4. 6. 2020  17:03      Lenka        
Univerzitný informačný systém

Paneurópska vysoká škola - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Paneurópska vysoká škola. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Alner Juraj, PhDr.
nespecifikováno
+421 268 203 650
205
nespecifikováno
vedúci ÚTDŠ a SVD-docent
+421 248 208 833
2.33boris.balog@paneurouni.com
externý učiteľ
UVP FP, CVVPC FPnespecifikováno
Belás Jaroslav, prof. Ing., PhD.
profesor
Benčič Stanislav, doc. PhDr., PhD.docent
+421 268 203 650
224
Bendíková Martina, Ing.CTP UP
nespecifikováno
Bizov Boris, Mgr.
referent ŠO
+421 248 208 823prízemie 0.05
Bohunický Jozef, Dr., PhD.UMŠ FModborný asistentjozef.bohunicky@paneurouni.com
Boleková Veronika, PhDr., PhD.
odborná asistentka
+421 248 208 869
0.08-3
veronika.bolekova@paneurouni.com
Breier Pavol, Mgr., ArtD.odborný asistent+421 248 287 612
kancelária MC
pavol.breier@paneurouni.com
odborný asistent- Prodekan
+421 268 203 647
316
odborná referentka-personalistka
Briestenský Rastislav, JUDr. PhDr.UMM FEP
doktorand
rastislav.briestensky@paneurouni.com
nespecifikováno
Budinská Ivana, Ing., PhD.UAI FInespecifikováno
ivana.budinska@paneurouni.com
nespecifikováno+421 248 208 8522.34
UAI FI
nespecifikováno
UMP FEP
profesorka
321
eva.cihelkova@paneurouni.com
externista
jan.cirak@paneurouni.com
odborný asistent
314
marek.csabay@paneurouni.com
Čepel Martin, Dr., PhD., MBA
odborný asistent
martin.cepel@paneurouni.com
Čerňanec MariánREK REKexternista
externista
martina.cicmancova@paneurouni.com
Dek FEPasistentka dekana+421 268 203 606
327
doktorand
Čižinská Romana, doc. Ing., Ph.D.ĎV UPexternista
Čuvaj Martin, Mgr., ArtD.
nespecifikováno
ĎV UPexterný učiteľ
Dědina Jiří, doc. Ing., CSc.UMM FEP
docent
723 532 573
322
Demovičová Andrea, Mgr., PhD.asistentka+421 248 208 8312.16andrea.demovicova@paneurouni.com
UVP FP
odborný asistent
igor.dobos@paneurouni.com
Doboš Ján, Ing.UAI FI
nespecifikováno
+421 268 203 693
308
Dobrovolná Eva, JUDr., Ph.D., LL.M.ĎV UPexterná učiteľka
UVP FP, REK REK, FP FP
doktorandka, externá učiteľka, nespecifikováno
barbora.dorkinova@paneurouni.com
doktorandka
FEP FEP, UVP FP, FP FPexternista, nespecifikováno
marianna.dudasova@paneurouni.com
UMP FEPdekan FEP-docent
+421 268 203 607
325tomas.dudas@paneurouni.com
vedúci ÚSP- profesor
anton.dulak@paneurouni.com
OOP FP
docentka
FP FP
externista
vladimir.durana@paneurouni.com
nespecifikováno
2.41
nespecifikováno
UVSPM FPSodborná asistentka+421 248 208 873
0.08-1
Erdösová Andrea, doc. JUDr., PhD.prodekanka-odborná asistentka+421 248 208 817
č. d. 2.11
Fabián Dušan, PhDr., PhD.nespecifikovánodusan.fabian@paneurouni.com
Fabuš Michal, Ing., PhD.FEP FEP
externý učiteľ
Fakla Martin, JUDr.
