23. 9. 2020  8:39      Zdenka        
Univerzitný informačný systém

Fakulta ekonómie a podnikania - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
UMM FEP
profesor
Ing. Ivan Brezina, PhD.UE FEPodborný asistent- Prodekan316+421 268 203 647
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.UMP FEP
profesorka
321
odborný asistent
314
marek.csabay [at] paneurouni.com
odborný asistent
asistentka dekana327+421 268 203 606eva.cimova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
docent
322
+420 723 532 573jiri.dedina [at] paneurouni.com
nespecifikováno
marianna.dudasova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.dekan FEP-docent
325
+421 268 203 607
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.FEP
nespecifikováno
ivona.durinova [at] paneurouni.com
JUDr. Edita Hajnišová, PhD.FEPnespecifikováno
FEPnespecifikováno
vedúca ŠO323
+421 268 203 604
jarmila.hurtosova [at] paneurouni.com
UMM FEP
docentka
322
sona.supekova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
eva.jancikova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
docent
Rektorát
aleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
odborná asistentka
nespecifikováno
renata.machova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
lubomir.micek [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.vedúci ÚMP-docent
316
ladislav.mura [at] paneurouni.com
Jana NaďovičováŠO FEPreferentka ŠO201+421 268 203 610
nespecifikováno
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.UE FEPvedúci ÚE-profesor
324
rastislav.rajnoha [at] paneurouni.com
profesor
314
juraj.sipko [at] paneurouni.com
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.UE FEPdocentka314
monika.majkova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
UE FEPvedúca ÚE-profesorka
328
+421 268 203 653beata.stehlikova [at] paneurouni.com
profesorka
iveta.ubreziova [at] paneurouni.com
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
odborná asistentka
330
+421 268 203 605
stanislava.veselovska [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
FEPexternista
FEPexterný učiteľ
michal.fabus [at] paneurouni.com
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
externista
306
+421 268 203 616
externista, externá učiteľka
pavlina.ivanova [at] paneurouni.com
externista
tomas.kliestik [at] paneurouni.com
FEPexternistafrantisek.milichovsky [at] paneurouni.com
FEP
externista
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.FEPexternista
FEP
externista
Ing. Lucia Rafajová, PhD.externista
lucia.rafajova [at] paneurouni.com
externista
zoltan.rozsa [at] paneurouni.com
systémový integrátor
208 (Tematínska)+421 917 521 298
FEP
externista
314zuzana.vincurova [at] paneurouni.com