30. 5. 2020  13:02      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Fakulta masmédií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta masmédií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Balco Andrej, Mgr.nespecifikováno
externý učiteľ
jaroslav.baran@paneurouni.com
Benčič Stanislav, doc. PhDr., PhD.UMŠdocent+421 268 203 650
224
stanislav.bencic@paneurouni.com
Bohunický Jozef, Dr., PhD.odborný asistent
Breier Pavol, Mgr., ArtD.UDM
odborný asistent
+421 248 287 612kancelária MCpavol.breier@paneurouni.com
nespecifikováno
UDMdoktorand
FMdoktorandka
ŠO
referentka ŠO
+421 268 203 613
201marta.hanzlikova@paneurouni.com
UMT
nespecifikováno
patrik.herman@paneurouni.com
nespecifikováno
externá učiteľka, nespecifikováno
FMnespecifikováno+421 268 203 648221eva.chudinova@paneurouni.com
Kamenický Viktor, Mgr., PhD.FMexterný učiteľ
Kančevová Naďa, Mgr., PhD.nespecifikovánonada.kancevova@paneurouni.com
UMŠ
nespecifikováno
Kasarda Martin, doc. PhDr., Dr.UMTvedúci UMT-docent
+421 268 203 650
224
martin.kasarda@paneurouni.com
nespecifikováno
Keeble Ian Michael
nespecifikováno
Keklak Richard, PhDr., PhD.
prodekan-odborný asistent
+421 268 203 648
221richard.keklak@paneurouni.com
nespecifikováno
+421 268 203 682
tomas.klepoch@paneurouni.com
nespecifikováno
zdenko.kolesar@paneurouni.com
FM
externá učiteľka
natalia.kostrosova@paneurouni.com
UDMnespecifikováno
Kubaľák Peter, Mgr., PhD.nespecifikováno
peter.kubalak@paneurouni.com
doktorandka
lucia.lelovska@paneurouni.com
UMŠ
doktorand
UDMnespecifikováno
vladimir.malik@paneurouni.com
UDModborný asistent+421 268 203 682branislav.matis@paneurouni.com
nespecifikováno
UMTnespecifikovánopavol.minar@paneurouni.com
UMTnespecifikovánomiroslava.misova@paneurouni.com
Mravčák Milan, MgA.nespecifikováno
milan.mravcak@paneurouni.com
externý učiteľ
Neštepný Peter, doc. Ing.FM
nespecifikováno
peter.nestepny@paneurouni.com
Paukovic Ján, Mgr., PhD.odborný asistent
jan.paukovic@paneurouni.com
Pazderová Jana, Mgr., PhD.externá učiteľka
jana.pazderova@paneurouni.com
Plevová Katarína, Mgr.UMT
nespecifikováno
katarina.plevova@paneurouni.com
Radičová Iveta, prof. PhDr., PhD.
dekanka FM-profesorka
+421 268 203 648
221
UMŠnespecifikováno
maros.rojko@paneurouni.com
Rosmány Matej, Mgr. art.
externý učiteľ
matej.rosmany@paneurouni.com
UMŠodborný asistent
+421 268 203 648
221ivan.secik@paneurouni.com
systémový integrátor
+421 917 521 298
208 (Tematínska)
jozef.sisak@paneurouni.com
nespecifikováno
FMexterný učiteľ
UDMvedúci UDM-docent
+421 268 203 649
225anton.szomolanyi@paneurouni.com
UMŠ
nespecifikováno
215
Tar Marian, PhDr., PhD.FMexterný učiteľ
FM
nespecifikováno
Turzonovová Božidara, prof. MgA., PhD.
nespecifikováno
bozidara.turzonovova@paneurouni.com
Tušer Andrej, prof. PhDr., CSc.UMT
nespecifikováno
+421 268 203 644
217andrej.tuser@paneurouni.com
docent
michal.vasecka@paneurouni.com
odborná asistentka
+421 268 203 645
215
FMnespecifikováno
matus.zajac@paneurouni.com
Závodský Branislav, Bc.FM
externý učiteľ
doktorand
FM
externá učiteľka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.