5. 6. 2020  15:54      Laura        
Univerzitní informační systém

Paneurópska vysoká škola - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Paneurópska vysoká škola. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
PracovištěZařazeníTelefonKancelář
E-mail
CVVPC FP
nespecifikováno
+421 268 203 650
205
Balco Andrej, Mgr.nespecifikováno
andrej.balco@paneurouni.com
vedúci ÚTDŠ a SVD-docent
+421 248 208 833
2.33
Baran Jaroslavexterní učitel
nespecifikováno
katarina.batkova@paneurouni.com
profesor
jaroslav.belas@paneurouni.com
Benčič Stanislav, doc. PhDr., PhD.
docent
+421 268 203 650224
Bendíková Martina, Ing.nespecifikováno
martina.bendikova@paneurouni.com
ŠO FP
referent ŠO
+421 248 208 823
prízemie 0.05
odborný asistent
jozef.bohunicky@paneurouni.com
Boleková Veronika, PhDr., PhD.UKP FPSodborná asistentka
+421 248 208 869
0.08-3
UDM FModborný asistent+421 248 287 612kancelária MC
Brezina Ivan, Ing., PhD.
odborný asistent- Prodekan
+421 268 203 647
316ivan.brezina@paneurouni.com
odborná referentka-personalistka
doktorandrastislav.briestensky@paneurouni.com
Brvnišťan Miroslav, JUDr., PhD.
nespecifikováno
miroslav.brvnistan@paneurouni.com
Budinská Ivana, Ing., PhD.nespecifikováno
nespecifikováno
+421 248 208 852
2.34
branislav.cepek@paneurouni.com
Cigánek Ján, Ing., PhD.nespecifikováno
profesorka321eva.cihelkova@paneurouni.com
Cirák Ján, prof. JUDr., CSc.
externista
UMP FEP
odborný asistent
314
odborný asistent
martin.cepel@paneurouni.com
Čerňanec Marián
externista
REK REK
externista
Dek FEP
asistentka dekana
+421 268 203 606
327
eva.cimova@paneurouni.com
UMP FEPdoktorandrudolf.cizik@paneurouni.com
ĎV UP
externista
romana.cizinska@paneurouni.com
Čuvaj Martin, Mgr., ArtD.UMŠ FMnespecifikovánomartin.cuvaj@paneurouni.com
ĎV UP
externí učitel
docent
723 532 573
322
jiri.dedina@paneurouni.com
Demovičová Andrea, Mgr., PhD.asistentka+421 248 208 8312.16
odborný asistent
Doboš Ján, Ing.UAI FI
nespecifikováno
+421 268 203 693308
Dobrovolná Eva, JUDr., Ph.D., LL.M.externí učitelkaeva.dobrovolna@paneurouni.com
Dorkinová Barbora, Mgr.
doktorandka, externí učitelka, nespecifikováno
barbora.dorkinova@paneurouni.com
UMM FEPdoktorandka
Dudášová Marianna, Ing., PhD.FEP FEP, FP FP, UVP FP
externista, nespecifikováno
marianna.dudasova@paneurouni.com
Dudáš Tomáš, doc. Ing., PhD.UMP FEP
dekan FEP-docent
+421 268 203 607
325
Dulak Anton, prof. JUDr., PhD.OOP FP
vedúci ÚSP- profesor
OOP FP
docentka
denisa.dulakova@paneurouni.com
Ďurana Vladimír, JUDr., CSc.externista
vladimir.durana@paneurouni.com
nespecifikováno
2.41milan.durica@paneurouni.com
Ďurinová Ivona, Ing., PhD.nespecifikovánoivona.durinova@paneurouni.com
UVSPM FPS
odborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
Erdösová Andrea, doc. JUDr., PhD.OMS FP
prodekanka-odborná asistentka
+421 248 208 817
č. d. 2.11
andrea.erdosova@paneurouni.com
nespecifikováno
FEP FEPexterní učitelmichal.fabus@paneurouni.com
UVP FPdoktorandmartin.fakla@paneurouni.com
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.
