osobného vplyvu a kontrolyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
28.DTKvalita života u drogovo závislých klientov vzhľadom na druh liečby a dĺžku abstinencieKanderová, D.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
29.DTKvalitatívna analýza hodnôt v súbore študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
30.DTKvalitatívny prieskum politického marketingu extrémistov na SlovenskuZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
31.DTKvalitatívny výskum postojov matiek ako odporcov vakcinácieZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
32.BTMotivácia a jej zástoj v tvorivých výkonoch adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Šimša, K.
33.DTMotivačná orientácia študentov v kontexte hodnôtLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Greculová, L.
34.BTMotivačná orientácia študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Ľuptáková, M.
35.BTMožnosti odbornej psychologickej pomoci mladým ľuďom s duševnými problémami vo svete internetuMadro, M.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Pastorková, Ľ.
36.DTMultikultúrne postoje v kontexte úzkosti a úzkostlivostiHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
37.DisTNové trendy v leadershipeLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)D-PSYFPSDetails of topic0 / 2--
38.DisTNové trendy v leadershipeLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)D-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
39.DTOptimálne prospievanie a tvorivosť adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
40.DTOptimizmus a nádej v kontexte zvládania záťažeBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Baranyaiová, A.
41.DTOsobnosť adolescenta v kontexte situácií provokujúcich problémové správanieSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)M-SPPSYFPSDetails of topic0 / 1--
42.DTPerinatálne a postnatálne podmienky v súvislosti s vývinom reči u detí preškolského vekuGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
43.BTPokora a LeadershipZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
44.DTPostoje k očkovaniu a stratégie zvládania stresuHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
45.DTPrediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
46.DTPrenatálny bondingGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Hesková, E.
47.DTPrenatálny bonding a vzťahová väzbaGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
48.BTProblematické užívanie internetu a sociálno-emocionálne zdravie adolescentovŠimonová, V.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Vartíková, S.
49.BTProblematika ´odlúčených detí´ a jej sociálno-psychologické aspekty v kontexte globálnej migrácie: analýza dokumentovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
50.BTPsychologické prediktory výkonnostiLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Hýbela, M.
51.DisTPsychologický obraz dyslexie u vysokoškolákov.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)D-PSYFPSDetails of topic0 / 2--
52.DTPsychometrické charakteristiky a validizácia škály RLF-A u adolescentovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Príbelská, B.
53.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka HEXACOLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Töröková, I.
54.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka NEO-PI-RLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Kohút, M.
55.DTPsychosociálne súvislosti výchovných štýlov v rodineLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Makúchová, L.
56.DTRehabilitation of Patients Diagnosed with Schizophrenia.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
57.DTRehabilitation of Patients Diagnosed with Schizophrenia.Renner, W.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
58.DisTReziliencia osobnostiZelina, M.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)D-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
59.DTRodina a sociálno emocionálne zdravie adolescentaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Piková, V.
60.BTRodinný stres a časová perspektívaGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
61.DTRodinný stres, jeho zvládanie a časová perspektívaGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jacko Lysáková, N.
62.BTSebahodnotenie a reziliencia žiakov základných škôlSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
63.BTSebaposúdenie zmyslu pre humor a jeho zhoda s posúdením blízkou osobouBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Venécziová, R.
64.BTSebaposudzovanie zručností pre voľbu povolania a štruktúra záujmov u študentov strednej školyHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 2 Sabaka, B.
65.DisTSelf concept a autoreguláciaZelina, M.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)D-PSYFPSDetails of topic0 / 1--
66.DTStimulácia predgramotnostných schopností u rómskych detí.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Cenkyová, B.
67.BTŠpecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Zimányiová, K.
68.DTŠpecifiká sémantického profilu migrantov vzhľadom na vybrané environmentálno-psychologické charakteristiky vysokoškolákovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Gachová, L.
69.DTTvorivosť učiteľov a žiakov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Polák, D. J.
70.BTTvorivosť učiteľov a žiakov v kontexte školskej klímySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Poľová, D.
71.BTTvorivosť žiakov s poruchami učeniaUhrinčková, A.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jančár, M.
72.BTÚzkosť, úzkostlivosť a postoj matky k povinnému očkovaniu dieťaťaHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Hužičková, K.
73.BTVäzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Sorgerová, S.
74.DTVäzba na miesto a postoje k migrantom v súčasnej spoločnostiNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 2 Kramárová, E.
75.DTVnímanie dôležitosti a spokojnosti s kariérovými zručnosťami u absolventov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
76.DTVnímanie mediálne prezentovaných informácií o dôsledkoch očkovania v kontexte postojov k očkovaniu a hodnotového systému osobnostiHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
77.DTVnímanie mediálne prezentovaných informácií o dôsledkoch očkovania v kontexte sociálnej začlenenosti a osobnostiHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
78.DTVnímanie mediálne prezentovaných informácií v kontexte multikultúrnych postojov a hodnotového systému osobnostiHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
79.DTVnímanie problematiky vakcinácie z pohľadu matiekZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
80.DTVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Jamečná, K.
81.DTVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie, psychoterapie resp. psychoonkológieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Krasňanská, K.
82.BTVýkonová motivácia žiakov v kontexte komunikácie učiteľa a atmosféry v školskej triedeSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Kováč, I.
83.BTVysokoškoláci s dyslexiou.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 2--
84.DTVzťah emocionálnej inteligencie a výkonovej motivácie u študentov vybranej vysokej školyRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Strhanová, A.
85.DTVzťah percipovaného štýlu výchovy adolescenta a jeho silných a slabých stránok charakteru v kontexte pozitívnej psychológieRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Mittelhofer, J.
86.DTVzťah percipovaného štýlu výchovy adolescentom, jeho rodinného prostredia a sociálno-emocionálneho zdraviaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Šemberová, V.
87.BTVzťah rodinného prostredia a subjektívneho prežívania šťastiaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Venglošová, N.
88.BTVzťah rodinného prostredia a reziliencie adolescentaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Tóthová, K.
89.DTVzťah rodinného prostredia adolescenta, subjektívneho prežívania šťastia a jeho reziliencieRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Snopková, L.
90.BTVzťah rodinného prostredia a sebaúcty adolascentaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Czaková, M.
91.BTVzťah sociálno-emocionálneho zdravia a subjektívneho prežívania šťastiaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Zelinková, V.
92.BTVzťahová väzba a cirkadiálne rytmyGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Miková, S.
93.BTŽivotná spokojnosť v kontexte rozchoduLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic0 / 1--