Fakulta masmédií - telefónny zoznamHelp


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta masmédií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Balco Andrej, Mgr.UMŠnespecifikovánoandrej.balco@paneurouni.com
Benčič Stanislav, doc. PhDr., PhD.UMŠdocent+421 268 203 650224stanislav.bencic@paneurouni.com
Bohunický Jozef, Dr., PhD.UMŠodborný asistentjozef.bohunicky@paneurouni.com
Breier Pavol, Mgr., ArtD.UDModborný asistent+421 248 287 612kancelária MCpavol.breier@paneurouni.com
Čuvaj Martin, Mgr., ArtD.UMŠnespecifikovánomartin.cuvaj@paneurouni.com
Fedotov MykhailoUDMdoktorandmykhailo.fedotov@paneurouni.com
Hačundová Henrieta, Mgr.FMdoktorandkahenrieta.hacundova@paneurouni.com
Hanzlíková MartaŠOreferentka ŠO+421 268 203 613201marta.hanzlikova@paneurouni.com
Heribanová MartaDekasistentka dekana+421 268 203 612220marta.heribanova@paneurouni.com
Herman Patrik, Mgr.UMTnespecifikovánopatrik.herman@paneurouni.com
Holetzová Katarína, Mgr., PhD.UMTnespecifikovánokatarina.holetzova@paneurouni.com
Hudíková Zora, doc. PhDr., PhD.FM, UMTexterná učiteľka, nespecifikovánozora.hudikova@paneurouni.com
Chudinová Eva, doc. PhDr., PhD.FMnespecifikováno+421 268 203 648221eva.chudinova@paneurouni.com
Kamenický Viktor, Mgr., PhD.FMexterný učiteľviktor.kamenicky@paneurouni.com
Kančevová Naďa, Mgr., PhD.UDMnespecifikovánonada.kancevova@paneurouni.com
Kasala Ľuboš, Ing., PhD.UMŠnespecifikovánolubos.kasala@paneurouni.com
Kasarda Martin, doc. PhDr., Dr.UMTvedúci UMT-docent+421 268 203 650224martin.kasarda@paneurouni.com
Kasardová Anna, Mgr., PhD.UMŠnespecifikovánoanna.kasardova@paneurouni.com
Keeble Ian MichaelUDMnespecifikovánoian.keeble@paneurouni.com
Keklak Richard, PhDr., PhD.UMŠprodekan-odborný asistent+421 268 203 648221richard.keklak@paneurouni.com
Klepoch Tomáš, MgA.UDMnespecifikováno+421 268 203 682tomas.klepoch@paneurouni.com
Kolesár Zdenko, doc. PhDr., PhD.FMnespecifikovánozdenko.kolesar@paneurouni.com
Kostrošová Natália, Mgr., PhD.FMexterná učiteľkanatalia.kostrosova@paneurouni.com
Krivosudský Viktor, MgA.UDMnespecifikovánoviktor.krivosudsky@paneurouni.com
Kubaľák Peter, Mgr., PhD.UDMnespecifikovánopeter.kubalak@paneurouni.com
Lelovská Lucia, Mgr.UMŠdoktorandkalucia.lelovska@paneurouni.com
Lipa Tomáš, Mgr.UMŠdoktorandtomas.lipa@paneurouni.com
Malík Vladimír, doc., ArtD.UDMnespecifikovánovladimir.malik@paneurouni.com
Matis Branislav, Mgr. art., ArtD.UDModborný asistent+421 268 203 682branislav.matis@paneurouni.com
Mika Václav, Ing.UMŠnespecifikovánovaclav.mika@paneurouni.com
Minár Pavol, Mgr., PhD.UMTnespecifikovánopavol.minar@paneurouni.com
Mišová Miroslava, Mgr.UMTnespecifikovánomiroslava.misova@paneurouni.com
Mravčák Milan, MgA.UMTnespecifikovánomilan.mravcak@paneurouni.com
Náther Pavol, Mgr., PhD.FMexterný učiteľpavol.nather@paneurouni.com
Neštepný Peter, doc. Ing.FMnespecifikovánopeter.nestepny@paneurouni.com
Paukovic Ján, Mgr., PhD.UDModborný asistentjan.paukovic@paneurouni.com
Pazderová Jana, Mgr., PhD.FMexterná učiteľkajana.pazderova@paneurouni.com
Plevová Katarína, Mgr.UMTnespecifikovánokatarina.plevova@paneurouni.com
Radičová Iveta, prof. PhDr., PhD.FMdekanka FM-profesorka+421 268 203 648221iveta.radicova@paneurouni.com
Rojko Maroš, Mgr., PhD.UMŠnespecifikovánomaros.rojko@paneurouni.com
Rosmány Matej, Mgr. art.FMexterný učiteľmatej.rosmany@paneurouni.com
Sečík Ivan, Mgr., CSc.UMŠodborný asistent+421 268 203 648221ivan.secik@paneurouni.com
Sisák Jozef, Mgr.FMsystémový integrátor+421 917 521 298208 (Tematínska)jozef.sisak@paneurouni.com
Svetkovský Jozef, Mgr., PhD.UMŠnespecifikovánojozef.svetkovsky@paneurouni.com
Světlík Jaroslav, prof. Ing., PhD.FMexterný učiteľjaroslav.svetlik@paneurouni.com
Szomolányi Anton, doc. Mgr., ArtD.UDMvedúci UDM-docent+421 268 203 649225anton.szomolanyi@paneurouni.com
Ševčík Marek, Mgr., PhD.UMŠnespecifikováno215marek.sevcik@paneurouni.com
Tar Marian, PhDr., PhD.FMexterný učiteľmarian.tar@paneurouni.com
Tribulová Barbora, Mgr.FMnespecifikovánobarbora.tribulova@paneurouni.com
Tušer Andrej, prof. PhDr., CSc.UMTnespecifikováno+421 268 203 644217andrej.tuser@paneurouni.com
Vašečka Michal, doc. PhDr., Ph.D.UMŠdocentmichal.vasecka@paneurouni.com
Vavrová Yvonne, PhDr. MgA., PhD.UMTodborná asistentka+421 268 203 645215yvonne.vavrova@paneurouni.com
Zajac Matúš, Mgr. art.FMnespecifikovánomatus.zajac@paneurouni.com
Závodský Branislav, Bc.FMexterný učiteľbranislav.zavodsky@paneurouni.com
Zeman Peter, Mgr.UMŠdoktorandpeter.zeman@paneurouni.com
Zvalová Janka, Mgr.FMexterná učiteľkajanka.zvalova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.