profesor
+421 268 203 693
308
Fedotov Mykhailo
doktorand
mykhailo.fedotov@paneurouni.com
doktorandka
UAI FI
nespecifikováno
branislav.gablas@paneurouni.com
doktorandka
Gajdošová Eva, prof. PhDr., PhD.USPOP FPS
vedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 8670.07-2
Galovská Marcela, Ing., PhD.KAN REK
kancelár
UMEP FPodborná asistentka+421 248 208 853
2.25
Gasperová Jana, Mgr., PhD.nespecifikovánojana.gasperova@paneurouni.com
FP FPexternista
Gieserová Brigita, Ing.Dek FPtajomníčka fakulty+421 248 208 830č.d. 2.03
FPS FPS
externí učitel
jan.grac@paneurouni.com
nespecifikováno
stefan.grajcar@paneurouni.com
prodekanka-odborná asistentka+421 248 208 864
2.17
katarina.greskovicova@paneurouni.com
Hačár Dušan, Ing.
doktorand
dusan.hacar@paneurouni.com
FM FM
doktorandka
henrieta.hacundova@paneurouni.com
UAI FI
nespecifikováno
oto.haffner@paneurouni.com
REK REKprorektor pre VV, DŠ a CV-profesor
+421 268 203 643
216
Halán Tomáš, Ing., PhD.FEP FEPnespecifikováno
asistentka dekana fakulty
+421 248 208 816
č.d. 2.04
jana.haldova@paneurouni.com
nespecifikovánorobert.hanak@paneurouni.com
ŠO FMreferentka ŠO
+421 268 203 613
201
marta.hanzlikova@paneurouni.com
Hassanová Rebecca Lilla, JUDr.UMEP FPdoktorandka
rebecca.hassanova@paneurouni.com
Hennelová Katarína, PhDr., PhD.
prodekanka- odborná asistentka
+421 248 208 863
2.17katarina.hennelova@paneurouni.com
nespecifikováno
Hlaváč Július, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 268 203 685
310
julius.hlavac@paneurouni.com
UAI FI
nespecifikováno
norbert.hodza@paneurouni.com
CTP UPriešiteľ projektu APVV 15+421 248 208 828
2.19
kveton.holcr@paneurouni.com
Holetzová Katarína, Mgr., PhD.
nespecifikováno
katarina.holetzova@paneurouni.com
UE FEPnespecifikováno
valeria.svobodova@paneurouni.com
ĎV UP
externí učitel
jan.horecky@paneurouni.com
Hroník František, PhDr.ĎV UPexterní učitel
frantisek.hronik@paneurouni.com
Hruška Roman, Ing., LL.M., MBAREK REK
externista
roman.hruska@paneurouni.com
Hudíková Zora, doc. PhDr., PhD.FM FM, UMT FM
externí učitelka, nespecifikováno
ŠO FEPvedúca ŠO
+421 268 203 604
323
doktorandka
OMV FPdocentka
+421 248 208 853
2.25
docentka
322sona.supekova@paneurouni.com
Chromý Erik, Ing., PhD.externista
erik.chromy@paneurouni.com
Chudinová Eva, doc. PhDr., PhD.FM FM
nespecifikováno
+421 268 203 648
221
Chylo Juraj, JUDr., PhD.FP FP
externista
nespecifikováno
externista, externí učitelka
nespecifikováno+421 248 208 8202.14
nespecifikováno
eva.jancikova@paneurouni.com
Jančová Zuzana, Mgr.externista
FP FP, USP FPdoktorandka, externista
olga.jausch@paneurouni.com
profesor+421 248 208 8532.25
FP FP, UVP FPnespecifikováno, externí učitel+421 248 208 8402.18pavol.judiak@paneurouni.com
Jurišová Erika, Mgr. Ing., PhD.FI FI
externí učitelka
+421 268 203 685
310
Juříková Iva, Ing.
