14. 7. 2020  17:45      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | E | H | P | R | S | Š | T | W

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DPEfektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej školeGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Mojžišová, K.
2.
BP
Hranie hazardných hier u adolescentov
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, M.
3.BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
5.DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy
1 / 1
7.
BPPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Dzúrik, M.
9.
DP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Dilík, K.
10.BPPsychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Pengilly, M.
11.
BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Zelinková, V.
13.
BP
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
14.DPSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestoreÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BPSociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakovGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPSPodrobnosti témy1 / 1
17.
DPSociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôlGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Lenkeyová, P.
20.
BP
Šikanovanie v základných školáchGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
21.DP
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy
1 / 1
22.BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Steinflova, L.
23.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováčová, M.
24.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
BPŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
26.DP
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy1 / 2
27.
DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy0 / 1
--
28.
BPWellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúctaRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1