3. 7. 2020  16:32      Miloslav        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav aplikovanej informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.
vedúci pracoviska, pVedúci ÚAI- profesor
+421 268 203 687
311
frank.schindler@paneurouni.com
Zamestnanci
 
 
 
 
Budinská Ivana, Ing., PhD.
nespecifikováno
ivana.budinska@paneurouni.com
nespecifikováno
nespecifikováno+421 268 203 693
308
profesor
+421 268 203 693
308
nespecifikováno
Haffner Oto, Ing., PhD.
nespecifikováno
odborný asistent
+421 268 203 685
310
julius.hlavac@paneurouni.com
Hodža Norbert, Ing.
nespecifikováno
nespecifikováno
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.
profesor
nespecifikováno
odborný asistent
+421 268 203 636
202
prodekan-docent
+421 268 203 641203
Stark Erich, Ing., PhD.
nespecifikováno
nespecifikováno
prodekan-odborný asistent
+421 268 203 692
305
juraj.stefanovic@paneurouni.com
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.
nespecifikováno
jana.sujanova@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.