11. 7. 2020  13:33      Milota        
Univerzitný informačný systém

Fakulta ekonómie a podnikania - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.UMM FEP
profesor
jaroslav.belas [at] paneurouni.com
Ing. Ivan Brezina, PhD.
odborný asistent- Prodekan
316+421 268 203 647ivan.brezina [at] paneurouni.com
UMP FEPprofesorka
321
eva.cihelkova [at] paneurouni.com
UMP FEP
odborný asistent
314
Dr. Martin Čepel, PhD., MBAUMM FEP
odborný asistent
asistentka dekana327+421 268 203 606
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
docent
322+420 723 532 573jiri.dedina [at] paneurouni.com
Ing. Marianna Dudášová, PhD.
nespecifikováno
marianna.dudasova [at] paneurouni.com
UMP FEPdekan FEP-docent325+421 268 203 607
nespecifikováno
Ing. Tomáš Halán, PhD.FEPnespecifikováno
tomas.halan [at] paneurouni.com
Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.nespecifikováno
vedúca ŠO
323
+421 268 203 604
jarmila.hurtosova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
docentka
322
sona.supekova [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.UE FEPnespecifikováno
Ing. Eva Jančíková, PhD.
nespecifikováno
UE FEP
nespecifikováno
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.UMM FEP
docent
Rektorát
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.UE FEPnespecifikováno
2.43
+421 248 208 834radka.kolkusova [at] paneurouni.com
Ing. Hana Krchová, Ph.D.UMM FEP
odborná asistentka
UE FEP
nespecifikováno
renata.machova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.vedúci ÚMP-docent
316
ladislav.mura [at] paneurouni.com
Jana NaďovičováŠO FEPreferentka ŠO
201
+421 268 203 610
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.nespecifikováno
vedúci ÚE-profesor
324
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.UMP FEP
profesor
314
docentka
314
monika.majkova [at] paneurouni.com
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.UE FEP
nespecifikováno
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.UE FEPvedúca ÚE-profesorka
328
+421 268 203 653
beata.stehlikova [at] paneurouni.com
FEP
nespecifikováno
silvia.kosar [at] paneurouni.com
UMP FEP
nespecifikováno
odborná asistentka
330
+421 268 203 605

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.externista
dagmar.caganova [at] paneurouni.com
Ing. Michal Fabuš, PhD.FEPexterný učiteľ
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.externista306
+421 268 203 616
kajetana.hontyova [at] paneurouni.com
FEPexternista, externá učiteľka
FEP
externista
tomas.kliestik [at] paneurouni.com
Ing. František Milichovský, DiS., MBA, Ph.D.
externista
frantisek.milichovsky [at] paneurouni.com
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.externista
zuzana.palkova [at] paneurouni.com
externista
tomas.peracek [at] paneurouni.com
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.externista
boris.popesko [at] paneurouni.com
externista
lucia.rafajova [at] paneurouni.com
externista
zoltan.rozsa [at] paneurouni.com
FEP
systémový integrátor
208 (Tematínska)
+421 917 521 298
jozef.sisak [at] paneurouni.com
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.FEP
externista
314
zuzana.vincurova [at] paneurouni.com