29. 3. 2020  23:21      Miroslav        
Univerzitní informační systém

Paneurópska vysoká škola - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Paneurópska vysoká škola. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracovištěZařazeníTelefonKancelářE-mail
Alner Juraj, PhDr.CVVPC FPnespecifikováno+421 268 203 650205juraj.alner@paneurouni.com
Balco Andrej, Mgr.UMŠ FMnespecifikovánoandrej.balco@paneurouni.com
Balog Boris, doc. JUDr., PhD.OUP FPvedúci ÚTDŠ a SVD-docent+421 248 208 8332.33boris.balog@paneurouni.com
Batková Katarína, Mgr., PhD.CVVPC FP, UVP FPnespecifikovánokatarina.batkova@paneurouni.com
Belás Jaroslav, prof. Ing., PhD.UMM FEPprofesorjaroslav.belas@paneurouni.com
Benčič Stanislav, doc. PhDr., PhD.UMŠ FMdocent+421 268 203 650224stanislav.bencic@paneurouni.com
Bendíková Martina, Ing.CTP UPnespecifikovánomartina.bendikova@paneurouni.com
Bizov Boris, Mgr.ŠO FPreferent ŠO+421 248 208 823prízemie 0.05boris.bizov@paneurouni.com
Bohunický Jozef, Dr., PhD.UMŠ FModborný asistentjozef.bohunicky@paneurouni.com
Boleková Veronika, PhDr., PhD.UKP FPSodborná asistentka+421 248 208 8690.08-3veronika.bolekova@paneurouni.com
Breier Pavol, Mgr., ArtD.UDM FModborný asistent+421 248 287 612kancelária MCpavol.breier@paneurouni.com
Brezina Ivan, Ing., PhD.UE FEPodborný asistent- Prodekan+421 268 203 647316ivan.brezina@paneurouni.com
Briestenská Marta, Mgr.OĽZ PEVSodborná referentka-personalistkamarta.briestenska@paneurouni.com
Briestenský Rastislav, JUDr. PhDr.UMM FEPdoktorandrastislav.briestensky@paneurouni.com
Brvnišťan Miroslav, JUDr., PhD.CVVPC FPnespecifikovánomiroslav.brvnistan@paneurouni.com
Budinská Ivana, Ing., PhD.UAI FInespecifikovánoivana.budinska@paneurouni.com
Cepek Branislav, doc. JUDr. Ing., PhD.OSP FPnespecifikováno+421 248 208 8522.34branislav.cepek@paneurouni.com
Cigánek Ján, Ing., PhD.UAI FInespecifikovánojan.ciganek@paneurouni.com
Cihelková Eva, prof. Ing., CSc.UMP FEPprofesorka321eva.cihelkova@paneurouni.com
Cirák Ján, prof. JUDr., CSc.FP FPexternistajan.cirak@paneurouni.com
Csabay Marek, Ing., PhD.UMP FEPodborný asistent314marek.csabay@paneurouni.com
Čepel Martin, Dr., PhD., MBAUMM FEPodborný asistentmartin.cepel@paneurouni.com
Čerňanec MariánREK REKexternistamarian.cernanec@paneurouni.com
Čičmancová Martina, Mgr. art.REK REKexternistamartina.cicmancova@paneurouni.com
Čimová Eva, Ing.Dek FEPasistentka dekana+421 268 203 606327eva.cimova@paneurouni.com
Čížik Rudolf, Mgr.UMP FEPdoktorandrudolf.cizik@paneurouni.com
Čižinská Romana, doc. Ing., Ph.D.ĎV UPexternistaromana.cizinska@paneurouni.com
Čuvaj Martin, Mgr., ArtD.UMŠ FMnespecifikovánomartin.cuvaj@paneurouni.com
Dědina Jiří, doc. Ing., CSc.UMM FEPdocent723 532 573322jiri.dedina@paneurouni.com
Demovičová Andrea, Mgr., PhD.OKCJ FPasistentka+421 248 208 8312.16andrea.demovicova@paneurouni.com
Doboš Igor, PhDr. JUDr., PhD.UVP FPodborný asistentigor.dobos@paneurouni.com
Doboš Ján, Ing.UAI FInespecifikováno+421 268 203 693308jan.dobos@paneurouni.com
Dobrovolná Eva, JUDr., Ph.D., LL.M.ĎV UPexterní učitelkaeva.dobrovolna@paneurouni.com
Dorkinová Barbora, Mgr.FP FP, REK REK, UVP FPdoktorandka, externí učitelka, nespecifikovánobarbora.dorkinova@paneurouni.com
Drahošová Jana, Ing.UMM FEPdoktorandkajana.drahosova@paneurouni.com
Dudášová Marianna, Ing., PhD.FEP FEP, FP FP, UVP FPexternista, nespecifikovánomarianna.dudasova@paneurouni.com
