4. 6. 2020  15:00      Lenka        
Univerzitný informačný systém

Fakulta ekonómie a podnikania - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta ekonómie a podnikania. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
UMM
profesor
jaroslav.belas@paneurouni.com
odborný asistent- Prodekan
+421 268 203 647316
UMMdoktorand
rastislav.briestensky@paneurouni.com
Cihelková Eva, prof. Ing., CSc.UMP
profesorka
321
Csabay Marek, Ing., PhD.odborný asistent
314
odborný asistent
martin.cepel@paneurouni.com
Čimová Eva, Ing.asistentka dekana
+421 268 203 606
327
doktorand
Dědina Jiří, doc. Ing., CSc.
docent
723 532 573
322
jiri.dedina@paneurouni.com
Drahošová Jana, Ing.doktorandka
Dudášová Marianna, Ing., PhD.FEP
nespecifikováno
marianna.dudasova@paneurouni.com
dekan FEP-docent+421 268 203 607
325
tomas.dudas@paneurouni.com
Ďurinová Ivona, Ing., PhD.
nespecifikováno
Fabuš Michal, Ing., PhD.
externý učiteľ
Gáborová Ivana, Mgr., MBAdoktorandkaivana.gaborova@paneurouni.com
UMMdoktoranddusan.hacar@paneurouni.com
FEP
nespecifikováno
tomas.halan@paneurouni.com
UEnespecifikováno
Hurtošová Jarmila, Ing.vedúca ŠO+421 268 203 604323jarmila.hurtosova@paneurouni.com
UMM
docentka
322
sona.supekova@paneurouni.com
Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc.
nespecifikováno
Ivanová Pavlína, Ing., PhD.FEP
externá učiteľka, externista
pavlina.ivanova@paneurouni.com
UEnespecifikováno
eva.jancikova@paneurouni.com
Kapráliková Ivana, Mgr., PhD.UEnespecifikováno
ivana.kapralikova@paneurouni.com
Klieštik Tomáš, prof. Ing., PhD.FEPexternista
UMM
docent
Rektorát
aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., PhD.nespecifikováno
+421 248 208 834
2.43
Kotásková Anna, Ing.doktorandka
anna.kotaskova@paneurouni.com
Krchová Hana, Ing., Ph.D.odborná asistentka
Kuba Karel, Ing., DiS.UMM
doktorand
karel.kuba@paneurouni.com
UEnespecifikováno
nespecifikováno
externista
UMPvedúci ÚMP-docent316ladislav.mura@paneurouni.com
referentka ŠO
+421 268 203 610
201
Pafčo Martin, Ing.doktorand
martin.pafco@paneurouni.com
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.
nespecifikováno
FEP
externista
lucia.rafajova@paneurouni.com
Rajnoha Rastislav, prof. Ing., PhD.UE
vedúci ÚE-profesor
324rastislav.rajnoha@paneurouni.com
externista
Sipko Juraj, prof. Ing., PhD.UMP
profesor
314
juraj.sipko@paneurouni.com
Sisák Jozef, Mgr.systémový integrátor+421 917 521 298
208 (Tematínska)
Sklenár Dávid, Mgr.
doktorand
david.sklenar@paneurouni.com
UE
docentka
314
UE
nespecifikováno
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.UE
vedúca ÚE-profesorka
+421 268 203 653
328
nespecifikováno
Ubrežiová Iveta, prof. Ing., CSc.UMPnespecifikováno
iveta.ubreziova@paneurouni.com
doktorand
UEodborná asistentka
+421 268 203 605
330
Vincúrová Zuzana, doc. Ing., PhD.
externista
314
doktorandkalucia.zelenakova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.