4. 7. 2020  8:28      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Fakulta ekonómie a podnikania - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta ekonómie a podnikania. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
UMM
profesor
jaroslav.belas@paneurouni.com
UEodborný asistent- Prodekan
+421 268 203 647
316
ivan.brezina@paneurouni.com
doktorand
rastislav.briestensky@paneurouni.com
FEPexternista
Cihelková Eva, prof. Ing., CSc.
profesorka
321
eva.cihelkova@paneurouni.com
Csabay Marek, Ing., PhD.odborný asistent
314
Čepel Martin, Dr., PhD., MBA
odborný asistent
Dekasistentka dekana+421 268 203 606327eva.cimova@paneurouni.com
Čížik Rudolf, Mgr.UMPdoktorand
docent723 532 573
322
Drahošová Jana, Ing.doktorandkajana.drahosova@paneurouni.com
Dudášová Marianna, Ing., PhD.nespecifikováno
marianna.dudasova@paneurouni.com
Dudáš Tomáš, doc. Ing., PhD.UMP
dekan FEP-docent
+421 268 203 607325tomas.dudas@paneurouni.com
nespecifikováno
externý učiteľ
michal.fabus@paneurouni.com
UE
doktorandka
UMMdoktoranddusan.hacar@paneurouni.com
FEPnespecifikováno
nespecifikováno
valeria.svobodova@paneurouni.com
FEPexternista+421 268 203 616
306
kajetana.hontyova@paneurouni.com
Hurtošová Jarmila, Ing.vedúca ŠO+421 268 203 604323
docentka
322
UEnespecifikováno
alzbeta.ivanickova@paneurouni.com
Ivanová Pavlína, Ing., PhD.FEPexterná učiteľka, externista
pavlina.ivanova@paneurouni.com
Jančíková Eva, Ing., PhD.
nespecifikováno
Kapráliková Ivana, Mgr., PhD.UE
nespecifikováno
externista
tomas.kliestik@paneurouni.com
docent
Rektorát
Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., PhD.UEnespecifikováno
+421 248 208 834
2.43
Kotásková Anna, Ing.
doktorandka
anna.kotaskova@paneurouni.com
UMModborná asistentka
hana.krchova@paneurouni.com
UMMdoktorand
karel.kuba@paneurouni.com
nespecifikováno
renata.machova@paneurouni.com
UE
nespecifikováno
lubomir.micek@paneurouni.com
Milichovský František, Ing., DiS., MBA, Ph.D.FEP
externista
frantisek.milichovsky@paneurouni.com
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.UMPvedúci ÚMP-docent
316
ŠOreferentka ŠO
+421 268 203 610
201
doktorandmartin.pafco@paneurouni.com
externista
zuzana.palkova@paneurouni.com
externista
externista
nespecifikováno
Rafajová Lucia, Ing., PhD.FEPexternista
Rajnoha Rastislav, prof. Ing., PhD.vedúci ÚE-profesor324
Rózsa Zoltán, doc. PhDr., PhD.FEP
externista
zoltan.rozsa@paneurouni.com
profesor
314
Sisák Jozef, Mgr.
systémový integrátor
+421 917 521 298
208 (Tematínska)
jozef.sisak@paneurouni.com
Sklenár Dávid, Mgr.UMP
doktorand
docentka314monika.majkova@paneurouni.com
UE
nespecifikováno
vedúca ÚE-profesorka
+421 268 203 653328beata.stehlikova@paneurouni.com
FEP
nespecifikováno
silvia.kosar@paneurouni.com
nespecifikováno
iveta.ubreziova@paneurouni.com
doktorand
jozef.vahancik@paneurouni.com
Veselovská Stanislava, Ing., PhD.UEodborná asistentka
+421 268 203 605
330
externista
314
Zeleňáková Lucia, Ing.UMMdoktorandka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.