Fakulta psychológie - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PhDr. Veronika Boleková, PhD.UKP FPS
odborná asistentka
0.08-3+421 248 208 869
odborná asistentka0.08-1
+421 248 208 873
PhDr. Dušan Fabián, PhD.UKP FPS
nespecifikováno
dusan.fabian [at] paneurouni.com
vedúca ústavu-profesorka0.07-2+421 248 208 867
nespecifikováno
stefan.grajcar [at] paneurouni.com
UKP FPSprodekanka-odborná asistentka
2.17
+421 248 208 864katarina.greskovicova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
robert.hanak [at] paneurouni.com
prodekanka- odborná asistentka2.17+421 248 208 863katarina.hennelova [at] paneurouni.com
UKP FPSnespecifikováno
mojmir.kalis [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol KardošUVSPM FPSnespecifikováno
nespecifikováno
peter.krajmer [at] paneurouni.com
UVSPM FPS
nespecifikováno
daniela.kusa [at] paneurouni.com
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.dekanka FPS-docentka1.13
+421 248 208 860
UKP FPS
nespecifikováno
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.vedúca ústavu-profesorka
0.08-2
+421 248 208 868
marina.mikulajova [at] paneurouni.com
docentka
eva.nanistova [at] paneurouni.com
Mgr. Denisa Newman, PhD.UVSPM FPSodborná asistentka0.08-1
+421 248 208 873
nespecifikováno
UKP FPS
nespecifikováno
nespecifikováno
USPOP FPS
odborný asistent
erik.radnoti [at] paneurouni.com
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.odborná asistentka
0.08-1
+421 248 208 873
henrieta.rolkova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.UVSPM FPSnespecifikováno
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.UVSPM FPSvedúca ústavu-docentka
0.07-2
+421 248 208 867
UKP FPS
nespecifikováno
veronika.stenova [at] paneurouni.com
Mgr. Petra Šubová
referentka ŠO
0.06
+421 248 208 872
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.UVSPM FPSnespecifikováno
USPOP FPSnespecifikováno
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.odborný asistent0.07-1
+421 248 208 866
lukas.zajac [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
FPS
externý učiteľ
FPS
externista
denisa.maderova [at] paneurouni.com
FPSexternista
barbora_mesarosova [at] paneurouni.com
FPSexternista0.07-1
+421 248 208 866
jelena.rozina [at] paneurouni.com
Mgr. Lenka Sekretárovásystémová integrátorka0.06 (Tomášikova)+421 904 459 561, +421 248 208 871lenka.sekretarova [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.FPSexterná učiteľka
FPS
externista
Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
externá učiteľka
eva.svrckova [at] paneurouni.com