doktorand
martin.fakla@paneurouni.com
profesor
+421 268 203 693
308peter.farkas@paneurouni.com
Fedotov MykhailoUDM FM
doktorand
doktorandka
nespecifikováno
branislav.gablas@paneurouni.com
doktorandka
ivana.gaborova@paneurouni.com
Gajdošová Eva, prof. PhDr., PhD.USPOP FPS
vedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 8670.07-2
Galovská Marcela, Ing., PhD.KAN REK
kancelár
UMEP FPodborná asistentka+421 248 208 8532.25lilla.garayova@paneurouni.com
Gasperová Jana, Mgr., PhD.OMV REKnespecifikováno
jana.gasperova@paneurouni.com
Gaulieder Henrich, JUDr. Ing., PhD.
externista
Gieserová Brigita, Ing.tajomníčka fakulty
+421 248 208 830
č.d. 2.03
FPS FPSexterný učiteľ
Grajcár Štefan, PhDr.nespecifikováno
Greškovičová Katarína, Mgr., PhD.prodekanka-odborná asistentka
+421 248 208 864
2.17
katarina.greskovicova@paneurouni.com
UMM FEP
doktorand
doktorandka
henrieta.hacundova@paneurouni.com
UAI FI
nespecifikováno
oto.haffner@paneurouni.com
REK REK
prorektor pre VV, DŠ a CV-profesor
+421 268 203 643
216
ludovit.hajduk@paneurouni.com
nespecifikováno
Haldová Jana, Ing.Dek FPasistentka dekana fakulty
+421 248 208 816
č.d. 2.04
UKP FPS
nespecifikováno
Hanzlíková Marta
referentka ŠO
+421 268 203 613
201
marta.hanzlikova@paneurouni.com
Hassanová Rebecca Lilla, JUDr.doktorandka
rebecca.hassanova@paneurouni.com
prodekanka- odborná asistentka
+421 248 208 863
2.17
Herman Patrik, Mgr.UMT FM
nespecifikováno
Hlaváč Július, Ing., PhD.UAI FIodborný asistent
+421 268 203 685
310julius.hlavac@paneurouni.com
Hodža Norbert, Ing.UAI FI
nespecifikováno
Holcr Květoň, prof. PhDr., DrSc.
riešiteľ projektu APVV 15
+421 248 208 828
2.19
Holetzová Katarína, Mgr., PhD.UMT FMnespecifikováno
nespecifikováno
valeria.svobodova@paneurouni.com
Horecký Jan, JUDr., Ph.D.externý učiteľjan.horecky@paneurouni.com
externý učiteľ
frantisek.hronik@paneurouni.com
externista
roman.hruska@paneurouni.com
UMT FM, FM FMexterná učiteľka, nespecifikováno
ŠO FEPvedúca ŠO
+421 268 203 604
323
jarmila.hurtosova@paneurouni.com
doktorandka
docentka
+421 248 208 853
2.25
UMM FEPdocentka322sona.supekova@paneurouni.com
Chromý Erik, Ing., PhD.externista
nespecifikováno
+421 268 203 648
221
FP FPexternista
juraj.chylo@paneurouni.com
Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc.UE FEP
nespecifikováno
FEP FEP
externá učiteľka, externista
pavlina.ivanova@paneurouni.com
Ivor Jaroslav, prof. JUDr., DrSc.OVVDS REK
nespecifikováno
+421 248 208 820
2.14jaroslav.ivor@paneurouni.com
Jančíková Eva, doc. Ing., PhD.
nespecifikováno
Jančová Zuzana, Mgr.REK REK
externista
Jausch Oľga, Mgr.
doktorandka, externista
olga.jausch@paneurouni.com
Jílek Dalibor, prof. JUDr., CSc.
profesor
+421 248 208 853
2.25
Judiak Pavol, JUDr., PhD.UVP FP, FP FP
externý učiteľ, nespecifikováno
+421 248 208 840
2.18
pavol.judiak@paneurouni.com
FI FIexterná učiteľka
+421 268 203 685
310
Juříková Iva, Ing.FP FPexternistaiva.jurikova@paneurouni.com
nespecifikováno
mojmir.kalis@paneurouni.com
externý učiteľ
Kančevová Naďa, Mgr., PhD.
