13. 11. 2019  12:48      Stanislav        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav klinickej psychológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Mikulajová Marína, prof. PhDr., CSc.vedúci pracoviska, vedúca ústavu-profesorka+421 248 208 8680.08-2marina.mikulajova@paneurouni.com
Zamestnanci    
Boleková Veronika, PhDr., PhD.odborná asistentka+421 248 208 8690.08-3veronika.bolekova@paneurouni.com
Greškovičová Katarína, Mgr., PhD.prodekanka-odborná asistentka+421 248 208 8642.17katarina.greskovicova@paneurouni.com
Hanák Róbert, doc. Ing., PhD.nespecifikovánorobert.hanak@paneurouni.com
Krajmer Peter, Mgr., PhD.nespecifikovánopeter.krajmer@paneurouni.com
Naništová Eva, doc. PhDr., CSc.docentkaeva.nanistova@paneurouni.com
Pečeňák Ján, prof. MUDr., CSc.nespecifikovánojan.pecenak@paneurouni.com
Šteňová Veronika, PhDr., PhD.nespecifikovánoveronika.stenova@paneurouni.com
Doktorandi    
Chlebcová Veronika, Mgr.doktorandkaveronika.chlebcova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.