Jun 2, 2020   0:43 a.m.      Xénia        
University information system

Summary of topics offered - Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | E | H | P | R | S | Š | T | W

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising departmentIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej školeGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
Details of topic
1 / 1 Mojžišová, K.
2.
BT
Hranie hazardných hier u adolescentov
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
3.
BT
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
4.
BTPostoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1 Šimková, E.
5.
DT
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic
0 / 1
--
6.
DTPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Výbohová, M.
7.
BTPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Pappová, M.
8.
DT
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPSDetails of topic
1 / 1
Dzúrik, M.
10.
BT
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Pengilly, M.
11.BTPsychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPSDetails of topic1 / 1
13.BTSebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
14.
DT
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
0 / 1--
15.
BT
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Šatura, D.
16.
BT
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
17.
DT
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
Details of topic
1 / 1
18.
DT
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
19.
BTSociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôlGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Lenkeyová, P.
20.
BTŠikanovanie v základných školách
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPSDetails of topic
1 / 1
Pučeková, M.
21.
DT
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školyÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Fejová, D.
22.
BT
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
Details of topic
1 / 1
23.
BT
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPSDetails of topic
1 / 1
Kováčová, M.
24.
BT
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 1
Blizniaková, A.
25.
BT
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic
1 / 1
Sásiková, K.
26.
DT
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Details of topic
1 / 2
Kubalec, V.
27.
DT
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
Details of topic
0 / 1--
28.
BT
Wellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúcta
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSDetails of topic
1 / 1