nespecifikováno
nada.kancevova@paneurouni.com
UE FEPnespecifikováno
ivana.kapralikova@paneurouni.com
UVSPM FPS
nespecifikováno
UMEP FP
vedúci ÚMEP- odborný asistent
+421 248 208 814
2.23
Kasala Ľuboš, Ing., PhD.UMŠ FMnespecifikováno
lubos.kasala@paneurouni.com
Kasarda Martin, doc. PhDr., Dr.UMT FMvedúci UMT-docent+421 268 203 650
224
martin.kasarda@paneurouni.com
nespecifikováno
anna.kasardova@paneurouni.com
odborný asistent
+421 248 208 852
2.34
UDM FMnespecifikováno
Keklak Richard, PhDr., PhD.prodekan-odborný asistent
+421 268 203 648
221richard.keklak@paneurouni.com
Képešiová Zuzana, Ing.UR REK, FI FI, UAI FI
externista, nespecifikováno
zuzana.kepesiova@paneurouni.com
Klačanský Marián, Ing.
nespecifikováno
marian.klacansky@paneurouni.com
nespecifikováno
+421 268 203 682
FEP FEP
externista
Ključnikov Aleksandr, doc. Ing., Ph.D.
docent
Rektorátaleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
nespecifikovánomichal.kocur@paneurouni.com
externý učiteľ, nespecifikováno
nespecifikováno
zdenko.kolesar@paneurouni.com
Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., PhD.USP FP, UE FEPnespecifikováno
+421 248 208 834
2.43
radka.kolkusova@paneurouni.com
Kominácká Jitka, Ing., Ph.D.externá učiteľka
externý učiteľ
lubomir.kostron@paneurouni.com
Kostrošová Natália, Mgr., PhD.
externá učiteľka
natalia.kostrosova@paneurouni.com
doktorandka
ĎV UPexterný učiteľ
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.UAI FIprofesor
stefan.kozak@paneurouni.com
Krajči Jozef, prof. ThDr., PhD.
externý učiteľ, nespecifikováno
nespecifikováno
peter.krajmer@paneurouni.com
Krajný Dominik, PhDr. JUDr.UVP FP
doktorand
dominik.krajny@paneurouni.com
externý učiteľ
Krchová Hana, Ing., Ph.D.UMM FEP
odborná asistentka
hana.krchova@paneurouni.com
UDM FMnespecifikováno
odborný asistent
Kuba Karel, Ing., DiS.doktorand
nespecifikováno
USP FPprofesor2.43
Kubíčková Gabriela, JUDr., CSc.UVP FP
nespecifikováno
FI FI, UAI FI
externista, nespecifikováno
erik.kucera@paneurouni.com
Kukan KamilOSP PEVSsprávca budovy Tomášikova
Kunová Vlasta, doc. JUDr., CSc.riešiteľ projektu APVV 16
Kurucová Zuzana, PaedDr., PhD.odborná asistentka+421 248 208 831
2.16
zuzana.kurucova@paneurouni.com
Kusá Daniela, PhDr., CSc.UVSPM FPS
nespecifikováno
Kyselá Edita PEVS
externista
edita.kysela@paneurouni.com
Lacko Ján, RNDr., PhD.odborný asistent
+421 268 203 636
202jan.lacko@paneurouni.com
UVP FP
nespecifikováno
natalia.lalikova@paneurouni.com
FP FP
nespecifikováno
Lelovská Lucia, Mgr.doktorandka
lucia.lelovska@paneurouni.com
UVP FPdoktorandka
UMŠ FMdoktorand
tomas.lipa@paneurouni.com
dekanka FPS-docentka
+421 248 208 860
1.13
Litomerická Adriena, Ing.USP FP
nespecifikováno
adriena.litomericka@paneurouni.com
Lorenc Pavol, PhDr.USP FP
nespecifikováno
Lučivjanský Dávid, Mgr.doktorand
david.lucivjansky@paneurouni.com
externista
+421 917 521 298
208 (Tematínska)jan.lukas@paneurouni.com
Maderová Denisa, PhDr.FPS FPSexternista