externista
iva.jurikova@paneurouni.com
Kališ Mojmír, PhDr., PhD.UKP FPSnespecifikováno
mojmir.kalis@paneurouni.com
Kamenický Viktor, Mgr., PhD.FM FM
externí učitel
viktor.kamenicky@paneurouni.com
Kančevová Naďa, Mgr., PhD.UDM FMnespecifikováno
Kapráliková Ivana, Mgr., PhD.nespecifikováno
Kardoš Pavol, Mgr.UVSPM FPS
nespecifikováno
pavol.kardos@paneurouni.com
Karpat Andrej, JUDr., PhD.UMEP FP
vedúci ÚMEP- odborný asistent
+421 248 208 814
2.23
andrej.karpat@paneurouni.com
Kasala Ľuboš, Ing., PhD.nespecifikováno
UMT FMvedúci UMT-docent
+421 268 203 650
224
nespecifikováno
anna.kasardova@paneurouni.com
OSP FPodborný asistent+421 248 208 852
2.34
Keeble Ian MichaelUDM FMnespecifikovánoian.keeble@paneurouni.com
UMŠ FMprodekan-odborný asistent
+421 268 203 648
221richard.keklak@paneurouni.com
Képešiová Zuzana, Ing.externista, nespecifikováno
zuzana.kepesiova@paneurouni.com
Klačanský Marián, Ing.
nespecifikováno
nespecifikováno
+421 268 203 682
FEP FEPexternista
tomas.kliestik@paneurouni.com
Ključnikov Aleksandr, doc. Ing., Ph.D.
docent
Rektorátaleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
nespecifikováno
FP FP, OEP FPnespecifikováno, externí učitel
Kolesár Zdenko, doc. PhDr., PhD.nespecifikováno
nespecifikováno
+421 248 208 834
2.43
externí učitelka
externí učitel
FM FM
externí učitelka
doktorandka
ĎV UPexterní učitel
profesor
Krajči Jozef, prof. ThDr., PhD.nespecifikováno, externí učitel
UKP FPS
nespecifikováno
peter.krajmer@paneurouni.com
Krajný Dominik, PhDr. JUDr.UVP FP
doktorand
ĎV UPexterní učitel
jaroslav.kralicek@paneurouni.com
odborná asistentka
nespecifikováno
odborný asistent
UMM FEP
doktorand
nespecifikováno
peter.kubalak@paneurouni.com
profesor
2.43
Kubíčková Gabriela, JUDr., CSc.UVP FPnespecifikováno
externista, nespecifikováno
erik.kucera@paneurouni.com
Kukan KamilOSP PEVS
správca budovy Tomášikova
CTP UPriešiteľ projektu APVV 16
Kurucová Zuzana, PaedDr., PhD.odborná asistentka+421 248 208 831
2.16
nespecifikováno
daniela.kusa@paneurouni.com
Kyselá Edita PEVS
externista
odborný asistent
+421 268 203 636202
nespecifikováno
Lazík MartinFP FPnespecifikovánomartin.lazik@paneurouni.com
doktorandka
doktorandka
Lipa Tomáš, Mgr.UMŠ FMdoktorand
Lisá Elena, doc. Mgr., PhD.
dekanka FPS-docentka
+421 248 208 860
1.13elena.lisa@paneurouni.com
nespecifikováno
Lorenc Pavol, PhDr.nespecifikováno
doktorand
REK REK
externista
+421 917 521 298
208 (Tematínska)
Maderová Denisa, PhDr.externista
odborná asistentka
+421 248 208 813
2.39tatiana.mahrova@paneurouni.com
Machová Renáta, Ing., PhD.
nespecifikováno
Malík Vladimír, doc., ArtD.nespecifikováno
Martiško Rastislav, Mgr.nespecifikováno
rastislav.martisko@paneurouni.com
nespecifikováno
robert.mathe@paneurouni.com
Matis Branislav, Mgr. art., ArtD.
