Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológieHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | E | K | O | P | S | T | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAttachment a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
2.BPAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
3.BPAttachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
4.BPAttachment na pracovisku a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
5.BPAttachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
6.BPAttachment na pracovisku a attachment k rodičomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
7.DPAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
8.BPEmocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
9.BPKlíma školy a psychická odolnosť adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
10.DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
11.DPPôrodná starostlivosť z pohľadu žienGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
12.DPPrenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
13.DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
14.DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
15.BPPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
16.BPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
17.DPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
18.BPPsychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
19.DPPsychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
20.BPPsychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
21.DPSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
22.BPSebahodnotenie žiakov a klíma školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
23.BPSebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
24.DPSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
25.BPSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
26.BPSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
27.BPSpokojnosť s pôrodomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
28.BPStratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdraviaSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
29.BPStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
30.BPSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescentaSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
31.DPTransformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 2--
32.DPTransformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
33.BPVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--