Prehľad vypísaných tém - Ústav všeobecnej psychológie (FPS)Help


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | B | E | K | N | O | P | R | S | V | W

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Attachment a kontextuálny výkon
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSprohlížet
1 / 1
2.
BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
3.BP
Attachment na pracovisku a attachment k partnerovi
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet
1 / 1
Mitlíková, M.
4.
BP
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSprohlížet1 / 1 Ondušková, K.
5.
BPAttachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1
--
6.
BPAttachment na pracovisku a attachment k rodičomGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
7.DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPS
1 / 1
Jančár, M.
8.
BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Newman, D.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
1 / 2
Michajlovová, L.
9.
BP
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
1 / 1
10.BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1 Klopanová, N.
11.DPKlíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSprohlížet0 / 1
--
12.
DP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSprohlížet0 / 2--
13.
BP
Názov bude upresnenýHennelová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 4
Machová, L.
14.DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
1 / 1
Krajný, D.
15.DP
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
Balažovjechová, D.
16.DPPrenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSprohlížet
0 / 1
--
17.
BPPrenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
2 / 1
18.DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSprohlížet0 / 1--
19.
DP
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
0 / 1
--
20.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosťNewman, D.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPS
2 / 2
21.DP
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1 Poľová, D.
22.
BP
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet1 / 1 Peráčková, V.
23.BPSebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
Kubalová, L.
24.BP
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
0 / 1
--
25.
BP
Sociálna atmosféra online komunít
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
0 / 1
--
26.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
Bartalská, B.
27.
BPSpojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
1 / 1
28.
BP
Spokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1 Cagáňová, K.
29.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
30.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet1 / 1 Adamčíková, K.
31.
BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
Kuiková, E.
32.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS1 / 1 Jahodíková, K.
33.DP
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS0 / 1--