Dudáš Tomáš, doc. Ing., PhD.UMP FEPdekan FEP-docent+421 268 203 607325tomas.dudas@paneurouni.com
Dulak Anton, prof. JUDr., PhD.OOP FPvedúci ÚSP- profesoranton.dulak@paneurouni.com
Dulaková Jakúbeková Denisa, doc. JUDr., PhD.OOP FPdocentkadenisa.dulakova@paneurouni.com
Ďurana Vladimír, JUDr., CSc.FP FPexternistavladimir.durana@paneurouni.com
Ďurica Milan, JUDr., LL.M., PhD.OBP FPnespecifikováno2.41milan.durica@paneurouni.com
Ďurinová Ivona, Ing., PhD.FEP FEPnespecifikovánoivona.durinova@paneurouni.com
Dvorská Beáta, PhDr., PhD.UVSPM FPSodborná asistentka+421 248 208 8730.08-1beata.dvorska@paneurouni.com
Erdösová Andrea, JUDr., PhD.OMS FPprodekanka-odborná asistentka+421 248 208 817č. d. 2.11andrea.erdosova@paneurouni.com
Fabián Dušan, PhDr., PhD.UKP FPSnespecifikovánodusan.fabian@paneurouni.com
Fabuš Michal, Ing., PhD.FEP FEPexterní učitelmichal.fabus@paneurouni.com
Fakla Martin, JUDr.UVP FPdoktorandmartin.fakla@paneurouni.com
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.UAI FIprofesor+421 268 203 693308peter.farkas@paneurouni.com
Fedotov MykhailoUDM FMdoktorandmykhailo.fedotov@paneurouni.com
Fortis Elena, Mgr. PhDr.USPOP FPSdoktorandkaelena.fortis@paneurouni.com
Gablas Branislav, Ing., PhD.UAI FInespecifikovánobranislav.gablas@paneurouni.com
Gáborová Ivana, Mgr., MBAUE FEPdoktorandkaivana.gaborova@paneurouni.com
Gajdošová Eva, prof. PhDr., PhD.USPOP FPSvedúca ústavu-profesorka+421 248 208 8670.07-2eva.gajdosova@paneurouni.com
Galovská Marcela, Ing., PhD.KAN REKkancelármarcela.galovska@paneurouni.com
Garayová Lilla, PhDr. JUDr., PhD.UMEP FPodborná asistentka+421 248 208 8532.25lilla.garayova@paneurouni.com
Gasperová Jana, Mgr., PhD.OMV REKnespecifikovánojana.gasperova@paneurouni.com
Gaulieder Henrich, JUDr. Ing., PhD.FP FPexternistahenrich.gaulieder@paneurouni.com
Gieserová Brigita, Ing.Dek FPtajomníčka fakulty+421 248 208 830č.d. 2.03brigita.gieserova@paneurouni.com
Grác Ján, prof. PhDr., DrSc.FPS FPSexterní učiteljan.grac@paneurouni.com
Grajcár Štefan, PhDr.UVSPM FPSnespecifikovánostefan.grajcar@paneurouni.com
Greškovičová Katarína, Mgr., PhD.UKP FPSprodekanka-odborná asistentka+421 248 208 8642.17katarina.greskovicova@paneurouni.com
Hačár Dušan, Ing.UMM FEPdoktoranddusan.hacar@paneurouni.com
Hačundová Henrieta, Mgr.FM FMdoktorandkahenrieta.hacundova@paneurouni.com
Haffner Oto, Ing., PhD.UAI FInespecifikovánooto.haffner@paneurouni.com
Hajduk Ľudovít, prof. PhDr., PhD.REK REKprorektor pre VV, DŠ a CV-profesor+421 268 203 643216ludovit.hajduk@paneurouni.com
Halán Tomáš, Ing., PhD.FEP FEPnespecifikovánotomas.halan@paneurouni.com
Haldová Jana, Ing.Dek FPasistentka dekana fakulty+421 248 208 816č.d. 2.04jana.haldova@paneurouni.com
Hanák Róbert, doc. Ing., PhD.UKP FPSnespecifikovánorobert.hanak@paneurouni.com
Hanzlíková MartaŠO FMreferentka ŠO+421 268 203 613201marta.hanzlikova@paneurouni.com
Hassanová Rebecca Lilla, JUDr.UMEP FPdoktorandkarebecca.hassanova@paneurouni.com
Hennelová Katarína, PhDr., PhD.UVSPM FPSprodekanka- odborná asistentka+421 248 208 8632.17katarina.hennelova@paneurouni.com
Heribanová MartaDek FMasistentka dekana+421 268 203 612220marta.heribanova@paneurouni.com
Herman Patrik, Mgr.UMT FMnespecifikovánopatrik.herman@paneurouni.com
Hlaváč Július, Ing., PhD.UAI FIodborný asistent+421 268 203 685310julius.hlavac@paneurouni.com
Hodža Norbert, Ing.UAI FInespecifikovánonorbert.hodza@paneurouni.com
