30. 5. 2020  13:40      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Fakulta informatiky - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Budinská Ivana, Ing., PhD.UAInespecifikováno
nespecifikováno
UAInespecifikováno+421 268 203 693308
UAIprofesor+421 268 203 693308peter.farkas@paneurouni.com
UAI
nespecifikováno
UAI
nespecifikováno
UAIodborný asistent+421 268 203 685
310
nespecifikováno
externista
erik.chromy@paneurouni.com
Jurišová Erika, Mgr. Ing., PhD.FIexterná učiteľka
+421 268 203 685
310
Képešiová Zuzana, Ing.externista, nespecifikovánozuzana.kepesiova@paneurouni.com
Kocúr Michal, Ing., PhD.Dek
nespecifikováno
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.UAIprofesor
stefan.kozak@paneurouni.com
Kučera Erik, Ing., PhD.FI, UAIexternista, nespecifikovánoerik.kucera@paneurouni.com
Lacko Ján, RNDr., PhD.UAI
odborný asistent
+421 268 203 636202
Dekasistentka dekana+421 268 203 639204
Páleník Tomáš, Ing., PhD.
externista
+421 268 203 693
308
prodekan-docent+421 268 203 641
203
Ružický Eugen, doc. RNDr., CSc.
dekan FI-docent
+421 268 203 637
205
UAI
pVedúci ÚAI- profesor
+421 268 203 687
311
FI
systémový integrátor
+421 917 521 298208 (Tematínska)
UAI
nespecifikováno
Šperka Martin, doc. Ing., PhD.externista+421 268 203 636202martin.sperka@paneurouni.com
UAI
nespecifikováno
Štefanovič Juraj, Ing., PhD.UAIprodekan-odborný asistent+421 268 203 692
305
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.FI, UAI
externista, nespecifikováno
jana.sujanova@paneurouni.com
Ťapák Peter, Ing., PhD.FI
nespecifikováno

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.