2. 6. 2020  3:13      Xénia        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav klinickej psychológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKancelária
E-mail
Mikulajová Marína, prof. PhDr., CSc.vedúci pracoviska, vedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 868
0.08-2
Zamestnanci
 
 
  
odborná asistentka
+421 248 208 869
0.08-3veronika.bolekova@paneurouni.com
nespecifikováno
dusan.fabian@paneurouni.com
prodekanka-odborná asistentka
+421 248 208 864
2.17
nespecifikovánorobert.hanak@paneurouni.com
nespecifikováno
mojmir.kalis@paneurouni.com
Krajmer Peter, Mgr., PhD.
nespecifikováno
peter.krajmer@paneurouni.com
Máthé Róbert, PhDr., PhD.nespecifikováno
Naništová Eva, doc. PhDr., CSc.docentka
eva.nanistova@paneurouni.com
Pečeňák Ján, prof. MUDr., CSc.
nespecifikováno
jan.pecenak@paneurouni.com
nespecifikováno
veronika.stenova@paneurouni.com
Doktorandi
 
 
 
 
Chlebcová Veronika, Mgr.doktorandka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.