Holcr Květoň, prof. PhDr., DrSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV 15+421 248 208 8282.19kveton.holcr@paneurouni.com
Holetzová Katarína, Mgr., PhD.UMT FMnespecifikovánokatarina.holetzova@paneurouni.com
Honaizer Svobodová Valéria, Ing., PhD.UE FEPnespecifikovánovaleria.svobodova@paneurouni.com
Hroník František, PhDr.ĎV UPexterní učitel@paneurouni.com
Hruška Roman, Ing., LL.M., MBAREK REKexternistaroman.hruska@paneurouni.com
Hudíková Zora, doc. PhDr., PhD.FM FM, UMT FMexterní učitelka, nespecifikovánozora.hudikova@paneurouni.com
Hurtošová Jarmila, Ing.ŠO FEPvedúca ŠO+421 268 203 604323jarmila.hurtosova@paneurouni.com
Chlebcová Veronika, Mgr.UKP FPSdoktorandkaveronika.chlebcova@paneurouni.com
Chovancová Katarína, doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArbOMV FPdocentka+421 248 208 8532.25katarina.chovancova@paneurouni.com
Chovanová Supeková Soňa, doc. Ing., PhD.UMM FEPdocentka322sona.supekova@paneurouni.com
Chromý Erik, Ing., PhD.FI FIexternistaerik.chromy@paneurouni.com
Chudinová Eva, doc. PhDr., PhD.FM FMnespecifikováno+421 268 203 648221eva.chudinova@paneurouni.com
Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc.UE FEPnespecifikovánoalzbeta.ivanickova@paneurouni.com
Ivanová Pavlína, Ing., PhD.FEP FEPexternista, externí učitelkapavlina.ivanova@paneurouni.com
Ivor Jaroslav, prof. JUDr., DrSc.OVVDS REKnespecifikováno+421 248 208 8202.14jaroslav.ivor@paneurouni.com
Izykowská Emily Mária, Bc.UR REKnespecifikovánoemily.izykowska@paneurouni.com
Jančíková Eva, doc. Ing., PhD.UE FEPnespecifikovánoeva.jancikova@paneurouni.com
Jančová Zuzana, Mgr.REK REKexternistazuzana.jancova@paneurouni.com
Jausch Oľga, Mgr.FP FP, USP FPdoktorandka, externistaolga.jausch@paneurouni.com
Jílek Dalibor, prof. JUDr., CSc.OMV FPprofesor+421 248 208 8532.25dalibor.jilek@paneurouni.com
Judiak Pavol, JUDr., PhD.FP FP, UVP FPnespecifikováno, externí učitel+421 248 208 8402.18pavol.judiak@paneurouni.com
Jurišová Erika, Mgr. Ing., PhD.FI FIexterní učitelka+421 268 203 685310erika.jurisova@paneurouni.com
Juříková Iva, Ing.FP FPexternistaiva.jurikova@paneurouni.com
Kališ Mojmír, PhDr., PhD.UKP FPSnespecifikovánomojmir.kalis@paneurouni.com
Kamenický Viktor, Mgr., PhD.FM FMexterní učitelviktor.kamenicky@paneurouni.com
Kančevová Naďa, Mgr., PhD.UDM FMnespecifikovánonada.kancevova@paneurouni.com
Kapráliková Ivana, Mgr., PhD.UE FEPnespecifikovánoivana.kapralikova@paneurouni.com
Kardoš Pavol, Mgr.UVSPM FPSnespecifikovánopavol.kardos@paneurouni.com
Karpat Andrej, JUDr., PhD.UMEP FPvedúci ÚMEP- odborný asistent+421 248 208 8142.23andrej.karpat@paneurouni.com
Kasala Ľuboš, Ing., PhD.UMŠ FMnespecifikovánolubos.kasala@paneurouni.com
Kasarda Martin, doc. PhDr., Dr.UMT FMvedúci UMT-docent+421 268 203 650224martin.kasarda@paneurouni.com
Kasardová Anna, Mgr., PhD.UMŠ FMnespecifikovánoanna.kasardova@paneurouni.com
Kaššák Rastislav, JUDr., PhD.OSP FPodborný asistent+421 248 208 8522.34rastislav.kassak@paneurouni.com
Keeble Ian MichaelUDM FMnespecifikovánoian.keeble@paneurouni.com
Keklak Richard, PhDr., PhD.UMŠ FMprodekan-odborný asistent+421 268 203 648221richard.keklak@paneurouni.com
Képešiová Zuzana, Ing.FI FI, UAI FI, UR REKexternista, nespecifikovánozuzana.kepesiova@paneurouni.com
Klačanský Marián, Ing.CTP UPnespecifikovánomarian.klacansky@paneurouni.com
