9. 7. 2020  18:51      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Fakulta informatiky - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
nespecifikováno
ivana.budinska [at] paneurouni.com
nespecifikovánojan.ciganek [at] paneurouni.com
nespecifikováno
308
+421 268 203 693jan.dobos [at] paneurouni.com
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.UAI FI
profesor
308
+421 268 203 693
Ing. Branislav Gablas, PhD.UAI FI
nespecifikováno
branislav.gablas [at] paneurouni.com
Ing. Oto Haffner, PhD.UAI FI
nespecifikováno
oto.haffner [at] paneurouni.com
Ing. Július Hlaváč, PhD.UAI FIodborný asistent310+421 268 203 685julius.hlavac [at] paneurouni.com
Ing. Norbert Hodža
nespecifikováno
Ing. Zuzana Képešiovánespecifikovánozuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
Ing. Michal Kocúr, PhD.
nespecifikováno
UAI FIprofesor
stefan.kozak [at] paneurouni.com
nespecifikováno
erik.kucera [at] paneurouni.com
RNDr. Ján Lacko, PhD.UAI FI
odborný asistent
202
+421 268 203 636
jan.lacko [at] paneurouni.com
Mgr. Miriam Mistríkováasistentka dekana204+421 268 203 639
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.UAI FI
prodekan-docent
203
+421 268 203 641
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.FIdekan FI-docent205+421 268 203 637
pVedúci ÚAI- profesor
311
+421 268 203 687
frank.schindler [at] paneurouni.com
nespecifikováno
nespecifikováno
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.UAI FI
prodekan-odborný asistent
305
+421 268 203 692
nespecifikováno
jana.sujanova [at] paneurouni.com
Ing. Peter Ťapák, PhD.
nespecifikováno

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Erik Chromý, PhD.FI
externista
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.FIexterná učiteľka
310
+421 268 203 685
Ing. Zuzana Képešiová
externista
zuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
externista
Ing. Tomáš Páleník, PhD.FI
externista
308
+421 268 203 693tomas.palenik [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef SisákFIsystémový integrátor208 (Tematínska)
+421 917 521 298
jozef.sisak [at] paneurouni.com
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.externista
202
+421 268 203 636
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
externista
jana.sujanova [at] paneurouni.com