16. 10. 2019  6:34      Vladimíra        
Univerzitní informační systém

Fakulta ekonómie a podnikania - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta ekonómie a podnikania. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracovištěZařazeníTelefonKancelářE-mail
Belás Jaroslav, prof. Ing., PhD.UMMprofesorjaroslav.belas@paneurouni.com
Brezina Ivan, Ing., PhD.UEodborný asistent+421 268 203 647316ivan.brezina@paneurouni.com
Briestenský Rastislav, JUDr. PhDr.UMMdoktorandrastislav.briestensky@paneurouni.com
Cihelková Eva, prof. Ing., CSc.UMPprofesorka321eva.cihelkova@paneurouni.com
Csabay Marek, Ing., PhD.UMPodborný asistent314marek.csabay@paneurouni.com
Čepel Martin, Dr., PhD., MBAUMModborný asistentmartin.cepel@paneurouni.com
Čimová Eva, Ing.Dekasistentka dekana+421 268 203 606327eva.cimova@paneurouni.com
Čížik Rudolf, Mgr.UMPdoktorandrudolf.cizik@paneurouni.com
Dědina Jiří, doc. Ing., CSc.UMMdocent723 532 573322jiri.dedina@paneurouni.com
Dudášová Marianna, Ing., PhD.FEPnespecifikovánomarianna.dudasova@paneurouni.com
Dudáš Tomáš, doc. Ing., PhD.UMPdekan FEP-docent+421 268 203 607325tomas.dudas@paneurouni.com
Ďurinová Ivona, Ing., PhD.FEPnespecifikovánoivona.durinova@paneurouni.com
Fabuš Michal, Ing., PhD.FEPexterní učitelmichal.fabus@paneurouni.com
Gáborová Ivana, Mgr., MBAUEdoktorandkaivana.gaborova@paneurouni.com
Guzmanová Iveta, Ing.UMMdoktorandkaiveta.guzmanova@paneurouni.com
Halán Tomáš, Ing., PhD.FEPnespecifikovánotomas.halan@paneurouni.com
Honaizer Svobodová Valéria, Ing., PhD.UEnespecifikovánovaleria.svobodova@paneurouni.com
Hurtošová Jarmila, Ing.ŠOvedúca ŠO+421 268 203 604323jarmila.hurtosova@paneurouni.com
Chovanová Supeková Soňa, doc. Ing., PhD.UMMdocentka322sona.supekova@paneurouni.com
Jančíková Eva, doc. Ing., PhD.UEnespecifikovánoeva.jancikova@paneurouni.com
Ključnikov Aleksandr, doc. Ing., Ph.D.UMMdocentRektorátaleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
Kolkusová Radka, JUDr.UEnespecifikováno+421 248 208 8342.43radka.kolkusova@paneurouni.com
Kotásková Anna, Ing.UMMdoktorandkaanna.kotaskova@paneurouni.com
Krchová Hana, Ing., Ph.D.UMModborná asistentkahana.krchova@paneurouni.com
Kuba Karel, Ing., DiS.UMMdoktorandkarel.kuba@paneurouni.com
Lukáš JánFEPsystémový integrátor+421 917 521 298208 (Tematínska)jan.lukas@paneurouni.com
Miček Ľubomír, Ing., PhD.UEnespecifikovánolubomir.micek@paneurouni.com
Milichovský František, Ing., DiS., MBA, Ph.D.FEPexternistafrantisek.milichovsky@paneurouni.com
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.UMPvedúci ÚMP-docent316ladislav.mura@paneurouni.com
Naďovičová JanaŠOreferentka ŠO+421 268 203 610201jana.nadovicova@paneurouni.com
Pafčo Martin, Ing.UMPdoktorandmartin.pafco@paneurouni.com
Rajnoha Rastislav, prof. Ing., PhD.UEprodekan-docent324rastislav.rajnoha@paneurouni.com
Sipko Juraj, prof. Ing., PhD.UMPprofesor314juraj.sipko@paneurouni.com
Sklenár Dávid, Mgr.UMPdoktoranddavid.sklenar@paneurouni.com
Sobeková Majková Monika, Ing., PhD.UEdocentka314monika.majkova@paneurouni.com
Solga Adam, PhD.UEnespecifikovánoadam.solga@paneurouni.com
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.UEvedúca ÚE-profesorka+421 268 203 653328beata.stehlikova@paneurouni.com
Vahančík Jozef, Ing.UEdoktorandjozef.vahancik@paneurouni.com
Veselovská Stanislava, Ing., PhD.UEodborná asistentka+421 268 203 605330stanislava.veselovska@paneurouni.com
Vincúrová Zuzana, doc. Ing., PhD.FEPexternista314zuzana.vincurova@paneurouni.com
Zeleňáková Lucia, Ing.UMPdoktorandkalucia.zelenakova@paneurouni.com

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.