OPP FP
odborná asistentka
+421 248 208 8132.39
Machová Renáta, Ing., PhD.UE FEPnespecifikováno
renata.machova@paneurouni.com
UDM FM
nespecifikováno
vladimir.malik@paneurouni.com
Martiško Rastislav, Mgr.nespecifikovánorastislav.martisko@paneurouni.com
Máthé Róbert, PhDr., PhD.UKP FPS
nespecifikováno
UDM FM
odborný asistent
+421 268 203 682
UVP FPnespecifikováno
2.39jan.matlak@paneurouni.com
OVVDS REKnespecifikováno
jozef.medelsky@paneurouni.com
Melicherová Katarína, Ing.účtovníčka
Mesárošová Barbora, doc. PhDr., PhD.FPS FPSexternista
barbora_mesarosova@paneurouni.com
Miček Ľubomír, Ing., PhD.nespecifikováno
lubomir.micek@paneurouni.com
Mihalíková Zuzana, Ing.Kniž UPodborná referentka - knihovníčka
Mika Václav, Ing.UMŠ FM
nespecifikováno
Mikolajová Alena, PhDr.OVČ REKvedúca OVČ
+421 248 208 804
Mikulajová Marína, prof. PhDr., CSc.vedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 868
0.08-2
UPR REKnespecifikováno, vedúca oddelenia VV,DŠ a CV
208
miriama.mikulkova@paneurouni.com
ĎV UPexterný učiteľ
antonino.milicia@paneurouni.com
FEP FEP
externista
frantisek.milichovsky@paneurouni.com
CVVPC FP
nespecifikováno
Minár Pavol, Mgr., PhD.UMT FMnespecifikovánopavol.minar@paneurouni.com
Mistríková Miriam, Mgr.Dek FIasistentka dekana
+421 268 203 639
204
Miškolciová Iveta, JUDr.UVP FP, REK REK, FP FPdoktorandka, externá učiteľka, nespecifikováno
Mišová Miroslava, Mgr.UMT FM
nespecifikováno
UVP FPnespecifikováno
Mravčák Milan, MgA.
nespecifikováno
odborný asistent
Múčková AlenaDek FPS
asistentka dekana
+421 248 208 8611.13alena.muckova@paneurouni.com
Kniž UP
externista, nespecifikováno
rozalia.mullerova@paneurouni.com
vedúci ÚMP-docent
316
Mutňanský Michal, RNDr.riaditeľ PEVŠ n.o
+421 248 208 811
3.08
michal.mutnansky@paneurouni.com
Naďovičová JanaŠO FEPreferentka ŠO+421 268 203 610201jana.nadovicova@paneurouni.com
docentkaeva.nanistova@paneurouni.com
Náther Pavol, Mgr., PhD.FM FMexterný učiteľ
Navarová Magdaléna
účtovníčka
magdalena.navarova@paneurouni.com
externý učiteľ
jiri.navratil@paneurouni.com
Navrátilová Sáša, JUDr., MBAĎV UPexterná učiteľka
sasa.navratilova@paneurouni.com
FM FMnespecifikovánopeter.nestepny@paneurouni.com
odborná asistentka+421 248 208 8730.08-1
externý učiteľ, nespecifikováno
313phuoc.nguyen@paneurouni.com
Nôtová Pavla, PhDr., PhD.
nespecifikováno
pavla.notova@paneurouni.com
Pafčo Martin, Ing.UMM FEP
doktorand
martin.pafco@paneurouni.com
Palenčár Ján, JUDr., PhD.
nespecifikováno
jan.palencar@paneurouni.com
Páleník Tomáš, Ing., PhD.FI FI
externista
+421 268 203 693308
UAI FI
prodekan-docent
+421 268 203 641
203
vladimir.palko@paneurouni.com
REK REKexternista
karel.panacek@paneurouni.com
Papáček Peter, PhDr. JUDr., PhD.REK REKnespecifikováno
UDM FModborný asistent
jan.paukovic@paneurouni.com
Pavelková Bronislava, doc. JUDr., PhD.OOP FPdocentka
2.35
bronislava.pavelkova@paneurouni.com
externá učiteľka
jana.pazderova@paneurouni.com
Pečeňák Ján, prof. MUDr., CSc.
