4. 6. 2020  15:35      Lenka        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | H | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 1 Dopjerová, M.
2.BPAko rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Bršelová, V.
3.BP
Attachment a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurinová, L.
4.BPAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimurková, D.
5.BPAttachment na pracovisku a attachment k partneroviÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BPAttachment na pracovisku a kontextuálny výkonÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Ondušková, K.
7.
BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy0 / 1--
8.
BP
Attachment na pracovisku a attachment k rodičom
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikušová, J.
9.
DPAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Newman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 2
11.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej školeGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BPHranie hazardných hier u adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Kováčová, M.
14.
BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Klopanová, N.
15.DPKlíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BPKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSYFPS
Podrobnosti témy
2 / 2
17.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Sabaka, B.
18.
BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSYFPSPodrobnosti témy1 / 1
20.
BP
Názov bude upresnenýHennelová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 4 Machová, L.
21.
DPNázov bude upresnenýHennelová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2 Podmanická, M.
Cibulková, K.
24.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
2 / 2
25.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimková, E.
27.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
28.DPPôrodná starostlivosť z pohľadu žienÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Balažovjechová, D.
29.
BP
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 1
30.
DP
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorovÚstav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Topor, S. D.
32.
DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
BP
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
35.BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1
36.
DP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.DPPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Riglerová, M.
41.
DP
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
BPRezistencia voči zmene a osobnosťÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
43.
DPRizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Zelinková, V.
44.
DP
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
45.BPSebahodnotenie žiakov a klíma školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BPSebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Martinásková, A.
47.
BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
48.
DP
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy0 / 1--
49.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
50.BPSkríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kapcátová, L.
51.
BPSociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôlDvorská, B.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Sociálna atmosféra online komunít
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Belisová, I.
54.DPSociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Tóthová, K.
55.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Nemcsoková, S.
56.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
57.BPSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1 Bartalská, B.
58.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Staňová, P.
59.BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy0 / 1--
60.BPSpojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Blažková, N.
61.
BP
Spokojnosť s pôrodomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
62.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti témy1 / 1 Adamčíková, K.
64.
BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuiková, E.
65.
BP
Šikanovanie v základných školách
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Pučeková, M.
66.DP
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školy
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Fejová, D.
67.
BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentovRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 1 Steinflova, L.
68.
BPŠtýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
69.
BPŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Blizniaková, A.
70.BPŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
71.DPTeória mysle závislých ľudíÚstav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kinčeková, M.
72.DPTransformačný leadership a efektívnosť futbalových tímov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 2
Kubalec, V.
73.
DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy0 / 1--
75.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Chlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Karasová, I.
76.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Pastorková, Ľ.
77.BPVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
78.
BPWellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúcta
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DPWorkplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
81.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1