3. 6. 2020  8:43      Karolína        
Univerzitný informačný systém

Fakulta psychológie - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta psychológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
Boleková Veronika, PhDr., PhD.UKP
odborná asistentka
+421 248 208 869
0.08-3
veronika.bolekova@paneurouni.com
UVSPModborná asistentka+421 248 208 8730.08-1beata.dvorska@paneurouni.com
nespecifikovánodusan.fabian@paneurouni.com
Fortis Elena, Mgr. PhDr.
doktorandka
elena.fortis@paneurouni.com
vedúca ústavu-profesorka
+421 248 208 867
0.07-2
eva.gajdosova@paneurouni.com
externý učiteľ
jan.grac@paneurouni.com
UVSPMnespecifikováno
Greškovičová Katarína, Mgr., PhD.UKP
prodekanka-odborná asistentka
+421 248 208 864
2.17
Hanák Róbert, doc. Ing., PhD.nespecifikováno
Hennelová Katarína, PhDr., PhD.
prodekanka- odborná asistentka
+421 248 208 863
2.17
katarina.hennelova@paneurouni.com
Chlebcová Veronika, Mgr.UKP
doktorandka
veronika.chlebcova@paneurouni.com
Kališ Mojmír, PhDr., PhD.nespecifikováno
nespecifikovánopavol.kardos@paneurouni.com
Krajmer Peter, Mgr., PhD.nespecifikováno
peter.krajmer@paneurouni.com
nespecifikováno
dekanka FPS-docentka
+421 248 208 860
1.13
elena.lisa@paneurouni.com
Maderová Denisa, PhDr.
externista
Máthé Róbert, PhDr., PhD.UKP
nespecifikováno
Mesárošová Barbora, doc. PhDr., PhD.FPS
externista
Mikulajová Marína, prof. PhDr., CSc.UKPvedúca ústavu-profesorka+421 248 208 8680.08-2marina.mikulajova@paneurouni.com
Dek
asistentka dekana
+421 248 208 861
1.13
docentka
odborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
UVSPMnespecifikováno
pavla.notova@paneurouni.com
UKPnespecifikováno
nespecifikováno
USPOP
odborný asistent
USPOPodborná asistentka
+421 248 208 873
0.08-1
externista
+421 248 208 8660.07-1jelena.rozina@paneurouni.com
nespecifikováno
Sekretárová Lenka, Mgr.
systémová integrátorka
+421 904 459 561
0.06 (Tomášikova)
Szobiová Eva, doc. PhDr., PhD.vedúca ústavu-docentka+421 248 208 867
0.07-2
Šramová Blandína, doc. PhDr., PhD.
externista
UKP
nespecifikováno
veronika.stenova@paneurouni.com
Šubová Petra, Mgr.ŠO
referentka ŠO
+421 248 208 872
0.06
petra.subova@paneurouni.com
Švrčková Eva, Mgr. et Mgr.externá učiteľka
eva.svrckova@paneurouni.com
UVSPMnespecifikováno
Valihorová Marta, doc. PhDr., PhD.nespecifikovánomarta.valihorova@paneurouni.com
Dek
tajomníčka fakulty
+421 248 208 8790.07-3lujza.zahradnikova@paneurouni.com
Zajac Lukáš, Mgr., PhD.UVSPM
odborný asistent
+421 248 208 866
0.07-1

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.