4. 8. 2020  18:46      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
Univerzitní informační systém

Fakulta ekonómie a podnikania - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému Ekonomický systém, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
UMM FEPprofesor
jaroslav.belas [at] paneurouni.com
UE FEPodborný asistent- Prodekan
316
+421 268 203 647
ivan.brezina [at] paneurouni.com
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.UMP FEP
profesorka
321
UMP FEP
odborný asistent
314marek.csabay [at] paneurouni.com
odborný asistent
martin.cepel [at] paneurouni.com
Ing. Eva Čimová
asistentka dekana
327
+421 268 203 606
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.UMM FEPdocent
322
+420 723 532 573
Ing. Marianna Dudášová, PhD.nespecifikováno
marianna.dudasova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.UMP FEPdekan FEP-docent325+421 268 203 607tomas.dudas [at] paneurouni.com
FEPnespecifikovánoivona.durinova [at] paneurouni.com
FEP
nespecifikováno
tomas.halan [at] paneurouni.com
UE FEP
nespecifikováno
Ing. Jarmila HurtošováŠO FEPvedúca ŠO323+421 268 203 604
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
docentka
322
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.UE FEP
nespecifikováno
Ing. Eva Jančíková, PhD.nespecifikováno
eva.jancikova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
ivana.kapralikova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
docent
Rektorát
aleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.nespecifikováno
2.43
+421 248 208 834
odborná asistentka
nespecifikováno
Ing. Ľubomír Miček, PhD.nespecifikováno
lubomir.micek [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.UMP FEPvedúci ÚMP-docent
316
ladislav.mura [at] paneurouni.com
referentka ŠO201+421 268 203 610jana.nadovicova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.nespecifikováno
artan.qineti [at] paneurouni.com
UE FEP
vedúci ÚE-profesor
324
profesor
314
UE FEP
docentka
314
nespecifikováno
vedúca ÚE-profesorka
328
+421 268 203 653beata.stehlikova [at] paneurouni.com
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
nespecifikováno
silvia.kosar [at] paneurouni.com
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.UMP FEPnespecifikováno
iveta.ubreziova [at] paneurouni.com
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.odborná asistentka330
+421 268 203 605

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
FEP
externista
Ing. Michal Fabuš, PhD.FEP
externí učitel
FEPexternista
306
+421 268 203 616
FEPexternista, externí učitelkapavlina.ivanova [at] paneurouni.com
FEP
externista
FEPexternistafrantisek.milichovsky [at] paneurouni.com
FEPexternista
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.FEP
externista
externista
boris.popesko [at] paneurouni.com
Ing. Lucia Rafajová, PhD.externista
FEPexternista
systémový integrátor
208 (Tematínska)
+421 917 521 298
jozef.sisak [at] paneurouni.com
externista
314