5. 7. 2020  21:59      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | E | H | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnostiBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Bršelová, V.
3.
BP
Attachment a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Ďurinová, L.
4.
BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Šimurková, D.
5.BPAttachment na pracovisku a attachment k partnerovi
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Mitlíková, M.
6.
BP
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Attachment na pracovisku a attachment k rodičomÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Mikušová, J.
9.
DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1
10.BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 2
Michajlovová, L.
11.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
12.
BP
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuczman, E.
13.
BP
Hranie hazardných hier u adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
DP
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BPKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachÚstav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSPodrobnosti témy2 / 2
17.
DPKvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Sabaka, B.
18.BPMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kvintová, M.
20.
BP
Názov bude upresnený
Hennelová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 4
Machová, L.
21.DP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.DP
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
Podmanická, M.
Cibulková, K.
24.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
Zemková, V.
Gellen, M.
25.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvuGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Šimková, E.
27.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2
28.
DP
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
BP
Prenatálny bonding/attachment
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
2 / 1
Deters, Ľ.
Gráčová, B.
30.
DP
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorovChlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Výbohová, M.
34.BPPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
BPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1 Dzúrik, M.
36.
DP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Dilík, K.
37.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
38.DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy0 / 1
--
39.
BPPsychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DPPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientovNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
DPReziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosť
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2 Lukáčiková, T.
Hajnalová, M.
43.
DP
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
44.
DP
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Poľová, D.
45.
BP
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Peráčková, V.
46.BPSebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentovRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
47.BPSebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubalová, L.
48.
DP
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školy
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy0 / 1
--
49.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestoreGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1
50.BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 1 Kapcátová, L.
51.BP
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Dvorská, B.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Sociálna atmosféra online komunít
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BPSociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakovGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Belisová, I.
54.DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
55.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
BPSociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôlÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Lenkeyová, P.
57.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartalská, B.
58.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
59.BPSpiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiáchŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1--
60.
BP
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 1
61.BPSpokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
62.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornosti
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Adamčíková, K.
64.
BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti témy1 / 1 Kuiková, E.
65.
BP
Šikanovanie v základných školách
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Pučeková, M.
66.
DP
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
67.
BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Steinflova, L.
68.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováčová, M.
69.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Blizniaková, A.
70.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 1
71.
DP
Teória mysle závislých ľudíBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Kinčeková, M.
72.DPTransformačný leadership a efektívnosť futbalových tímov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 2
73.
DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Karasová, I.
76.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológie
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
77.
BPVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Jahodíková, K.
78.BPWellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúctaÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Čelko, M.
79.
DP
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonuNewman, D.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy0 / 1--
80.BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
BPZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti témy1 / 1