nespecifikováno
nespecifikováno
anna.petovska@paneurouni.com
Plevová Katarína, Mgr.UMT FMnespecifikováno
externý učiteľ
josef.polak@paneurouni.com
UVP FP
asistentka UVPaUMEP
+421 248 208 818
2.30
nespecifikováno
Polák Peter, prof. JUDr., PhD.UVP FPvedúci ÚVP-profesor
+421 248 208 833
2.33
peter.polak@paneurouni.com
externistaladislav.polka@paneurouni.com
UVSPM FPS
nespecifikováno
Potásch Peter, prof. PhDr. JUDr., PhD.dekan FP-profesor
+421 248 208 816
2.05
peter.potasch@paneurouni.com
externý učiteľ
martin.pribyl@paneurouni.com
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.nespecifikováno
artan.qineti@paneurouni.com
FM FMdekanka FM-profesorka+421 268 203 648
221
Radnóti Erik, Mgr., PhD.odborný asistent
erik.radnoti@paneurouni.com
Rafajová Lucia, Ing., PhD.
externista
lucia.rafajova@paneurouni.com
Rajnoha Rastislav, prof. Ing., PhD.vedúci ÚE-profesor
324
nespecifikováno
maros.rojko@paneurouni.com
odborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
EO PEVS
účtovníčka
maria.romancikova@paneurouni.com
Roman Peter, Bc.OIT PEVS, ĎV UP
vedúci oddelenia IT, univerzitný integrátor, systémový integrátor
+421 905 885 751
-1.25 (Tomášikova)
Rosinský RomanOIT PEVSreferent technickej podpory
externý učiteľ
FPS FPS
externista
+421 248 208 866
0.07-1
jelena.rozina@paneurouni.com
FEP FEPexternista
zoltan.rozsa@paneurouni.com
Rudenko Slavomír, JUDr., PhD.vedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy+421 248 208 807
3.03
dekan FI-docent+421 268 203 637205eugen.ruzicky@paneurouni.com
Rybár Ján, doc. PhDr., PhD.UVSPM FPS
nespecifikováno
jan.rybar@paneurouni.com
UMŠ FModborný asistent+421 268 203 648221
Sekretárová Lenka, Mgr.systémová integrátorka UIS, systémová integrátorka+421 904 459 561
0.06 (Tomášikova)
lenka.sekretarova@paneurouni.com
nespecifikováno
peter.sepesi@paneurouni.com
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.pVedúci ÚAI- profesor
+421 268 203 687
311
OĽZ PEVSreferentka mzdového účtovníctva+421 248 208 858
2.17
margita.sikhartova@paneurouni.com
OEP FPnespecifikováno
+421 248 208 856
2.09
michael.siman@paneurouni.com
Sipko Juraj, prof. Ing., PhD.UMP FEPprofesor314
externista, systémový integrátor
+421 917 521 298
208 (Tematínska)
Sklenár Dávid, Mgr.doktorand
david.sklenar@paneurouni.com
Slivka Martin, Mgr., PhD.OMV REKnespecifikováno
martin.slivka@paneurouni.com
nespecifikováno
Smyčková Romana, doc. JUDr., PhD.externista
odborná referentka - knihovníčka
docentka
314
monika.majkova@paneurouni.com
nespecifikováno
adam.solga@paneurouni.com
Stark Erich, Ing., PhD.UAI FInespecifikováno
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.vedúca ÚE-profesorka+421 268 203 653328
Stern Juraj, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.REK REK
rektor-profesor
Stieranka Jozef, prof. Ing., PhD.nespecifikováno
koordinátor Erasmus
+421 248 208 804
Strapková Veronika, Mgr.UVP FP
doktorandka
Strážay Tomáš, Mgr., PhD.OMV FP
odborný asistent
odborná asistentkazaneta.surmajova@paneurouni.com
riešiteľ projektu APVV16+421 248 208 803
jan.svak@paneurouni.com
Svetkovský Jozef, Mgr., PhD.nespecifikováno
FM FMexterný učiteľ
UVSPM FPS
vedúca ústavu-docentka
+421 248 208 867
0.07-2
Szomolányi Anton, doc. Mgr., ArtD.