odborný asistent
+421 268 203 682
Matlák Ján, doc. JUDr., CSc.UVP FP
nespecifikováno
2.39
OVVDS REK
nespecifikováno
Melicherová Katarína, Ing.EO PEVSúčtovníčka
katarina.melicherova@paneurouni.com
Mesárošová Barbora, doc. PhDr., PhD.FPS FPS
externista
Miček Ľubomír, Ing., PhD.UE FEP
nespecifikováno
Kniž UP
odborná referentka - knihovnice
Mika Václav, Ing.UMŠ FMnespecifikováno
vaclav.mika@paneurouni.com
Mikolajová Alena, PhDr.OVČ REK
vedúca OVČ
+421 248 208 804
UKP FPSvedúca ústavu-profesorka+421 248 208 868
0.08-2
marina.mikulajova@paneurouni.com
nespecifikováno, vedúca oddelenia VV,DŠ a CV
208
externí učitel
FEP FEPexternista
Milučký Jozef, JUDr.CVVPC FP
nespecifikováno
nespecifikováno
Mistríková Miriam, Mgr.
asistentka dekana
+421 268 203 639
204
doktorandka, externí učitelka, nespecifikováno
iveta.miskolciova@paneurouni.com
UMT FM
nespecifikováno
Moravanský Norbert, MUDr., PhD.
nespecifikováno
Mravčák Milan, MgA.
nespecifikováno
UVP FPodborný asistent
Dek FPSasistentka dekana+421 248 208 8611.13alena.muckova@paneurouni.com
Müllerová RozáliaKniž UPexternista, nespecifikováno
rozalia.mullerova@paneurouni.com
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.
vedúci ÚMP-docent
316
Mutňanský Michal, RNDr.PEVS PEVS
riaditeľ PEVŠ n.o
+421 248 208 811
3.08
michal.mutnansky@paneurouni.com
Naďovičová Janareferentka ŠO+421 268 203 610
201
Naništová Eva, doc. PhDr., CSc.docentka
FM FM
externí učitel
pavol.nather@paneurouni.com
Navarová Magdaléna
účtovníčka
magdalena.navarova@paneurouni.com
ĎV UP
externí učitel
jiri.navratil@paneurouni.com
ĎV UPexterní učitelka
FM FMnespecifikováno
peter.nestepny@paneurouni.com
Newman Denisa, Mgr., PhD.UVSPM FPSodborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
denisa.newman@paneurouni.com
nespecifikováno, externí učitel
313
phuoc.nguyen@paneurouni.com
UVSPM FPSnespecifikováno
UMM FEP
doktorand
martin.pafco@paneurouni.com
Palenčár Ján, JUDr., PhD.nespecifikováno
jan.palencar@paneurouni.com
FI FIexternista+421 268 203 693
308
UAI FI
prodekan-docent
+421 268 203 641203vladimir.palko@paneurouni.com
REK REKexternistakarel.panacek@paneurouni.com
nespecifikováno
peter.papacek@paneurouni.com
odborný asistent
docentka2.35bronislava.pavelkova@paneurouni.com
FM FM
externí učitelka
nespecifikováno
jan.pecenak@paneurouni.com
Peťovská Anna, JUDr., PhD.OOP FP
nespecifikováno
anna.petovska@paneurouni.com
Plevová Katarína, Mgr.nespecifikovánokatarina.plevova@paneurouni.com
Polák Josef, Ing., Ph.D.ĎV UPexterní učitel
Polakovičová Otília
asistentka UVPaUMEP
+421 248 208 818
2.30
otilia.polakovicova@paneurouni.com
nespecifikovánostefan.polakovic@paneurouni.com
Polák Peter, prof. JUDr., PhD.UVP FPvedúci ÚVP-profesor+421 248 208 833
2.33
peter.polak@paneurouni.com
Polka Ladislav, JUDr., PhD.FP FPexternistaladislav.polka@paneurouni.com
Porubjak Matúš, doc. PhDr., PhD.
