Fakulta ekonómie a podnikania - telefónny zoznamHelp


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta ekonómie a podnikania. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Belás Jaroslav, prof. Ing., PhD.UMMprofesorjaroslav.belas@paneurouni.com
Brezina Ivan, Ing., PhD.UEodborný asistent- Prodekan+421 268 203 647316ivan.brezina@paneurouni.com
Briestenský Rastislav, JUDr. PhDr.UMMdoktorandrastislav.briestensky@paneurouni.com
Cihelková Eva, prof. Ing., CSc.UMPprofesorka321eva.cihelkova@paneurouni.com
Csabay Marek, Ing., PhD.UMPodborný asistent314marek.csabay@paneurouni.com
Čepel Martin, Dr., PhD., MBAUMModborný asistentmartin.cepel@paneurouni.com
Čimová Eva, Ing.Dekasistentka dekana+421 268 203 606327eva.cimova@paneurouni.com
Čížik Rudolf, Mgr.UMPdoktorandrudolf.cizik@paneurouni.com
Dědina Jiří, doc. Ing., CSc.UMMdocent723 532 573322jiri.dedina@paneurouni.com
Drahošová Jana, Ing.UMMdoktorandkajana.drahosova@paneurouni.com
Dudášová Marianna, Ing., PhD.FEPnespecifikovánomarianna.dudasova@paneurouni.com
Dudáš Tomáš, doc. Ing., PhD.UMPdekan FEP-docent+421 268 203 607325tomas.dudas@paneurouni.com
Ďurinová Ivona, Ing., PhD.FEPnespecifikovánoivona.durinova@paneurouni.com
Fabuš Michal, Ing., PhD.FEPexterný učiteľmichal.fabus@paneurouni.com
Gáborová Ivana, Mgr., MBAUEdoktorandkaivana.gaborova@paneurouni.com
Hačár Dušan, Ing.UMMdoktoranddusan.hacar@paneurouni.com
Halán Tomáš, Ing., PhD.FEPnespecifikovánotomas.halan@paneurouni.com
Honaizer Svobodová Valéria, Ing., PhD.UEnespecifikovánovaleria.svobodova@paneurouni.com
Hurtošová Jarmila, Ing.ŠOvedúca ŠO+421 268 203 604323jarmila.hurtosova@paneurouni.com
Chovanová Supeková Soňa, doc. Ing., PhD.UMMdocentka322sona.supekova@paneurouni.com
Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc.UEnespecifikovánoalzbeta.ivanickova@paneurouni.com
Ivanová Pavlína, Ing., PhD.FEPexterná učiteľka, externistapavlina.ivanova@paneurouni.com
Jančíková Eva, doc. Ing., PhD.UEnespecifikovánoeva.jancikova@paneurouni.com
Kapráliková Ivana, Mgr., PhD.UEnespecifikovánoivana.kapralikova@paneurouni.com
Klieštik Tomáš, prof. Ing., PhD.FEPexternistatomas.kliestik@paneurouni.com
Ključnikov Aleksandr, doc. Ing., Ph.D.UMMdocentRektorátaleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., PhD.UEnespecifikováno+421 248 208 8342.43radka.kolkusova@paneurouni.com
Kotásková Anna, Ing.UMMdoktorandkaanna.kotaskova@paneurouni.com
Krchová Hana, Ing., Ph.D.UMModborná asistentkahana.krchova@paneurouni.com
Kuba Karel, Ing., DiS.UMMdoktorandkarel.kuba@paneurouni.com
Machová Renáta, Ing., PhD.UEnespecifikovánorenata.machova@paneurouni.com
Miček Ľubomír, Ing., PhD.UEnespecifikovánolubomir.micek@paneurouni.com
Milichovský František, Ing., DiS., MBA, Ph.D.FEPexternistafrantisek.milichovsky@paneurouni.com
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.UMPvedúci ÚMP-docent316ladislav.mura@paneurouni.com
Naďovičová JanaŠOreferentka ŠO+421 268 203 610201jana.nadovicova@paneurouni.com
Pafčo Martin, Ing.UMMdoktorandmartin.pafco@paneurouni.com
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.UEnespecifikovánoartan.qineti@paneurouni.com
Rafajová Lucia, Ing., PhD.FEPexternistalucia.rafajova@paneurouni.com
Rajnoha Rastislav, prof. Ing., PhD.UEprodekan-docent324rastislav.rajnoha@paneurouni.com
Rózsa Zoltán, doc. PhDr., PhD.FEPexternistazoltan.rozsa@paneurouni.com
Sipko Juraj, prof. Ing., PhD.UMPprofesor314juraj.sipko@paneurouni.com
Sisák Jozef, Mgr.FEPsystémový integrátor+421 917 521 298208 (Tematínska)jozef.sisak@paneurouni.com
Sklenár Dávid, Mgr.UMPdoktoranddavid.sklenar@paneurouni.com
Sobeková Majková Monika, Ing., PhD.UEdocentka314monika.majkova@paneurouni.com
Solga Adam, Mgr. et Mgr., PhD.UEnespecifikovánoadam.solga@paneurouni.com
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.UEvedúca ÚE-profesorka+421 268 203 653328beata.stehlikova@paneurouni.com
Tóbiás Kosár Silvia, PhDr., PhD.FEPnespecifikovánosilvia.kosar@paneurouni.com
Ubrežiová Iveta, prof. Ing., CSc.UMPnespecifikovánoiveta.ubreziova@paneurouni.com
Vahančík Jozef, Ing.UEdoktorandjozef.vahancik@paneurouni.com
Veselovská Stanislava, Ing., PhD.UEodborná asistentka+421 268 203 605330stanislava.veselovska@paneurouni.com
Vincúrová Zuzana, doc. Ing., PhD.FEPexternista314zuzana.vincurova@paneurouni.com
Zeleňáková Lucia, Ing.UMPdoktorandkalucia.zelenakova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.