vedúci UDM-docent
+421 268 203 649
225
Šamko Peter, JUDr.OVVDS REKnespecifikováno
Ševčík Marek, Mgr., PhD.
nespecifikováno
215
ĎV UPexterný učiteľ
OMS FPnespecifikováno+421 248 208 853katarina.smigova@paneurouni.com
Šperka Martin, doc. Ing., PhD.externista+421 268 203 636
202
martin.sperka@paneurouni.com
Špilda Marek, Mgr.UAI FI
nespecifikováno
Šramová Blandína, doc. PhDr., PhD.FPS FPS
externista
blandina.sramova@paneurouni.com
UAI FIprodekan-odborný asistent
+421 268 203 692
305
nespecifikováno
referentka ŠO+421 248 208 872
0.06
externista, nespecifikováno
jana.sujanova@paneurouni.com
Šutera Peter, JUDr., LL.M.
doktorand
peter.sutera@paneurouni.com
referentka ŠO
+421 248 208 824
prízemie 0.05
FPS FPSexterná učiteľka
Ťapák Peter, Ing., PhD.FI FInespecifikováno
peter.tapak@paneurouni.com
Tar Marian, PhDr., PhD.FM FMexterný učiteľ
marian.tar@paneurouni.com
nespecifikováno
OSP PEVSnespecifikováno
Tittlová Marcela, doc. PhDr. JUDr., LL.M., PhD.OTP FPdocentka+421 248 208 8122.33
Tóbiás Kosár Silvia, PhDr., PhD.FEP FEP
nespecifikováno
silvia.kosar@paneurouni.com
FM FMnespecifikováno
Turoňová Daniela, Mgr., PhD.nespecifikováno
Turzonovová Božidara, prof. MgA., PhD.nespecifikováno
UMT FM
nespecifikováno
+421 268 203 644
217
UMP FEP
nespecifikováno
iveta.ubreziova@paneurouni.com
Vahančík Jozef, Ing.UE FEPdoktorand
externistasimona.vainerova@paneurouni.com
Valihorová Marta, doc. PhDr., PhD.nespecifikováno
marta.valihorova@paneurouni.com
nespecifikovánojana.vallova@paneurouni.com
ĎV UP
externý učiteľ
ondrej.valsa@paneurouni.com
OVVDS REK, UVP FP, REK REKdoktorand, nespecifikováno
dominik.vanek@paneurouni.com
Vašečka Michal, doc. PhDr., Ph.D.UMŠ FM
docent
Vašinová Alica, Ing.Tem UPodborná referentka - knihovníčka+421 268 203 602alica.vasinova@paneurouni.com
Vavrová Yvonne, PhDr. MgA., PhD.
odborná asistentka
+421 268 203 645
215yvonne.vavrova@paneurouni.com
Veselovská Stanislava, Ing., PhD.UE FEP
odborná asistentka
+421 268 203 605330
Vincúrová Zuzana, doc. Ing., PhD.FEP FEP, REK REK
prorektorka pre VČ-docentka, externista
314zuzana.vincurova@paneurouni.com
ODSP FP
odborná asistentka
2.20
andrea.vitkoova@paneurouni.com
externista
USP FP
doktorand
dalibor.vyhnalik@paneurouni.com
OTP FPprofesor+421 248 208 865BA Tomášikova, č. d. 2.08jozef.zahora@paneurouni.com
vedúca ŠO
+421 248 208 836
prízemie 0.04jana.zahorcakova@paneurouni.com
Zahradníková Lujza, Mgr.tajomníčka fakulty+421 248 208 879
0.07-3
lujza.zahradnikova@paneurouni.com
Zajac Lukáš, Mgr., PhD.UVSPM FPS
odborný asistent
+421 248 208 866
0.07-1
lukas.zajac@paneurouni.com
nespecifikováno
Závodský Branislav, Bc.
externý učiteľ
branislav.zavodsky@paneurouni.com
Zeleňáková Lucia, Ing.UMP FEPdoktorandka
UMŠ FMdoktorand
Zvalová Janka, Mgr.
externá učiteľka
janka.zvalova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.