nespecifikováno
matus.porubjak@paneurouni.com
dekan FP-profesor
+421 248 208 816
2.05
peter.potasch@paneurouni.com
Přibyl Martin, Ing., Ph.D.
externí učitel
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.
nespecifikováno
FM FM
dekanka FM-profesorka
+421 268 203 648
221
Radnóti Erik, Mgr., PhD.USPOP FPSodborný asistent
externista
lucia.rafajova@paneurouni.com
Rajnoha Rastislav, prof. Ing., PhD.vedúci ÚE-profesor324
UMŠ FM
nespecifikováno
Roľková Henrieta, PhDr., PhD.USPOP FPSodborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1henrieta.rolkova@paneurouni.com
EO PEVSúčtovníčka
Roman Peter, Bc.
vedúci oddelenia IT, univerzitný integrátor, systémový integrátor
+421 905 885 751
-1.25 (Tomášikova)
Rosinský Roman
referent technickej podpory
externí učitel
matej.rosmany@paneurouni.com
Rozina Jelena, JUDr.FPS FPSexternista
+421 248 208 866
0.07-1
jelena.rozina@paneurouni.com
externista
zoltan.rozsa@paneurouni.com
Rudenko Slavomír, JUDr., PhD.OMV REK
vedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy
+421 248 208 807
3.03
slavomir.rudenko@paneurouni.com
Ružický Eugen, doc. RNDr., CSc.
dekan FI-docent
+421 268 203 637
205
eugen.ruzicky@paneurouni.com
nespecifikováno
jan.rybar@paneurouni.com
Sečík Ivan, Mgr., CSc.odborný asistent+421 268 203 648
221
ivan.secik@paneurouni.com
FPS FPS, FP FP, OIT PEVS
systémová integrátorka UIS, systémová integrátorka
+421 904 459 561
0.06 (Tomášikova)
nespecifikováno
UAI FIpVedúci ÚAI- profesor+421 268 203 687
311
frank.schindler@paneurouni.com
referentka mzdového účtovníctva
+421 248 208 858
2.17
margita.sikhartova@paneurouni.com
Siman Michael, prof. Ing. PhDr. JUDr., PhD.OEP FPnespecifikováno
+421 248 208 856
2.09
michael.siman@paneurouni.com
profesor
314juraj.sipko@paneurouni.com
Sisák Jozef, Mgr.FEP FEP, FI FI, FM FM, REK REK
systémový integrátor, externista
+421 917 521 298
208 (Tematínska)
jozef.sisak@paneurouni.com
Sklenár Dávid, Mgr.doktorand
david.sklenar@paneurouni.com
OMV REKnespecifikováno
REK REKnespecifikováno
Smyčková Romana, doc. JUDr., PhD.
externista
romana.smyckova@paneurouni.com
Snopeková Nora, Mgr.
odborná referentka - knihovnice
nora.snopekova@paneurouni.com
docentka
314
Solga Adam, Mgr. et Mgr., PhD.UE FEPnespecifikováno
nespecifikováno
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.UE FEPvedúca ÚE-profesorka+421 268 203 653
328
REK REKrektor-profesor
juraj.stern@paneurouni.com
USP FPnespecifikováno
Straková Radka, Ing.OMV REK
koordinátor Erasmus
+421 248 208 804
Strapková Veronika, Mgr.UVP FP
doktorandka
veronika.strapkova@paneurouni.com
odborný asistent
tomas.strazay@paneurouni.com
Surmajová Žaneta, JUDr., PhD.UTS FPodborná asistentkazaneta.surmajova@paneurouni.com
riešiteľ projektu APVV16
+421 248 208 803
nespecifikováno
FM FMexterní učitel
jaroslav.svetlik@paneurouni.com
UVSPM FPS
vedúca ústavu-docentka
+421 248 208 867
0.07-2
Szomolányi Anton, doc. Mgr., ArtD.UDM FM
vedúci UDM-docent
+421 268 203 649
225
nespecifikováno
UMŠ FM
nespecifikováno
215marek.sevcik@paneurouni.com
Ševečka Miroslav, Mgr.
