Fakulta psychológie - telefónny zoznamHelp


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta psychológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Boleková Veronika, PhDr., PhD.UKPodborná asistentka+421 248 208 8690.08-3veronika.bolekova@paneurouni.com
Dvorská Beáta, PhDr., PhD.UVSPModborná asistentka+421 248 208 8730.08-1beata.dvorska@paneurouni.com
Fabián Dušan, PhDr., PhD.UKPnespecifikovánodusan.fabian@paneurouni.com
Fortis Elena, Mgr. PhDr.USPOPdoktorandkaelena.fortis@paneurouni.com
Gajdošová Eva, prof. PhDr., PhD.USPOPvedúca ústavu-profesorka+421 248 208 8670.07-2eva.gajdosova@paneurouni.com
Grác Ján, prof. PhDr., DrSc.FPSexterný učiteľjan.grac@paneurouni.com
Grajcár Štefan, PhDr.UVSPMnespecifikovánostefan.grajcar@paneurouni.com
Greškovičová Katarína, Mgr., PhD.UKPprodekanka-odborná asistentka+421 248 208 8642.17katarina.greskovicova@paneurouni.com
Hanák Róbert, doc. Ing., PhD.UKPnespecifikovánorobert.hanak@paneurouni.com
Hennelová Katarína, PhDr., PhD.UVSPMprodekanka- odborná asistentka+421 248 208 8632.17katarina.hennelova@paneurouni.com
Chlebcová Veronika, Mgr.UKPdoktorandkaveronika.chlebcova@paneurouni.com
Kališ Mojmír, PhDr., PhD.UKPnespecifikovánomojmir.kalis@paneurouni.com
Kardoš Pavol, Mgr.UVSPMnespecifikovánopavol.kardos@paneurouni.com
Krajmer Peter, Mgr., PhD.UKPnespecifikovánopeter.krajmer@paneurouni.com
Kusá Daniela, PhDr., CSc.UVSPMnespecifikovánodaniela.kusa@paneurouni.com
Lisá Elena, doc. Mgr., PhD.FPSdekanka FPS-docentka+421 248 208 8601.13elena.lisa@paneurouni.com
Maderová Denisa, PhDr.FPSexternistadenisa.maderova@paneurouni.com
Máthé Róbert, PhDr., PhD.UKPnespecifikovánorobert.mathe@paneurouni.com
Mesárošová Barbora, doc. PhDr., PhD.FPSexternistabarbora_mesarosova@paneurouni.com
Mikulajová Marína, prof. PhDr., CSc.UKPvedúca ústavu-profesorka+421 248 208 8680.08-2marina.mikulajova@paneurouni.com
Múčková AlenaDekasistentka dekana+421 248 208 8611.13alena.muckova@paneurouni.com
Naništová Eva, doc. PhDr., CSc.UKPdocentkaeva.nanistova@paneurouni.com
Newman Denisa, Mgr., PhD.UVSPModborná asistentka+421 248 208 8730.08-1denisa.newman@paneurouni.com
Nôtová Pavla, PhDr., PhD.UVSPMnespecifikovánopavla.notova@paneurouni.com
Pečeňák Ján, prof. MUDr., CSc.UKPnespecifikovánojan.pecenak@paneurouni.com
Porubjak Matúš, doc. PhDr., PhD.UVSPMnespecifikovánomatus.porubjak@paneurouni.com
Radnóti Erik, Mgr., PhD.USPOPodborný asistenterik.radnoti@paneurouni.com
Roľková Henrieta, PhDr., PhD.USPOPodborná asistentka+421 248 208 8730.08-1henrieta.rolkova@paneurouni.com
Rozina Jelena, JUDr.FPSexternista+421 248 208 8660.07-1jelena.rozina@paneurouni.com
Rybár Ján, doc. PhDr., PhD.UVSPMnespecifikovánojan.rybar@paneurouni.com
Sekretárová Lenka, Mgr.FPSsystémová integrátorka+421 904 459 5610.06 (Tomášikova)lenka.sekretarova@paneurouni.com
Szobiová Eva, doc. PhDr., PhD.UVSPMvedúca ústavu-docentka+421 248 208 8670.07-2eva.szobiova@paneurouni.com
Šramová Blandína, doc. PhDr., PhD.FPSexternistablandina.sramova@paneurouni.com
Šteňová Veronika, PhDr., PhD.UKPnespecifikovánoveronika.stenova@paneurouni.com
Šubová Petra, Mgr.ŠOreferentka ŠO+421 248 208 8720.06petra.subova@paneurouni.com
Švrčková Eva, Mgr. et Mgr.FPSexterná učiteľkaeva.svrckova@paneurouni.com
Turoňová Daniela, Mgr., PhD.UVSPMnespecifikovánodaniela.turonova@paneurouni.com
Valihorová Marta, doc. PhDr., PhD.USPOPnespecifikovánomarta.valihorova@paneurouni.com
Zahradníková Lujza, Mgr.Dektajomníčka fakulty+421 248 208 8790.07-3lujza.zahradnikova@paneurouni.com
Zajac Lukáš, Mgr., PhD.UVSPModborný asistent+421 248 208 8660.07-1lukas.zajac@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.