1. 6. 2020  1:49      Žaneta        
Univerzitný informačný systém

Fakulta psychológie - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta psychológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
ZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Boleková Veronika, PhDr., PhD.UKPodborná asistentka+421 248 208 8690.08-3
Dvorská Beáta, PhDr., PhD.UVSPM
odborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
beata.dvorska@paneurouni.com
UKPnespecifikovánodusan.fabian@paneurouni.com
Fortis Elena, Mgr. PhDr.USPOPdoktorandka
vedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 867
0.07-2
Grác Ján, prof. PhDr., DrSc.
externý učiteľ
jan.grac@paneurouni.com
Grajcár Štefan, PhDr.nespecifikováno
stefan.grajcar@paneurouni.com
Greškovičová Katarína, Mgr., PhD.UKPprodekanka-odborná asistentka+421 248 208 8642.17
Hanák Róbert, doc. Ing., PhD.UKP
nespecifikováno
robert.hanak@paneurouni.com
UVSPMprodekanka- odborná asistentka+421 248 208 863
2.17
katarina.hennelova@paneurouni.com
doktorandka
Kališ Mojmír, PhDr., PhD.
nespecifikováno
Kardoš Pavol, Mgr.nespecifikovánopavol.kardos@paneurouni.com
Krajmer Peter, Mgr., PhD.nespecifikováno
peter.krajmer@paneurouni.com
Kusá Daniela, PhDr., CSc.UVSPMnespecifikováno
Lisá Elena, doc. Mgr., PhD.dekanka FPS-docentka
+421 248 208 860
1.13
Maderová Denisa, PhDr.
externista
Máthé Róbert, PhDr., PhD.
nespecifikováno
robert.mathe@paneurouni.com
Mesárošová Barbora, doc. PhDr., PhD.externista
Mikulajová Marína, prof. PhDr., CSc.UKPvedúca ústavu-profesorka+421 248 208 868
0.08-2
Dekasistentka dekana+421 248 208 8611.13alena.muckova@paneurouni.com
UKPdocentka
eva.nanistova@paneurouni.com
Newman Denisa, Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 248 208 8730.08-1denisa.newman@paneurouni.com
Nôtová Pavla, PhDr., PhD.
nespecifikováno
nespecifikováno
Porubjak Matúš, doc. PhDr., PhD.
nespecifikováno
odborný asistent
Roľková Henrieta, PhDr., PhD.
odborná asistentka
+421 248 208 8730.08-1
Rozina Jelena, JUDr.FPS
externista
+421 248 208 866
0.07-1jelena.rozina@paneurouni.com
Rybár Ján, doc. PhDr., PhD.UVSPMnespecifikováno
systémová integrátorka
+421 904 459 561
0.06 (Tomášikova)
lenka.sekretarova@paneurouni.com
UVSPMvedúca ústavu-docentka+421 248 208 867
0.07-2
FPS
externista
nespecifikováno
Šubová Petra, Mgr.referentka ŠO+421 248 208 872
0.06
Švrčková Eva, Mgr. et Mgr.
externá učiteľka
eva.svrckova@paneurouni.com
UVSPMnespecifikovánodaniela.turonova@paneurouni.com
Valihorová Marta, doc. PhDr., PhD.USPOP
nespecifikováno
Dek
tajomníčka fakulty
+421 248 208 879
0.07-3
lujza.zahradnikova@paneurouni.com
Zajac Lukáš, Mgr., PhD.UVSPM
odborný asistent
+421 248 208 866
0.07-1lukas.zajac@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.