externí učitel
OMS FPnespecifikováno
+421 248 208 853
Šperka Martin, doc. Ing., PhD.externista+421 268 203 636
202
martin.sperka@paneurouni.com
UAI FI
nespecifikováno
Šramová Blandína, doc. PhDr., PhD.externista
blandina.sramova@paneurouni.com
prodekan-odborný asistent
+421 268 203 692
305
juraj.stefanovic@paneurouni.com
UKP FPSnespecifikováno
Šubová Petra, Mgr.ŠO FPS
referentka ŠO
+421 248 208 872
0.06
FI FI, UAI FI
externista, nespecifikováno
doktorand
peter.sutera@paneurouni.com
Švaňová Miroslavareferentka ŠO+421 248 208 824
prízemie 0.05
miroslava.svanova@paneurouni.com
Švrčková Eva, Mgr. et Mgr.externí učitelka
Ťapák Peter, Ing., PhD.FI FInespecifikováno
FM FM
externí učitel
Tekulová Ľudmila, Ing.
nespecifikováno
nespecifikováno
docentka+421 248 208 8122.33
Tóbiás Kosár Silvia, PhDr., PhD.
nespecifikováno
Tribulová Barbora, Mgr.FM FMnespecifikováno
Turoňová Daniela, Mgr., PhD.UVSPM FPS
nespecifikováno
daniela.turonova@paneurouni.com
UMŠ FMnespecifikováno
bozidara.turzonovova@paneurouni.com
Tušer Andrej, prof. PhDr., CSc.nespecifikováno+421 268 203 644
217
UMP FEPnespecifikováno
iveta.ubreziova@paneurouni.com
doktorand
Vainerová Simona
externista
nespecifikováno
nespecifikováno
Valsa Ondřej, Ing., CSc., MBAĎV UP
externí učitel
ondrej.valsa@paneurouni.com
OVVDS REK, REK REK, UVP FP
doktorand, nespecifikováno
dominik.vanek@paneurouni.com
docent
michal.vasecka@paneurouni.com
Vašinová Alica, Ing.odborná referentka - knihovnice
+421 268 203 602
alica.vasinova@paneurouni.com
Vavrová Yvonne, PhDr. MgA., PhD.UMT FModborná asistentka
+421 268 203 645
215
Veselovská Stanislava, Ing., PhD.odborná asistentka
+421 268 203 605
330
Vincúrová Zuzana, doc. Ing., PhD.FEP FEP, REK REKprorektorka pre VČ-docentka, externista
314
zuzana.vincurova@paneurouni.com
ODSP FPodborná asistentka
2.20
externista
USP FP
doktorand
dalibor.vyhnalik@paneurouni.com
Záhora Jozef, prof. JUDr., PhD.
profesor
+421 248 208 865
BA Tomášikova, č. d. 2.08
Záhorčáková Jana, JUDr. Mgr.ŠO FPvedúca ŠO
+421 248 208 836
prízemie 0.04
Zahradníková Lujza, Mgr.Dek FPS
tajomníčka fakulty
+421 248 208 879
0.07-3lujza.zahradnikova@paneurouni.com
odborný asistent+421 248 208 866
0.07-1
nespecifikováno
matus.zajac@paneurouni.com
Závodský Branislav, Bc.FM FMexterní učitel
branislav.zavodsky@paneurouni.com
Zeleňáková Lucia, Ing.
doktorandka
lucia.zelenakova@paneurouni.com
Zeman Peter, Mgr.UMŠ FM
doktorand
peter.zeman@paneurouni.com
FM FMexterní učitelkajanka.zvalova@paneurouni.com

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.