Apr 6, 2020   1:35 a.m.      Irena        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | E | H | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAgresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnostiBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Dopjerová, M.
2.BTAko rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Bršelová, V.
3.BTAttachment a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Ďurinová, L.
4.BTAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Šimurková, D.
5.BTAttachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Mitlíková, M.
6.BTAttachment na pracovisku a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Ondušková, K.
7.BTAttachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
8.BTAttachment na pracovisku a attachment k rodičomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Mikušová, J.
9.DTAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Jančár, M.
10.BTBrand attachment v kontexte vybraných individuálnych premennýchNewman, D.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 2 Michajlovová, L.
11.DTEfektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej školeGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Mojžišová, K.
12.BTEmocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Kuczman, E.
13.BTHranie hazardných hier u adolescentovGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Kováčová, M.
14.BTKlíma školy a psychická odolnosť adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Klopanová, N.
15.DTKlíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
16.BTKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic2 / 2 Palcsó, O.
Ekeová, K.
17.DTKvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Sabaka, B.
18.BTMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
19.BTMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapiiNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Kvintová, M.
20.BTNázov bude upresnenýHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 4 Machová, L.
21.DTNázov bude upresnenýHennelová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 2--
22.DTOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Krajný, D.
23.BTOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic2 / 2 Podmanická, M.
Cibulková, K.
24.BTOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic2 / 2 Zemková, V.
Gellen, M.
25.BTPostoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvuGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Štefančík, P.
26.BTPostoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Šimková, E.
27.BTPosttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorenímNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic2 / 2 Brušová, P.
Srnová, E.
28.DTPôrodná starostlivosť z pohľadu žienGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Balažovjechová, D.
29.BTPrenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic2 / 1 Deters, Ľ.
Gráčová, B.
30.DTPrenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
31.BTPrežívanie vďačnosti u seniorovChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Topor, S. D.
32.DTPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
33.DTPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Výbohová, M.
34.BTPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Pappová, M.
35.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Dzúrik, M.
36.DTPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Dilík, K.
37.BTPsychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Pengilly, M.
38.DTPsychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
39.BTPsychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
40.DTPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)M-PSYFPSDetails of topic1 / 1 Riglerová, M.
41.DTReziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
42.BTRezistencia voči zmene a osobnosťNewman, D.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic2 / 2 Lukáčiková, T.
Hajnalová, M.
43.DTRizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Zelinková, V.
44.DTSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Poľová, D.
45.BTSebahodnotenie žiakov a klíma školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Peráčková, V.
46.BTSebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Martinásková, A.
47.BTSebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Kubalová, L.
48.DTSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
49.BTSexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestoreGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Šatura, D.
50.BTSkríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Kapcátová, L.
51.BTSociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôlDvorská, B.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
52.BTSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
53.BTSociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakovGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Belisová, I.
54.DTSociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Tóthová, K.
55.DTSociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Nemcsoková, S.
56.BTSociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôlGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Lenkeyová, P.
57.BTSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Bartalská, B.
58.BTSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Staňová, P.
59.BTSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
60.BTSpojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Blažková, N.
61.BTSpokojnosť s pôrodomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Cagáňová, K.
62.BTStratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdraviaSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Barátová, S.
63.BTStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Adamčíková, K.
64.BTSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescentaSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Kuiková, E.
65.BTŠikanovanie v základných školáchGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Pučeková, M.
66.DTŠkolská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školyGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Fejová, D.
67.BTŠtýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Steinflova, L.
68.BTŠtýl výchovy a sebaúcta adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Kováčová, M.
69.BTŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Blizniaková, A.
70.BTŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Sásiková, K.
71.DTTeória mysle závislých ľudíBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Kinčeková, M.
72.DTTransformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 2 Kubalec, V.
73.DTTransformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
74.DTVäzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajneNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
75.BTVďačnosť mladých dospelýchChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Karasová, I.
76.DTVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Pastorková, Ľ.
77.BTVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Jahodíková, K.
78.BTWellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúctaRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Čelko, M.
79.DTWorkplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonuNewman, D.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)--FPSDetails of topic0 / 1--
80.BTZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Hrebičková, M. F.
81.BTZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSDetails of topic1 / 1 Tomašovičová, P.