6. 6. 2020  0:38      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Fakulta práva - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta práva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
nespecifikováno
+421 268 203 650
205
vedúci ÚTDŠ a SVD-docent
+421 248 208 833
2.33
UVP, CVVPCnespecifikováno
katarina.batkova@paneurouni.com
Bizov Boris, Mgr.ŠO
referent ŠO
+421 248 208 823
prízemie 0.05
nespecifikováno
miroslav.brvnistan@paneurouni.com
Cepek Branislav, doc. JUDr. Ing., PhD.OSPnespecifikováno+421 248 208 852
2.34
Cirák Ján, prof. JUDr., CSc.
externista
jan.cirak@paneurouni.com
Demovičová Andrea, Mgr., PhD.asistentka
+421 248 208 831
2.16
andrea.demovicova@paneurouni.com
Doboš Igor, PhDr. JUDr., PhD.odborný asistent
Dorkinová Barbora, Mgr.UVP, FPdoktorandka, externá učiteľka
barbora.dorkinova@paneurouni.com
UVP, FP
externista, nespecifikováno
marianna.dudasova@paneurouni.com
Dulak Anton, prof. JUDr., PhD.
vedúci ÚSP- profesor
anton.dulak@paneurouni.com
Dulaková Jakúbeková Denisa, doc. JUDr., PhD.
docentka
denisa.dulakova@paneurouni.com
Ďurana Vladimír, JUDr., CSc.externista
Ďurica Milan, JUDr., LL.M., PhD.
nespecifikováno
2.41
OMSprodekanka-odborná asistentka
+421 248 208 817
č. d. 2.11andrea.erdosova@paneurouni.com
UVPdoktorand
UMEPodborná asistentka+421 248 208 8532.25
Gaulieder Henrich, JUDr. Ing., PhD.FPexternista
Dek
tajomníčka fakulty
+421 248 208 830
č.d. 2.03
brigita.gieserova@paneurouni.com
Dekasistentka dekana fakulty
+421 248 208 816
č.d. 2.04
jana.haldova@paneurouni.com
doktorandka
Chovancová Katarína, doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArbOMVdocentka+421 248 208 853
2.25
FPexternistajuraj.chylo@paneurouni.com
Jausch Oľga, Mgr.
doktorandka, externista
olga.jausch@paneurouni.com
profesor
+421 248 208 8532.25dalibor.jilek@paneurouni.com
UVP, FP
externý učiteľ, nespecifikováno
+421 248 208 8402.18
Juříková Iva, Ing.externistaiva.jurikova@paneurouni.com
UMEP
vedúci ÚMEP- odborný asistent
+421 248 208 814
2.23
Kaššák Rastislav, JUDr., PhD.OSPodborný asistent
+421 248 208 852
2.34rastislav.kassak@paneurouni.com
Kolárik Jozef, JUDr., PhD.FP, OEPexterný učiteľ, nespecifikováno
USPnespecifikováno+421 248 208 8342.43
Krajči Jozef, prof. ThDr., PhD.UVP, FPexterný učiteľ, nespecifikováno
jozef.krajci@paneurouni.com
Krajný Dominik, PhDr. JUDr.UVP
doktorand
dominik.krajny@paneurouni.com
odborný asistent
profesor
2.43pavol.kubicek@paneurouni.com
Kubíčková Gabriela, JUDr., CSc.UVP
nespecifikováno
Kurucová Zuzana, PaedDr., PhD.OKCJodborná asistentka
+421 248 208 831
2.16
UVP
nespecifikováno
natalia.lalikova@paneurouni.com
FPnespecifikováno
martin.lazik@paneurouni.com
doktorandka
USPnespecifikováno
nespecifikovánopavol.lorenc@paneurouni.com
doktorand
OPPodborná asistentka
+421 248 208 813
2.39
tatiana.mahrova@paneurouni.com
Martiško Rastislav, Mgr.USPnespecifikováno
rastislav.martisko@paneurouni.com
Matlák Ján, doc. JUDr., CSc.UVP
nespecifikováno
2.39
jan.matlak@paneurouni.com
Milučký Jozef, JUDr.
nespecifikováno
Miškolciová Iveta, JUDr.
doktorandka, externá učiteľka
iveta.miskolciova@paneurouni.com
UVP
nespecifikováno
norbert.moravansky@paneurouni.com
UVP
odborný asistent
juraj.mravec@paneurouni.com
Nguyen Phuoc Hung, PhD.FP, USPexterný učiteľ, nespecifikováno
313
Palenčár Ján, JUDr., PhD.USPnespecifikováno
jan.palencar@paneurouni.com
OOP
docentka
2.35bronislava.pavelkova@paneurouni.com
OOPnespecifikováno
Polakovičová Otília
asistentka UVPaUMEP
+421 248 208 818
2.30
Polakovič Štefan, Ing. arch.nespecifikováno
UVPvedúci ÚVP-profesor
+421 248 208 833
2.33peter.polak@paneurouni.com
externista
ladislav.polka@paneurouni.com
FPdekan FP-profesor+421 248 208 816
2.05
peter.potasch@paneurouni.com
Sekretárová Lenka, Mgr.FP
systémová integrátorka
+421 904 459 561
0.06 (Tomášikova)
nespecifikovánopeter.sepesi@paneurouni.com
Siman Michael, prof. Ing. PhDr. JUDr., PhD.OEP
nespecifikováno
+421 248 208 856
2.09
michael.siman@paneurouni.com
Smyčková Romana, doc. JUDr., PhD.FPexternista
Stieranka Jozef, prof. Ing., PhD.
nespecifikováno
jozef.stieranka@paneurouni.com
Strapková Veronika, Mgr.UVP
doktorandka
Strážay Tomáš, Mgr., PhD.OMVodborný asistent
UTS
odborná asistentka
Šmigová Katarína, JUDr., PhD.OMS
nespecifikováno
+421 248 208 853
Šutera Peter, JUDr., LL.M.UVP
doktorand
peter.sutera@paneurouni.com
ŠOreferentka ŠO+421 248 208 824prízemie 0.05
OTP
docentka
+421 248 208 812
2.33
marcela.tittlova@paneurouni.com
Vainerová Simona
externista
simona.vainerova@paneurouni.com
nespecifikováno
jana.vallova@paneurouni.com
UVPdoktorand
Vitkóová Andrea, JUDr., PhD.odborná asistentka
2.20
externista
martin.vlha@paneurouni.com
doktorand
Záhora Jozef, prof. JUDr., PhD.
profesor
+421 248 208 865
BA Tomášikova, č. d. 2.08
jozef.zahora@paneurouni.com
Záhorčáková Jana, JUDr. Mgr.ŠOvedúca ŠO
+421 248 208 836
prízemie 0.04jana.zahorcakova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.