3. 6. 2020  23:47      Karolína        
Univerzitní informační systém

Fakulta ekonómie a podnikania - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta ekonómie a podnikania. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
PracovištěZařazení
Telefon
KancelářE-mail
UMMprofesorjaroslav.belas@paneurouni.com
Brezina Ivan, Ing., PhD.UE
odborný asistent- Prodekan
+421 268 203 647
316ivan.brezina@paneurouni.com
Briestenský Rastislav, JUDr. PhDr.
doktorand
Cihelková Eva, prof. Ing., CSc.
profesorka
321
Csabay Marek, Ing., PhD.UMP
odborný asistent
314
Čepel Martin, Dr., PhD., MBAodborný asistent
martin.cepel@paneurouni.com
Čimová Eva, Ing.Dekasistentka dekana+421 268 203 606
327
UMP
doktorand
rudolf.cizik@paneurouni.com
docent
723 532 573
322jiri.dedina@paneurouni.com
UMMdoktorandka
jana.drahosova@paneurouni.com
Dudášová Marianna, Ing., PhD.FEPnespecifikováno
marianna.dudasova@paneurouni.com
Dudáš Tomáš, doc. Ing., PhD.
dekan FEP-docent
+421 268 203 607
325
FEP
nespecifikováno
FEPexterní učitel
michal.fabus@paneurouni.com
doktorandka
UMM
doktorand
dusan.hacar@paneurouni.com
Halán Tomáš, Ing., PhD.
nespecifikováno
tomas.halan@paneurouni.com
Honaizer Svobodová Valéria, Ing., PhD.UE
nespecifikováno
vedúca ŠO+421 268 203 604
323
UMMdocentka
322
Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc.UEnespecifikováno
FEPexternista, externí učitelka
Jančíková Eva, doc. Ing., PhD.nespecifikovánoeva.jancikova@paneurouni.com
Kapráliková Ivana, Mgr., PhD.nespecifikováno
ivana.kapralikova@paneurouni.com
Klieštik Tomáš, prof. Ing., PhD.
externista
tomas.kliestik@paneurouni.com
UMMdocent
Rektorát
aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., PhD.
nespecifikováno
+421 248 208 8342.43
UMM
doktorandka
Krchová Hana, Ing., Ph.D.UMModborná asistentka
hana.krchova@paneurouni.com
UMMdoktorand
karel.kuba@paneurouni.com
Machová Renáta, Ing., PhD.
nespecifikováno
renata.machova@paneurouni.com
Miček Ľubomír, Ing., PhD.nespecifikováno
lubomir.micek@paneurouni.com
FEP
externista
frantisek.milichovsky@paneurouni.com
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.UMP
vedúci ÚMP-docent
316
ŠOreferentka ŠO
+421 268 203 610
201
Pafčo Martin, Ing.doktorand
martin.pafco@paneurouni.com
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.UEnespecifikováno
artan.qineti@paneurouni.com
Rafajová Lucia, Ing., PhD.FEP
externista
UE
vedúci ÚE-profesor
324rastislav.rajnoha@paneurouni.com
FEP
externista
zoltan.rozsa@paneurouni.com
UMPprofesor
314
FEPsystémový integrátor+421 917 521 298
208 (Tematínska)
UMPdoktorand
david.sklenar@paneurouni.com
docentka
314
Solga Adam, Mgr. et Mgr., PhD.UE
nespecifikováno
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.vedúca ÚE-profesorka
+421 268 203 653
328
Tóbiás Kosár Silvia, PhDr., PhD.FEP
nespecifikováno
silvia.kosar@paneurouni.com
Ubrežiová Iveta, prof. Ing., CSc.
nespecifikováno
iveta.ubreziova@paneurouni.com
Vahančík Jozef, Ing.UEdoktorandjozef.vahancik@paneurouni.com
UE
odborná asistentka
+421 268 203 605
330
Vincúrová Zuzana, doc. Ing., PhD.FEP
externista
314zuzana.vincurova@paneurouni.com
Zeleňáková Lucia, Ing.doktorandka

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.