Klepoch Tomáš, MgA.UDM FMnespecifikováno+421 268 203 682tomas.klepoch@paneurouni.com
Klieštik Tomáš, prof. Ing., PhD.FEP FEPexternistatomas.kliestik@paneurouni.com
Ključnikov Aleksandr, doc. Ing., Ph.D.UMM FEPdocentRektorátaleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
Kocúr Michal, Ing., PhD.Dek FInespecifikovánomichal.kocur@paneurouni.com
Kolárik Jozef, JUDr., PhD.FP FP, OEP FPnespecifikováno, externí učiteljozef.kolarik@paneurouni.com
Kolesár Zdenko, doc. PhDr., PhD.FM FMnespecifikovánozdenko.kolesar@paneurouni.com
Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., PhD.UE FEP, USP FPnespecifikováno+421 248 208 8342.43radka.kolkusova@paneurouni.com
Kominácká Jitka, Ing., Ph.D.ĎV UPexterní učitelkajitka.kominacka@paneurouni.com
Kostroň Lubomír, doc. PhDr., CSc., MAĎV UPexterní učitellubomir.kostron@paneurouni.com
Kostrošová Natália, Mgr., PhD.FM FMexterní učitelkanatalia.kostrosova@paneurouni.com
Kotásková Anna, Ing.UMM FEPdoktorandkaanna.kotaskova@paneurouni.com
Koubek Ladislav, Mgr., MBAĎV UPexterní učitelladislav.koubek@paneurouni.com
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.UAI FIprofesorstefan.kozak@paneurouni.com
Krajči Jozef, prof. ThDr., PhD.FP FP, UVP FPnespecifikováno, externí učiteljozef.krajci@paneurouni.com
Krajmer Peter, Mgr., PhD.UKP FPSnespecifikovánopeter.krajmer@paneurouni.com
Krajný Dominik, PhDr. JUDr.UVP FPdoktoranddominik.krajny@paneurouni.com
Králíček Jaroslav, JUDr., Ph.D.ĎV UPexterní učiteljaroslav.kralicek@paneurouni.com
Krchová Hana, Ing., Ph.D.UMM FEPodborná asistentkahana.krchova@paneurouni.com
Krivosudský Viktor, MgA.UDM FMnespecifikovánoviktor.krivosudsky@paneurouni.com
Krošlák Daniel, JUDr. Mgr., PhD., LL.MUTS FPodborný asistentdaniel.kroslak@paneurouni.com
Kuba Karel, Ing., DiS.UMM FEPdoktorandkarel.kuba@paneurouni.com
Kubaľák Peter, Mgr., PhD.UDM FMnespecifikovánopeter.kubalak@paneurouni.com
Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc.USP FPprofesor2.43pavol.kubicek@paneurouni.com
Kubíčková Gabriela, JUDr., CSc.UVP FPnespecifikovánogabriela.kubickova@paneurouni.com
Kučera Erik, Ing., PhD.FI FI, UAI FIexternista, nespecifikovánoerik.kucera@paneurouni.com
Kukan KamilOSP PEVSsprávca budovy Tomášikovakamil.kukan@paneurouni.com
Kunová Vlasta, doc. JUDr., CSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV 16vlasta.kunova@paneurouni.com
Kurucová Zuzana, PaedDr., PhD.OKCJ FPodborná asistentka+421 248 208 8312.16zuzana.kurucova@paneurouni.com
Kusá Daniela, PhDr., CSc.UVSPM FPSnespecifikovánodaniela.kusa@paneurouni.com
Kyselá Edita PEVSexternistaedita.kysela@paneurouni.com
Lacko Ján, RNDr., PhD.UAI FIodborný asistent+421 268 203 636202jan.lacko@paneurouni.com
Ľalíková Natália, Mgr. JUDr., PhD.UVP FPnespecifikovánonatalia.lalikova@paneurouni.com
Lazík MartinFP FPnespecifikovánomartin.lazik@paneurouni.com
Lelovská Lucia, Mgr.UMŠ FMdoktorandkalucia.lelovska@paneurouni.com
Lichnerová Monika, JUDr.UVP FPdoktorandkamonika.lichnerova@paneurouni.com
Lipa Tomáš, Mgr.UMŠ FMdoktorandtomas.lipa@paneurouni.com
Lisá Elena, doc. Mgr., PhD.FPS FPSdekanka FPS-docentka+421 248 208 8601.13elena.lisa@paneurouni.com
Litomerická Adriena, Ing.USP FPnespecifikovánoadriena.litomericka@paneurouni.com
Lorenc Pavol, PhDr.USP FPnespecifikovánopavol.lorenc@paneurouni.com
Lučivjanský Dávid, Mgr.UVP FPdoktoranddavid.lucivjansky@paneurouni.com
Lukáš JánREK REKexternista+421 917 521 298208 (Tematínska)jan.lukas@paneurouni.com
