10. 8. 2020  4:28      Vavrinec        
Univerzitný informačný systém

Fakulta masmédií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
nespecifikováno
andrej.balco [at] paneurouni.com
docent
224
+421 268 203 650
stanislav.bencic [at] paneurouni.com
UMŠ FM
odborný asistent
UDM FModborný asistentkancelária MC
+421 248 287 612
pavol.breier [at] paneurouni.com
nespecifikováno
martin.cuvaj [at] paneurouni.com
referentka ŠO
201
+421 268 203 613
Mgr. Patrik Herman
nespecifikováno
Mgr. Katarína Holetzová, PhD.UMT FM
nespecifikováno
nespecifikováno
zora.hudikova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
nespecifikováno
221
+421 268 203 648
UDM FMnespecifikováno
nada.kancevova [at] paneurouni.com
UMŠ FMnespecifikováno
UMT FM
vedúci UMT-docent
224
+421 268 203 650
UMŠ FMnespecifikováno
Ian Michael KeebleUDM FM
nespecifikováno
ian.keeble [at] paneurouni.com
PhDr. Richard Keklak, PhD.prodekan-odborný asistent
221
+421 268 203 648
nespecifikováno
+421 268 203 682
doc. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.FM
nespecifikováno
UDM FM
nespecifikováno
viktor.krivosudsky [at] paneurouni.com
Mgr. Peter Kubaľák, PhD.UDM FMnespecifikováno
nespecifikováno
odborný asistent
+421 268 203 682
branislav.matis [at] paneurouni.com
Ing. Václav Mika
nespecifikováno
Mgr. Pavol Minár, PhD.nespecifikováno
pavol.minar [at] paneurouni.com
Mgr. Miroslava Mišová
nespecifikováno
MgA. Milan MravčákUMT FMnespecifikováno
milan.mravcak [at] paneurouni.com
nespecifikováno
UDM FModborný asistentjan.paukovic [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína PlevováUMT FMnespecifikováno
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
dekanka FM-profesorka
221
+421 268 203 648iveta.radicova [at] paneurouni.com
Mgr. Maroš Rojko, PhD.UMŠ FMnespecifikováno
Mgr. Ivan Sečík, CSc.UMŠ FM
odborný asistent
221
+421 268 203 648ivan.secik [at] paneurouni.com
nespecifikováno
UDM FM
vedúci UDM-docent
225
+421 268 203 649
Mgr. Marek Ševčík, PhD.UMŠ FMnespecifikováno215
FMnespecifikováno
prof. MgA. Božidara Turzonovová, PhD.UMŠ FMnespecifikováno
nespecifikováno217
+421 268 203 644
UMŠ FM
docent
Dek FMasistentka dekana
+421 268 203 602
alica.vasinova [at] paneurouni.com
UMT FM
odborná asistentka
215+421 268 203 645
Mgr. art. Matúš Zajacnespecifikovánomatus.zajac [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. arch. Jaroslav Baran
externý učiteľ
jaroslav.baran [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.externý učiteľ
slavomir.galik [at] paneurouni.com
externá učiteľka
Mgr. Viktor Kamenický, PhD.externý učiteľ
externá učiteľka
PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
externý učiteľ
FM
externý učiteľ
pavol.nather [at] paneurouni.com
externá učiteľka
jana.pazderova [at] paneurouni.com
Mgr. art. Matej RosmányFM
externý učiteľ
Mgr. Jozef SisákFMsystémový integrátor208 (Tematínska)
+421 917 521 298
FM
externý učiteľ
PhDr. Marian Tar, PhD.FM
externý učiteľ
marian.tar [at] paneurouni.com
Bc. Branislav Závodský
externý učiteľ
branislav.zavodsky [at] paneurouni.com
FM
externá učiteľka