3. 8. 2020  11:58      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav všeobecnej psychológie (FPS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | B | E | K | N | O | P | R | S | V | W

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Attachment a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďurinová, L.
2.
BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BPAttachment na pracovisku a attachment k partnerovi
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
5.BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Attachment na pracovisku a attachment k rodičomÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikušová, J.
7.DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy1 / 1 Jančár, M.
8.
BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premennýchÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 2
9.
BP
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Klopanová, N.
11.DP
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Názov bude upresnenýÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.
BP
Názov bude upresnenýHennelová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSPodrobnosti témy
1 / 4
14.
DP
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Krajný, D.
15.
DP
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Balažovjechová, D.
16.DPPrenatálny bonding/attachmentÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy2 / 1
18.
DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosťNewman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
2 / 2
21.
DP
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
BP
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
23.BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
24.
BP
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Dvorská, B.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Sociálna atmosféra online komunít
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Bartalská, B.
27.BP
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPSPodrobnosti témy1 / 1 Blažková, N.
28.
BP
Spokojnosť s pôrodomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
29.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Barátová, S.
30.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornosti
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Adamčíková, K.
31.
BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuiková, E.
32.
BPVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DP
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Newman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--