Ústav aplikovanej informatiky (FI) - telefónny zoznamHelp


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav aplikovanej informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.vedúci pracoviska, pVedúci ÚAI- profesor+421 268 203 687311frank.schindler@paneurouni.com
Zamestnanci    
Budinská Ivana, Ing., PhD.nespecifikovánoivana.budinska@paneurouni.com
Cigánek Ján, Ing., PhD.nespecifikovánojan.ciganek@paneurouni.com
Doboš Ján, Ing.nespecifikováno+421 268 203 693308jan.dobos@paneurouni.com
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.profesor+421 268 203 693308peter.farkas@paneurouni.com
Gablas Branislav, Ing., PhD.nespecifikovánobranislav.gablas@paneurouni.com
Haffner Oto, Ing., PhD.nespecifikovánooto.haffner@paneurouni.com
Hlaváč Július, Ing., PhD.odborný asistent+421 268 203 685310julius.hlavac@paneurouni.com
Hodža Norbert, Ing.nespecifikovánonorbert.hodza@paneurouni.com
Képešiová Zuzana, Ing.nespecifikovánozuzana.kepesiova@paneurouni.com
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.profesorstefan.kozak@paneurouni.com
Lacko Ján, RNDr., PhD.odborný asistent+421 268 203 636202jan.lacko@paneurouni.com
Palko Vladimír, doc. RNDr., CSc.prodekan-docent+421 268 203 641203vladimir.palko@paneurouni.com
Stark Erich, Ing., PhD.nespecifikovánoerich.stark@paneurouni.com
Špilda Marek, Mgr.nespecifikovánomarek.spilda@paneurouni.com
Štefanovič Juraj, Ing., PhD.prodekan-odborný asistent+421 268 203 692305juraj.stefanovic@paneurouni.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.