13. 7. 2020  0:16      Margita        
Univerzitní informační systém

Fakulta psychológie - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta psychológie. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
ZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
Boleková Veronika, PhDr., PhD.odborná asistentka
+421 248 208 869
0.08-3
veronika.bolekova@paneurouni.com
odborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
Fabián Dušan, PhDr., PhD.nespecifikováno
USPOP
doktorandka
USPOP
vedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 8670.07-2
FPS
externí učitel
nespecifikováno
Greškovičová Katarína, Mgr., PhD.
prodekanka-odborná asistentka
+421 248 208 864
2.17
katarina.greskovicova@paneurouni.com
Hanák Róbert, doc. Ing., PhD.nespecifikováno
Hennelová Katarína, PhDr., PhD.
prodekanka- odborná asistentka
+421 248 208 863
2.17katarina.hennelova@paneurouni.com
Chlebcová Veronika, Mgr.UKP
doktorandka
veronika.chlebcova@paneurouni.com
UKPnespecifikovánomojmir.kalis@paneurouni.com
Kardoš Pavol, Mgr.UVSPM
nespecifikováno
UKP
nespecifikováno
peter.krajmer@paneurouni.com
Kusá Daniela, PhDr., CSc.UVSPMnespecifikováno
daniela.kusa@paneurouni.com
Lisá Elena, doc. Mgr., PhD.FPSdekanka FPS-docentka
+421 248 208 860
1.13
FPSexternista
UKP
nespecifikováno
robert.mathe@paneurouni.com
externistabarbora_mesarosova@paneurouni.com
UKPvedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 868
0.08-2
marina.mikulajova@paneurouni.com
UKP
docentka
eva.nanistova@paneurouni.com
odborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
denisa.newman@paneurouni.com
nespecifikováno
pavla.notova@paneurouni.com
nespecifikováno
jan.pecenak@paneurouni.com
nespecifikováno
matus.porubjak@paneurouni.com
USPOPodborný asistent
USPOPodborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1henrieta.rolkova@paneurouni.com
FPS
externista
+421 248 208 866
0.07-1
Rybár Ján, doc. PhDr., PhD.nespecifikováno
jan.rybar@paneurouni.com
Sekretárová Lenka, Mgr.FPS
systémová integrátorka
+421 904 459 561
0.06 (Tomášikova)
lenka.sekretarova@paneurouni.com
Szobiová Eva, doc. PhDr., PhD.
vedúca ústavu-docentka
+421 248 208 8670.07-2
externista
Šteňová Veronika, PhDr., PhD.UKPnespecifikováno
veronika.stenova@paneurouni.com
ŠOreferentka ŠO
+421 248 208 872
0.06petra.subova@paneurouni.com
FPSexterní učitelka
nespecifikováno
Valihorová Marta, doc. PhDr., PhD.
nespecifikováno
Zahradníková Lujza, Mgr.tajomníčka fakulty
+421 248 208 879
0.07-3
Zajac Lukáš, Mgr., PhD.UVSPM
odborný asistent
+421 248 208 866
0.07-1

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.