Maderová Denisa, PhDr.FPS FPSexternistadenisa.maderova@paneurouni.com
Máhrová Tatiana, JUDr., PhD.OPP FPodborná asistentka+421 248 208 8132.39tatiana.mahrova@paneurouni.com
Machová Renáta, Ing., PhD.UE FEPnespecifikovánorenata.machova@paneurouni.com
Malík Vladimír, doc., ArtD.UDM FMnespecifikovánovladimir.malik@paneurouni.com
Martiško Rastislav, Mgr.USP FPnespecifikovánorastislav.martisko@paneurouni.com
Máthé Róbert, PhDr., PhD.UKP FPSnespecifikovánorobert.mathe@paneurouni.com
Matis Branislav, Mgr. art., ArtD.UDM FModborný asistent+421 268 203 682branislav.matis@paneurouni.com
Matlák Ján, doc. JUDr., CSc.UVP FPnespecifikováno2.39jan.matlak@paneurouni.com
Medelský Jozef, doc. PhDr. JUDr. Mgr., PhD.OVVDS REKnespecifikovánojozef.medelsky@paneurouni.com
Melicherová Katarína, Ing.EO PEVSúčtovníčkakatarina.melicherova@paneurouni.com
Mesárošová Barbora, doc. PhDr., PhD.FPS FPSexternistabarbora_mesarosova@paneurouni.com
Miček Ľubomír, Ing., PhD.UE FEPnespecifikovánolubomir.micek@paneurouni.com
Mihalíková Zuzana, Ing.Kniž UPodborná referentka - knihovnicezuzana.mihalikova@paneurouni.com
Mika Václav, Ing.UMŠ FMnespecifikovánovaclav.mika@paneurouni.com
Mikolajová Alena, PhDr.OVČ REKvedúca OVČ+421 248 208 804alena.mikolajova@paneurouni.com
Mikulajová Marína, prof. PhDr., CSc.UKP FPSvedúca ústavu-profesorka+421 248 208 8680.08-2marina.mikulajova@paneurouni.com
Mikulková Miriama, PhDr., PhD.UPR REKnespecifikováno, vedúca oddelenia VV,DŠ a CV208miriama.mikulkova@paneurouni.com
Milicia Antonino, Ing., Ph.D., MBAĎV UPexterní učitelantonino.milicia@paneurouni.com
Milichovský František, Ing., DiS., MBA, Ph.D.FEP FEPexternistafrantisek.milichovsky@paneurouni.com
Milučký Jozef, JUDr.CVVPC FPnespecifikovánojozef.milucky@paneurouni.com
Minár Pavol, Mgr., PhD.UMT FMnespecifikovánopavol.minar@paneurouni.com
Mistríková Miriam, Mgr.Dek FIasistentka dekana+421 268 203 639204miriam.mistrikova@paneurouni.com
Miškolciová Iveta, JUDr.FP FP, UVP FPdoktorandka, externí učitelkaiveta.miskolciova@paneurouni.com
Mišová Miroslava, Mgr.UMT FMnespecifikovánomiroslava.misova@paneurouni.com
Moravanský Norbert, MUDr., PhD.UVP FPnespecifikovánonorbert.moravansky@paneurouni.com
Mravčák Milan, MgA.UMT FMnespecifikovánomilan.mravcak@paneurouni.com
Mravec Juraj, PhDr. JUDr., MBA, PhD.UVP FPodborný asistentjuraj.mravec@paneurouni.com
Múčková AlenaDek FPSasistentka dekana+421 248 208 8611.13alena.muckova@paneurouni.com
Müllerová RozáliaKniž UPexternista, nespecifikovánorozalia.mullerova@paneurouni.com
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.UMP FEPvedúci ÚMP-docent316ladislav.mura@paneurouni.com
Mutňanský Michal, RNDr.PEVS PEVSriaditeľ PEVŠ n.o+421 248 208 8113.08michal.mutnansky@paneurouni.com
Naďovičová JanaŠO FEPreferentka ŠO+421 268 203 610201jana.nadovicova@paneurouni.com
Nagy Zsófia, Bc.UR REKnespecifikovánozsofia.nagy@paneurouni.com
Naništová Eva, doc. PhDr., CSc.UKP FPSdocentkaeva.nanistova@paneurouni.com
Náther Pavol, Mgr., PhD.FM FMexterní učitelpavol.nather@paneurouni.com
Navarová MagdalénaEO PEVSúčtovníčkamagdalena.navarova@paneurouni.com
Navrátil Jiří, JUDr.ĎV UPexterní učiteljiri.navratil@paneurouni.com
Navrátilová Sáša, JUDr., MBAĎV UPexterní učitelkasasa.navratilova@paneurouni.com
Neštepný Peter, doc. Ing.FM FMnespecifikovánopeter.nestepny@paneurouni.com
