Prehľad vypísaných tém - Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)Help


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | E | H | P | R | S | Š | T | W

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
Mojžišová, K.
2.
BP
Hranie hazardných hier u adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
1 / 1
Kováčová, M.
3.
BPPostoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvuÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet
1 / 1
Štefančík, P.
4.
BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
1 / 1
Šimková, E.
5.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS0 / 1--
6.DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS1 / 1 Výbohová, M.
7.
BP
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
8.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
9.
DPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet1 / 1
10.
BPPsychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS1 / 1 Pengilly, M.
11.BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet0 / 1--
12.
DP
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet1 / 1
13.BP
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
1 / 1
Martinásková, A.
14.
DP
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školy
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
0 / 1
--
15.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestoreGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
1 / 1
Šatura, D.
16.
BP
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakovGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS1 / 1
17.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet
1 / 1
Tóthová, K.
18.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1 Nemcsoková, S.
19.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1 Lenkeyová, P.
20.
BP
Šikanovanie v základných školách
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
21.
DP
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPSprohlížet
1 / 1
22.
BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPS
1 / 1
23.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet1 / 1
24.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákovRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
1 / 1
Blizniaková, A.
25.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet1 / 1
26.DP
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
prohlížet1 / 2
27.DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
FPS
0 / 1
--
28.
BP
Wellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúctaÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)FPSprohlížet1 / 1 Čelko, M.