Fakulta práva - telefónny zoznamHelp


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta práva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Alner Juraj, PhDr.CVVPCnespecifikováno+421 268 203 650205juraj.alner@paneurouni.com
Balog Boris, doc. JUDr., PhD.OUPvedúci ÚTDŠ a SVD-docent+421 248 208 8332.33boris.balog@paneurouni.com
Batková Katarína, Mgr., PhD.UVP, CVVPCnespecifikovánokatarina.batkova@paneurouni.com
Bizov Boris, Mgr.ŠOreferent ŠO+421 248 208 823prízemie 0.05boris.bizov@paneurouni.com
Brvnišťan Miroslav, JUDr., PhD.CVVPCnespecifikovánomiroslav.brvnistan@paneurouni.com
Cepek Branislav, doc. JUDr. Ing., PhD.OSPnespecifikováno+421 248 208 8522.34branislav.cepek@paneurouni.com
Cirák Ján, prof. JUDr., CSc.FPexternistajan.cirak@paneurouni.com
Demovičová Andrea, Mgr., PhD.OKCJasistentka+421 248 208 8312.16andrea.demovicova@paneurouni.com
Doboš Igor, PhDr. JUDr., PhD.UVPodborný asistentigor.dobos@paneurouni.com
Dorkinová Barbora, Mgr.UVP, FPdoktorandka, externá učiteľkabarbora.dorkinova@paneurouni.com
Dudášová Marianna, Ing., PhD.UVP, FPexternista, nespecifikovánomarianna.dudasova@paneurouni.com
Dulak Anton, prof. JUDr., PhD.OOPvedúci ÚSP- profesoranton.dulak@paneurouni.com
Dulaková Jakúbeková Denisa, doc. JUDr., PhD.OOPdocentkadenisa.dulakova@paneurouni.com
Ďurica Milan, JUDr., LL.M., PhD.OBPnespecifikováno2.41milan.durica@paneurouni.com
Erdösová Andrea, JUDr., PhD.OMSprodekanka-odborná asistentka+421 248 208 817č. d. 2.11andrea.erdosova@paneurouni.com
Fakla Martin, JUDr.UVPdoktorandmartin.fakla@paneurouni.com
Garayová Lilla, PhDr. JUDr., PhD.UMEPodborná asistentka+421 248 208 8532.25lilla.garayova@paneurouni.com
Gaulieder Henrich, JUDr. Ing., PhD.FPexternistahenrich.gaulieder@paneurouni.com
Gieserová Brigita, Ing.Dektajomníčka fakulty+421 248 208 830č.d. 2.03brigita.gieserova@paneurouni.com
Haldová Jana, Ing.Dekasistentka dekana fakulty+421 248 208 816č.d. 2.04jana.haldova@paneurouni.com
Hassanová Rebecca Lilla, JUDr.UMEPdoktorandkarebecca.hassanova@paneurouni.com
Chovancová Katarína, doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArbOMVdocentka+421 248 208 8532.25katarina.chovancova@paneurouni.com
Jausch Oľga, Mgr.FP, USPdoktorandka, externistaolga.jausch@paneurouni.com
Jílek Dalibor, prof. JUDr., CSc.OMVprofesor+421 248 208 8532.25dalibor.jilek@paneurouni.com
Judiak Pavol, JUDr., PhD.UVP, FPexterný učiteľ, nespecifikováno+421 248 208 8402.18pavol.judiak@paneurouni.com
Karpat Andrej, JUDr., PhD.UMEPvedúci ÚMEP- odborný asistent+421 248 208 8142.23andrej.karpat@paneurouni.com
Kaššák Rastislav, JUDr., PhD.OSPodborný asistent+421 248 208 8522.34rastislav.kassak@paneurouni.com
Kolárik Jozef, JUDr., PhD.FP, OEPexterný učiteľ, nespecifikovánojozef.kolarik@paneurouni.com
Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., PhD.USPnespecifikováno+421 248 208 8342.43radka.kolkusova@paneurouni.com
Krajči Jozef, prof. ThDr., PhD.UVP, FPexterný učiteľ, nespecifikovánojozef.krajci@paneurouni.com
Krajný Dominik, PhDr. JUDr.UVPdoktoranddominik.krajny@paneurouni.com
Krošlák Daniel, JUDr. Mgr., PhD., LL.MUTSodborný asistentdaniel.kroslak@paneurouni.com
Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc.USPprofesor2.43pavol.kubicek@paneurouni.com
Kubíčková Gabriela, JUDr., CSc.UVPnespecifikovánogabriela.kubickova@paneurouni.com
Kurucová Zuzana, PaedDr., PhD.OKCJodborná asistentka+421 248 208 8312.16zuzana.kurucova@paneurouni.com