Newman Denisa, Mgr., PhD.UVSPM FPSodborná asistentka+421 248 208 8730.08-1denisa.newman@paneurouni.com
Nguyen Phuoc Hung, PhD.FP FP, USP FPnespecifikováno, externí učitel313phuoc.nguyen@paneurouni.com
Nôtová Pavla, PhDr., PhD.UVSPM FPSnespecifikovánopavla.notova@paneurouni.com
Pafčo Martin, Ing.UMM FEPdoktorandmartin.pafco@paneurouni.com
Palenčár Ján, JUDr., PhD.USP FPnespecifikovánojan.palencar@paneurouni.com
Páleník Tomáš, Ing., PhD.FI FIexternista+421 268 203 693308tomas.palenik@paneurouni.com
Palko Vladimír, doc. RNDr., CSc.UAI FIprodekan-docent+421 268 203 641203vladimir.palko@paneurouni.com
Panáček Karel, Ing.REK REKexternistakarel.panacek@paneurouni.com
Paukovic Ján, Mgr., PhD.UDM FModborný asistentjan.paukovic@paneurouni.com
Pavelková Bronislava, doc. JUDr., PhD.OOP FPdocentka2.35bronislava.pavelkova@paneurouni.com
Pazderová Jana, Mgr., PhD.FM FMexterní učitelkajana.pazderova@paneurouni.com
Pečeňák Ján, prof. MUDr., CSc.UKP FPSnespecifikovánojan.pecenak@paneurouni.com
Peťovská Anna, JUDr., PhD.OOP FPnespecifikovánoanna.petovska@paneurouni.com
Plevová Katarína, Mgr.UMT FMnespecifikovánokatarina.plevova@paneurouni.com
Polák Josef, Ing., Ph.D.ĎV UPexterní učiteljosef.polak@paneurouni.com
Polakovičová OtíliaUVP FPasistentka UVPaUMEP+421 248 208 8182.30otilia.polakovicova@paneurouni.com
Polakovič Štefan, Ing. arch.OTP FPnespecifikovánostefan.polakovic@paneurouni.com
Polák Peter, prof. JUDr., PhD.UVP FPvedúci ÚVP-profesor+421 248 208 8332.33peter.polak@paneurouni.com
Polka Ladislav, JUDr., PhD.FP FPexternistaladislav.polka@paneurouni.com
Porubjak Matúš, doc. PhDr., PhD.UVSPM FPSnespecifikovánomatus.porubjak@paneurouni.com
Potásch Peter, prof. PhDr. JUDr., PhD.FP FPdekan FP-profesor+421 248 208 8162.05peter.potasch@paneurouni.com
Přibyl Martin, Ing., Ph.D.ĎV UPexterní učitelmartin.pribyl@paneurouni.com
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.UE FEPnespecifikovánoartan.qineti@paneurouni.com
Radičová Iveta, prof. PhDr., PhD.FM FMdekanka FM-profesorka+421 268 203 648221iveta.radicova@paneurouni.com
Radnóti Erik, Mgr., PhD.USPOP FPSodborný asistenterik.radnoti@paneurouni.com
Rafajová Lucia, Ing., PhD.FEP FEPexternistalucia.rafajova@paneurouni.com
Rajnoha Rastislav, prof. Ing., PhD.UE FEPvedúci ÚE-profesor324rastislav.rajnoha@paneurouni.com
Rojko Maroš, Mgr., PhD.UMŠ FMnespecifikovánomaros.rojko@paneurouni.com
Roľková Henrieta, PhDr., PhD.USPOP FPSodborná asistentka+421 248 208 8730.08-1henrieta.rolkova@paneurouni.com
Romančíková Mária, Bc.EO PEVSúčtovníčkamaria.romancikova@paneurouni.com
Roman Peter, Bc.OIT PEVS, ĎV UPvedúci oddelenia IT, univerzitný integrátor, systémový integrátor+421 905 885 751-1.25 (Tomášikova)peter.roman@paneurouni.com
Rosinský RomanOIT PEVSreferent technickej podporyroman.rosinsky@paneurouni.com
Rosmány Matej, Mgr. art.FM FMexterní učitelmatej.rosmany@paneurouni.com
Rozina Jelena, JUDr.FPS FPSexternista+421 248 208 8660.07-1jelena.rozina@paneurouni.com
Rózsa Zoltán, doc. PhDr., PhD.FEP FEPexternistazoltan.rozsa@paneurouni.com
Rudenko Slavomír, JUDr., PhD.OMV REKvedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy+421 248 208 8073.03slavomir.rudenko@paneurouni.com
Ružický Eugen, doc. RNDr., CSc.FI FIdekan FI-docent+421 268 203 637205eugen.ruzicky@paneurouni.com
Rybár Ján, doc. PhDr., PhD.UVSPM FPSnespecifikovánojan.rybar@paneurouni.com
