1. 6. 2020  17:15      Žaneta        
Univerzitní informační systém

Fakulta práva - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta práva. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
Alner Juraj, PhDr.CVVPCnespecifikováno+421 268 203 650
205
vedúci ÚTDŠ a SVD-docent
+421 248 208 833
2.33boris.balog@paneurouni.com
CVVPC, UVPnespecifikováno
referent ŠO+421 248 208 823prízemie 0.05boris.bizov@paneurouni.com
CVVPC
nespecifikováno
miroslav.brvnistan@paneurouni.com
Cepek Branislav, doc. JUDr. Ing., PhD.OSPnespecifikováno+421 248 208 852
2.34
FP
externista
jan.cirak@paneurouni.com
Demovičová Andrea, Mgr., PhD.asistentka
+421 248 208 831
2.16
UVPodborný asistent
igor.dobos@paneurouni.com
Dorkinová Barbora, Mgr.FP, UVPdoktorandka, externí učitelka
FP, UVPexternista, nespecifikováno
Dulak Anton, prof. JUDr., PhD.
vedúci ÚSP- profesor
OOP
docentka
denisa.dulakova@paneurouni.com
externista
Ďurica Milan, JUDr., LL.M., PhD.OBP
nespecifikováno
2.41
milan.durica@paneurouni.com
prodekanka-odborná asistentka
+421 248 208 817
č. d. 2.11
andrea.erdosova@paneurouni.com
doktorand
martin.fakla@paneurouni.com
UMEPodborná asistentka
+421 248 208 853
2.25
FP
externista
tajomníčka fakulty
+421 248 208 830
č.d. 2.03
brigita.gieserova@paneurouni.com
Dek
asistentka dekana fakulty
+421 248 208 816č.d. 2.04jana.haldova@paneurouni.com
Hassanová Rebecca Lilla, JUDr.doktorandka
Chovancová Katarína, doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArbdocentka+421 248 208 853
2.25
externista
juraj.chylo@paneurouni.com
FP, USP
doktorandka, externista
olga.jausch@paneurouni.com
profesor
+421 248 208 853
2.25
dalibor.jilek@paneurouni.com
FP, UVPnespecifikováno, externí učitel+421 248 208 840
2.18
pavol.judiak@paneurouni.com
FP
externista
iva.jurikova@paneurouni.com
UMEP
vedúci ÚMEP- odborný asistent
+421 248 208 814
2.23
Kaššák Rastislav, JUDr., PhD.
odborný asistent
+421 248 208 852
2.34
rastislav.kassak@paneurouni.com
Kolárik Jozef, JUDr., PhD.FP, OEP
nespecifikováno, externí učitel
jozef.kolarik@paneurouni.com
nespecifikováno
+421 248 208 8342.43
Krajči Jozef, prof. ThDr., PhD.nespecifikováno, externí učitel
jozef.krajci@paneurouni.com
doktorand
dominik.krajny@paneurouni.com
Krošlák Daniel, JUDr. Mgr., PhD., LL.Modborný asistent
Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc.USPprofesor
2.43
pavol.kubicek@paneurouni.com
nespecifikováno
odborná asistentka+421 248 208 8312.16
nespecifikovánonatalia.lalikova@paneurouni.com
Lazík Martinnespecifikováno
martin.lazik@paneurouni.com
Lichnerová Monika, JUDr.UVP
doktorandka
monika.lichnerova@paneurouni.com
Litomerická Adriena, Ing.nespecifikováno
Lorenc Pavol, PhDr.USPnespecifikováno
doktorand
david.lucivjansky@paneurouni.com
OPPodborná asistentka+421 248 208 8132.39
USPnespecifikováno
Matlák Ján, doc. JUDr., CSc.UVP
nespecifikováno
2.39
Milučký Jozef, JUDr.CVVPCnespecifikováno
doktorandka, externí učitelka
iveta.miskolciova@paneurouni.com
Moravanský Norbert, MUDr., PhD.UVPnespecifikovánonorbert.moravansky@paneurouni.com
odborný asistent
Nguyen Phuoc Hung, PhD.FP, USP
nespecifikováno, externí učitel
313
phuoc.nguyen@paneurouni.com
Palenčár Ján, JUDr., PhD.nespecifikováno
docentka2.35bronislava.pavelkova@paneurouni.com
Peťovská Anna, JUDr., PhD.nespecifikováno
anna.petovska@paneurouni.com
Polakovičová Otília
asistentka UVPaUMEP
+421 248 208 8182.30
Polakovič Štefan, Ing. arch.OTPnespecifikováno
vedúci ÚVP-profesor+421 248 208 833
2.33
peter.polak@paneurouni.com
externista
Potásch Peter, prof. PhDr. JUDr., PhD.FP
dekan FP-profesor
+421 248 208 816
2.05
peter.potasch@paneurouni.com
systémová integrátorka
+421 904 459 561
0.06 (Tomášikova)
lenka.sekretarova@paneurouni.com
Sepeši Peter, JUDr.
nespecifikováno
nespecifikováno
+421 248 208 856
2.09
michael.siman@paneurouni.com
Smyčková Romana, doc. JUDr., PhD.FP
externista
nespecifikováno
UVPdoktorandka
OMVodborný asistent
Surmajová Žaneta, JUDr., PhD.odborná asistentka
Šmigová Katarína, JUDr., PhD.OMSnespecifikováno+421 248 208 853katarina.smigova@paneurouni.com
UVP
doktorand
referentka ŠO
+421 248 208 824prízemie 0.05miroslava.svanova@paneurouni.com
OTPdocentka+421 248 208 812
2.33
externista
CVVPC
nespecifikováno
doktorand
dominik.vanek@paneurouni.com
odborná asistentka
2.20
Vlha Martin, JUDr., PhD.externista
USPdoktorand
Záhora Jozef, prof. JUDr., PhD.OTP
profesor
+421 248 208 865
BA Tomášikova, č. d. 2.08
jozef.zahora@paneurouni.com
Záhorčáková Jana, JUDr. Mgr.ŠOvedúca ŠO+421 248 208 836
prízemie 0.04
jana.zahorcakova@paneurouni.com

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.