3. 6. 2020  23:15      Karolína        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | H | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnostiBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Bršelová, V.
3.
BP
Attachment a kontextuálny výkon
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
BP
Attachment na pracovisku a attachment k partnerovi
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mitlíková, M.
6.
BPAttachment na pracovisku a kontextuálny výkonGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ondušková, K.
7.
BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.BPAttachment na pracovisku a attachment k rodičomGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
9.
DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Jančár, M.
10.BPBrand attachment v kontexte vybraných individuálnych premennýchNewman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu1 / 2 Michajlovová, L.
11.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mojžišová, K.
12.
BP
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Kuczman, E.
13.BP
Hranie hazardných hier u adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováčová, M.
14.
BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentovÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klopanová, N.
15.
DPKlíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPSPodrobnosti tématu2 / 2 Palcsó, O.
Ekeová, K.
17.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sabaka, B.
18.BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu0 / 1
--
19.
BPMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Kvintová, M.
20.
BPNázov bude upresnenýHennelová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 4
21.
DP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krajný, D.
23.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Podmanická, M.
Cibulková, K.
24.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
25.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Štefančík, P.
26.BPPostoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
28.
DP
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.BPPrenatálny bonding/attachmentÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 1
30.
DP
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Chlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
32.DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
33.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Výbohová, M.
34.BPPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pappová, M.
35.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
36.
DP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
37.
BPPsychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestuLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
40.DPPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Riglerová, M.
41.DPReziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosť
Newman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
2 / 2
43.
DP
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zelinková, V.
44.
DP
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
BP
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Peráčková, V.
46.
BPSebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentovRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
47.
BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Kubalová, L.
48.DPSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu0 / 1--
49.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
50.BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Kapcátová, L.
51.
BP
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Dvorská, B.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Sociálna atmosféra online komunít
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
53.BP
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1
55.DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Nemcsoková, S.
56.BPSociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôlÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.
BPSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bartalská, B.
58.
BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Staňová, P.
59.BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1--
60.
BP
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.
BP
Spokojnosť s pôrodomÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Cagáňová, K.
62.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdraviaSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Barátová, S.
63.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornosti
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.
BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuiková, E.
65.
BP
Šikanovanie v základných školáchGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pučeková, M.
66.
DPŠkolská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školyÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Fejová, D.
67.
BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Steinflova, L.
68.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
69.BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Blizniaková, A.
70.
BPŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Sásiková, K.
71.DP
Teória mysle závislých ľudí
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
72.
DP
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kubalec, V.
73.DPTransformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancovLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Chlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1
76.
DPVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
77.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
78.
BP
Wellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúcta
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
79.
DP
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Newman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1--
80.BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Hrebičková, M. F.
81.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Tomašovičová, P.