Sečík Ivan, Mgr., CSc.UMŠ FModborný asistent+421 268 203 648221ivan.secik@paneurouni.com
Sekretárová Lenka, Mgr.FPS FPS, FP FP, OIT PEVSsystémová integrátorka UIS, systémová integrátorka+421 904 459 5610.06 (Tomášikova)lenka.sekretarova@paneurouni.com
Sepeši Peter, JUDr.UVP FPnespecifikovánopeter.sepesi@paneurouni.com
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.UAI FIpVedúci ÚAI- profesor+421 268 203 687311frank.schindler@paneurouni.com
Sikhartová MargitaOĽZ PEVSreferentka mzdového účtovníctva+421 248 208 8582.17margita.sikhartova@paneurouni.com
Siman Michael, prof. Ing. PhDr. JUDr., PhD.OEP FPnespecifikováno+421 248 208 8562.09michael.siman@paneurouni.com
Sipko Juraj, prof. Ing., PhD.UMP FEPprofesor314juraj.sipko@paneurouni.com
Sisák Jozef, Mgr.FEP FEP, FI FI, FM FM, REK REKsystémový integrátor, externista+421 917 521 298208 (Tematínska)jozef.sisak@paneurouni.com
Sklenár Dávid, Mgr.UMP FEPdoktoranddavid.sklenar@paneurouni.com
Slivka Martin, Mgr., PhD.OMV REKnespecifikovánomartin.slivka@paneurouni.com
Slovák IgorREK REKnespecifikovánoigor.slovak@paneurouni.com
Smyčková Romana, doc. JUDr., PhD.FP FPexternistaromana.smyckova@paneurouni.com
Snopeková Nora, Mgr.Kniž UPodborná referentka - knihovnicenora.snopekova@paneurouni.com
Sobeková Majková Monika, Ing., PhD.UE FEPdocentka314monika.majkova@paneurouni.com
Solga Adam, Mgr. et Mgr., PhD.UE FEPnespecifikovánoadam.solga@paneurouni.com
Stark Erich, Ing., PhD.UAI FInespecifikovánoerich.stark@paneurouni.com
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.UE FEPvedúca ÚE-profesorka+421 268 203 653328beata.stehlikova@paneurouni.com
Stern Juraj, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.REK REKrektor-profesorjuraj.stern@paneurouni.com
Stieranka Jozef, prof. Ing., PhD.USP FPnespecifikovánojozef.stieranka@paneurouni.com
Straková Radka, Ing.OMV REKkoordinátor Erasmus+421 248 208 804radka.strakova@paneurouni.com
Strapková Veronika, Mgr.UVP FPdoktorandkaveronika.strapkova@paneurouni.com
Strážay Tomáš, Mgr., PhD.OMV FPodborný asistenttomas.strazay@paneurouni.com
Surmajová Žaneta, JUDr., PhD.UTS FPodborná asistentkazaneta.surmajova@paneurouni.com
Svák Ján, prof. JUDr., DrSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV16+421 248 208 803jan.svak@paneurouni.com
Svetkovský Jozef, Mgr., PhD.UMŠ FMnespecifikovánojozef.svetkovsky@paneurouni.com
Světlík Jaroslav, prof. Ing., PhD.FM FMexterní učiteljaroslav.svetlik@paneurouni.com
Szobiová Eva, doc. PhDr., PhD.UVSPM FPSvedúca ústavu-docentka+421 248 208 8670.07-2eva.szobiova@paneurouni.com
Szomolányi Anton, doc. Mgr., ArtD.UDM FMvedúci UDM-docent+421 268 203 649225anton.szomolanyi@paneurouni.com
Šamko Peter, JUDr.OVVDS REKnespecifikovánopeter.samko@paneurouni.com
Ševčík Marek, Mgr., PhD.UMŠ FMnespecifikováno215marek.sevcik@paneurouni.com
Ševečka Miroslav, Mgr.ĎV UPexterní učitelmiroslav.sevecka@paneurouni.com
Šmigová Katarína, JUDr., PhD.OMS FPnespecifikováno+421 248 208 853katarina.smigova@paneurouni.com
Šoucová Barbora, Bc.UR REKnespecifikovánobarbora.soucova@paneurouni.com
Špilda Marek, Mgr.UAI FInespecifikovánomarek.spilda@paneurouni.com
Šramová Blandína, doc. PhDr., PhD.FPS FPSexternistablandina.sramova@paneurouni.com
Štefanovič Juraj, Ing., PhD.UAI FIprodekan-odborný asistent+421 268 203 692305juraj.stefanovic@paneurouni.com
Šteňová Veronika, PhDr., PhD.UKP FPSnespecifikovánoveronika.stenova@paneurouni.com
