Ústav aplikovanej informatiky (FI) - telefónny zoznamHelp


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav aplikovanej informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.vedúci pracoviska, pVedúci ÚAI- profesor+421 268 203 687
311
Zamestnanci
 
 
 
 
nespecifikováno
ivana.budinska@paneurouni.com
nespecifikováno
jan.ciganek@paneurouni.com
nespecifikováno
+421 268 203 693
308jan.dobos@paneurouni.com
profesor
+421 268 203 693
308
peter.farkas@paneurouni.com
nespecifikováno
branislav.gablas@paneurouni.com
nespecifikováno
Hlaváč Július, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 268 203 685310julius.hlavac@paneurouni.com
nespecifikováno
Képešiová Zuzana, Ing.nespecifikováno
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.profesor
Kučera Erik, Ing., PhD.nespecifikovánoerik.kucera@paneurouni.com
odborný asistent
+421 268 203 636
202
jan.lacko@paneurouni.com
Palko Vladimír, doc. RNDr., CSc.prodekan-docent
+421 268 203 641
203vladimir.palko@paneurouni.com
Stark Erich, Ing., PhD.
nespecifikováno
erich.stark@paneurouni.com
Špilda Marek, Mgr.
nespecifikováno
marek.spilda@paneurouni.com
prodekan-odborný asistent+421 268 203 692
305
nespecifikováno

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.