Fakulta informatiky - telefónny zoznamHelp


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Budinská Ivana, Ing., PhD.UAInespecifikovánoivana.budinska@paneurouni.com
Cigánek Ján, Ing., PhD.UAInespecifikovánojan.ciganek@paneurouni.com
Doboš Ján, Ing.UAInespecifikováno+421 268 203 693308jan.dobos@paneurouni.com
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.UAIprofesor+421 268 203 693308peter.farkas@paneurouni.com
Gablas Branislav, Ing., PhD.UAInespecifikovánobranislav.gablas@paneurouni.com
Haffner Oto, Ing., PhD.UAInespecifikovánooto.haffner@paneurouni.com
Hlaváč Július, Ing., PhD.UAIodborný asistent+421 268 203 685310julius.hlavac@paneurouni.com
Hodža Norbert, Ing.UAInespecifikovánonorbert.hodza@paneurouni.com
Chromý Erik, Ing., PhD.FIexternistaerik.chromy@paneurouni.com
Jurišová Erika, Mgr. Ing., PhD.FIexterná učiteľka+421 268 203 685310erika.jurisova@paneurouni.com
Képešiová Zuzana, Ing.FI, UAIexternista, nespecifikovánozuzana.kepesiova@paneurouni.com
Kocúr Michal, Ing., PhD.Deknespecifikovánomichal.kocur@paneurouni.com
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.UAIprofesorstefan.kozak@paneurouni.com
Kučera Erik, Ing., PhD.FI, UAIexternista, nespecifikovánoerik.kucera@paneurouni.com
Lacko Ján, RNDr., PhD.UAIodborný asistent+421 268 203 636202jan.lacko@paneurouni.com
Mistríková Miriam, Mgr.Dekasistentka dekana+421 268 203 639204miriam.mistrikova@paneurouni.com
Páleník Tomáš, Ing., PhD.FIexternista+421 268 203 693308tomas.palenik@paneurouni.com
Palko Vladimír, doc. RNDr., CSc.UAIprodekan-docent+421 268 203 641203vladimir.palko@paneurouni.com
Ružický Eugen, doc. RNDr., CSc.FIdekan FI-docent+421 268 203 637205eugen.ruzicky@paneurouni.com
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.UAIpVedúci ÚAI- profesor+421 268 203 687311frank.schindler@paneurouni.com
Sisák Jozef, Mgr.FIsystémový integrátor+421 917 521 298208 (Tematínska)jozef.sisak@paneurouni.com
Stark Erich, Ing., PhD.UAInespecifikovánoerich.stark@paneurouni.com
Špilda Marek, Mgr.UAInespecifikovánomarek.spilda@paneurouni.com
Štefanovič Juraj, Ing., PhD.UAIprodekan-odborný asistent+421 268 203 692305juraj.stefanovic@paneurouni.com
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.FI, UAIexternista, nespecifikovánojana.sujanova@paneurouni.com
Ťapák Peter, Ing., PhD.FInespecifikovánopeter.tapak@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.