May 30, 2020   9:47 a.m.      Ferdinand        
University information system

Summary of topics offered - Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | B | E | K | N | O | P | R | S | V | W

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Attachment a kontextuálny výkon
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPS
Details of topic
1 / 1
3.BTAttachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPSDetails of topic
1 / 1
4.BTAttachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1 Ondušková, K.
5.
BT
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPSDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Attachment na pracovisku a attachment k rodičomÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic
1 / 1
7.
DT
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Jančár, M.
8.
BTBrand attachment v kontexte vybraných individuálnych premennýchNewman, D.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic
1 / 2
Michajlovová, L.
9.
BT
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Kuczman, E.
10.BT
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic
1 / 1
11.
DT
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic0 / 1--
12.BTNázov bude upresnený
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPSDetails of topic
1 / 4
13.DTNázov bude upresnený
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic0 / 2
--
14.
DT
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic1 / 1 Krajný, D.
15.DT
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic
1 / 1
Balažovjechová, D.
16.
BT
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic2 / 1 Deters, Ľ.
Gráčová, B.
17.DT
Prenatálny bonding/attachment
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic0 / 1--
18.
DT
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
0 / 1--
19.
DT
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Rezistencia voči zmene a osobnosť
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPSDetails of topic
2 / 2
Lukáčiková, T.
Hajnalová, M.
21.
DT
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Poľová, D.
22.
BT
Sebahodnotenie žiakov a klíma školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Peráčková, V.
23.
BT
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPS
Details of topic
1 / 1
24.
BT
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
0 / 1
--
25.BT
Sociálna atmosféra online komunít
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
0 / 1
--
26.BTSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPS
Details of topic
1 / 1
27.
BT
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Blažková, N.
28.
BT
Spokojnosť s pôrodom
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPSDetails of topic1 / 1 Cagáňová, K.
29.
BT
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPS
Details of topic
1 / 1
30.
BT
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Szobiová, E.Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
32.
BTVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Jahodíková, K.
33.
DT
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie (FPS)FPS
Details of topic
0 / 1--