Ľalíková Natália, Mgr. JUDr., PhD.UVPnespecifikovánonatalia.lalikova@paneurouni.com
Lazík MartinFPnespecifikovánomartin.lazik@paneurouni.com
Lichnerová Monika, JUDr.UVPdoktorandkamonika.lichnerova@paneurouni.com
Litomerická Adriena, Ing.USPnespecifikovánoadriena.litomericka@paneurouni.com
Lorenc Pavol, PhDr.USPnespecifikovánopavol.lorenc@paneurouni.com
Lučivjanský Dávid, Mgr.UVPdoktoranddavid.lucivjansky@paneurouni.com
Máhrová Tatiana, JUDr., PhD.OPPodborná asistentka+421 248 208 8132.39tatiana.mahrova@paneurouni.com
Martiško Rastislav, Mgr.USPnespecifikovánorastislav.martisko@paneurouni.com
Matlák Ján, doc. JUDr., CSc.UVPnespecifikováno2.39jan.matlak@paneurouni.com
Milučký Jozef, JUDr.CVVPCnespecifikovánojozef.milucky@paneurouni.com
Miškolciová Iveta, JUDr.UVP, FPdoktorandka, externá učiteľkaiveta.miskolciova@paneurouni.com
Moravanský Norbert, MUDr., PhD.UVPnespecifikovánonorbert.moravansky@paneurouni.com
Mravec Juraj, PhDr. JUDr., MBA, PhD.UVPnespecifikovánojuraj.mravec@paneurouni.com
Nguyen Phuoc Hung, PhD.FP, USPexterný učiteľ, nespecifikováno313phuoc.nguyen@paneurouni.com
Palenčár Ján, JUDr., PhD.USPnespecifikovánojan.palencar@paneurouni.com
Pavelková Bronislava, doc. JUDr., PhD.OOPdocentka2.35bronislava.pavelkova@paneurouni.com
Peťovská Anna, JUDr., PhD.OOPnespecifikovánoanna.petovska@paneurouni.com
Polakovičová OtíliaUVPasistentka UVPaUMEP+421 248 208 8182.30otilia.polakovicova@paneurouni.com
Polakovič Štefan, Ing. arch.OTPnespecifikovánostefan.polakovic@paneurouni.com
Polák Peter, prof. JUDr., PhD.UVPvedúci ÚVP-profesor+421 248 208 8332.33peter.polak@paneurouni.com
Potásch Peter, prof. PhDr. JUDr., PhD.FPdekan FP-profesor+421 248 208 8162.05peter.potasch@paneurouni.com
Sekretárová Lenka, Mgr.FPsystémová integrátorka+421 904 459 5610.06 (Tomášikova)lenka.sekretarova@paneurouni.com
Sepeši Peter, JUDr.UVPnespecifikovánopeter.sepesi@paneurouni.com
Siman Michael, prof. Ing. PhDr. JUDr., PhD.OEPprodekan-docent+421 248 208 8562.09michael.siman@paneurouni.com
Skorková Veronika, JUDr., PhD.USPodborná asistentka+421 248 208 8432.10veronika.skorkova@paneurouni.com
Smyčková Romana, doc. JUDr., PhD.FPexternistaromana.smyckova@paneurouni.com
Stieranka Jozef, prof. Ing., PhD.USPnespecifikovánojozef.stieranka@paneurouni.com
Strapková Veronika, Mgr.UVPdoktorandkaveronika.strapkova@paneurouni.com
Strážay Tomáš, Mgr., PhD.OMVodborný asistenttomas.strazay@paneurouni.com
Surmajová Žaneta, JUDr., PhD.UTSodborná asistentkazaneta.surmajova@paneurouni.com
Šmigová Katarína, JUDr., PhD.OMSnespecifikováno+421 248 208 853katarina.smigova@paneurouni.com
Šutera Peter, JUDr.UVPdoktorandpeter.sutera@paneurouni.com
Švaňová MiroslavaŠOreferentka ŠO+421 248 208 824prízemie 0.05miroslava.svanova@paneurouni.com
Tittlová Marcela, doc. PhDr. JUDr., LL.M., PhD.OTPdocentka+421 248 208 8122.33marcela.tittlova@paneurouni.com
Vallová Jana, doc. JUDr., PhD.CVVPCnespecifikovánojana.vallova@paneurouni.com
Vanek Dominik, JUDr.UVPdoktoranddominik.vanek@paneurouni.com
Vitkóová Andrea, JUDr., PhD.ODSPodborná asistentka2.20andrea.vitkoova@paneurouni.com
Vyhnálik Dalibor, JUDr.USPdoktoranddalibor.vyhnalik@paneurouni.com
Záhora Jozef, prof. JUDr., PhD.OTPprofesor+421 248 208 865BA Tomášikova, č. d. 2.08jozef.zahora@paneurouni.com
Záhorčáková Jana, JUDr. Mgr.ŠOvedúca ŠO+421 248 208 836prízemie 0.04jana.zahorcakova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.