Šubová Petra, Mgr.ŠO FPSreferentka ŠO+421 248 208 8720.06petra.subova@paneurouni.com
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.FI FI, UAI FIexternista, nespecifikovánojana.sujanova@paneurouni.com
Šutera Peter, JUDr.UVP FPdoktorandpeter.sutera@paneurouni.com
Švaňová MiroslavaŠO FPreferentka ŠO+421 248 208 824prízemie 0.05miroslava.svanova@paneurouni.com
Švrčková Eva, Mgr. et Mgr.FPS FPSexterní učitelkaeva.svrckova@paneurouni.com
Ťapák Peter, Ing., PhD.FI FInespecifikovánopeter.tapak@paneurouni.com
Tar Marian, PhDr., PhD.FM FMexterní učitelmarian.tar@paneurouni.com
Tekulová Ľudmila, Ing.OR PEVSnespecifikovánoludmila.tekulova@paneurouni.com
Tichý MariánOSP PEVSnespecifikovánomarian.tichy@paneurouni.com
Tittlová Marcela, doc. PhDr. JUDr., LL.M., PhD.OTP FPdocentka+421 248 208 8122.33marcela.tittlova@paneurouni.com
Tóbiás Kosár Silvia, PhDr., PhD.FEP FEPnespecifikovánosilvia.kosar@paneurouni.com
Tribulová Barbora, Mgr.FM FMnespecifikovánobarbora.tribulova@paneurouni.com
Turoňová Daniela, Mgr., PhD.UVSPM FPSnespecifikovánodaniela.turonova@paneurouni.com
Turzonovová Božidara, PhD.UMŠ FMnespecifikovánobozidara.turzonovova@paneurouni.com
Tušer Andrej, prof. PhDr., CSc.UMT FMnespecifikováno+421 268 203 644217andrej.tuser@paneurouni.com
Ubrežiová Iveta, prof. Ing., CSc.UMP FEPnespecifikovánoiveta.ubreziova@paneurouni.com
Vahančík Jozef, Ing.UE FEPdoktorandjozef.vahancik@paneurouni.com
Vainerová SimonaFP FPexternistasimona.vainerova@paneurouni.com
Valihorová Marta, doc. PhDr., PhD.USPOP FPSnespecifikovánomarta.valihorova@paneurouni.com
Vallová Jana, doc. JUDr., PhD.CVVPC FPnespecifikovánojana.vallova@paneurouni.com
Valsa Ondřej, Ing., CSc., MBAĎV UPexterní učitelondrej.valsa@paneurouni.com
Vanek Dominik, JUDr.OVVDS REK, UVP FPdoktorand, nespecifikovánodominik.vanek@paneurouni.com
Vašečka Michal, doc. PhDr., Ph.D.UMŠ FMdocentmichal.vasecka@paneurouni.com
Vašinová Alica, Ing.Tem UPodborná referentka - knihovnice+421 268 203 602alica.vasinova@paneurouni.com
Vavrová Yvonne, PhDr. MgA., PhD.UMT FModborná asistentka+421 268 203 645215yvonne.vavrova@paneurouni.com
Veselovská Stanislava, Ing., PhD.UE FEPodborná asistentka+421 268 203 605330stanislava.veselovska@paneurouni.com
Vincúrová Zuzana, doc. Ing., PhD.FEP FEP, REK REKprorektorka pre VČ-docentka, externista314zuzana.vincurova@paneurouni.com
Vitkóová Andrea, JUDr., PhD.ODSP FPodborná asistentka2.20andrea.vitkoova@paneurouni.com
Vlha Martin, JUDr., PhD.FP FPexternistamartin.vlha@paneurouni.com
Vyhnálik Dalibor, JUDr.USP FPdoktoranddalibor.vyhnalik@paneurouni.com
Záhora Jozef, prof. JUDr., PhD.OTP FPprofesor+421 248 208 865BA Tomášikova, č. d. 2.08jozef.zahora@paneurouni.com
Záhorčáková Jana, JUDr. Mgr.ŠO FPvedúca ŠO+421 248 208 836prízemie 0.04jana.zahorcakova@paneurouni.com
Zahradníková Lujza, Mgr.Dek FPStajomníčka fakulty+421 248 208 8790.07-3lujza.zahradnikova@paneurouni.com
Zajac Lukáš, Mgr., PhD.UVSPM FPSodborný asistent+421 248 208 8660.07-1lukas.zajac@paneurouni.com
Zajac Matúš, Mgr. art.FM FMnespecifikovánomatus.zajac@paneurouni.com
Závodský Branislav, Bc.FM FMexterní učitelbranislav.zavodsky@paneurouni.com
Zeleňáková Lucia, Ing.UMP FEPdoktorandkalucia.zelenakova@paneurouni.com
Zeman Peter, Mgr.UMŠ FMdoktorandpeter.zeman@paneurouni.com
Zvalová Janka, Mgr.FM FMexterní učitelkajanka.zvalova@paneurouni.com

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.