30. 5. 2020  13:20      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Fakulta práva - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
PhDr. Juraj Alner
nespecifikováno
205
+421 268 203 650
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
vedúci ÚTDŠ a SVD-docent
2.33
+421 248 208 833
boris.balog [at] paneurouni.com
CVVPC FP, UVP FP
nespecifikováno
katarina.batkova [at] paneurouni.com
ŠO FP
referent ŠO
prízemie 0.05
+421 248 208 823
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.CVVPC FP
nespecifikováno
OSP UVP FP
nespecifikováno
2.34
+421 248 208 852
OKCJ UTS FPasistentka2.16
+421 248 208 831
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD.odborný asistent
Ing. Marianna Dudášová, PhD.UVP FP
nespecifikováno
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.OOP USP FPvedúci ÚSP- profesor
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
docentka
JUDr. Milan Ďurica, LL.M., PhD.
nespecifikováno
2.41
prodekanka-odborná asistentka
č. d. 2.11
+421 248 208 817
UMEP FP
odborná asistentka
2.25
+421 248 208 853lilla.garayova [at] paneurouni.com
Dek FPtajomníčka fakultyč.d. 2.03+421 248 208 830
Ing. Jana Haldováasistentka dekana fakultyč.d. 2.04
+421 248 208 816
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
docentka
2.25+421 248 208 853
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.profesor
2.25
+421 248 208 853dalibor.jilek [at] paneurouni.com
JUDr. Pavol Judiak, PhD.nespecifikováno2.18+421 248 208 840pavol.judiak [at] paneurouni.com
JUDr. Andrej Karpat, PhD.UMEP FP
vedúci ÚMEP- odborný asistent
2.23
+421 248 208 814
OSP UVP FPodborný asistent
2.34
+421 248 208 852
nespecifikováno
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.
nespecifikováno
2.43
+421 248 208 834
UVP FP
nespecifikováno
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.MUTS FP
odborný asistent
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.USP FPprofesor2.43
nespecifikováno
OKCJ UTS FP
odborná asistentka
2.16
+421 248 208 831zuzana.kurucova [at] paneurouni.com
Mgr. JUDr. Natália Ľalíková, PhD.nespecifikováno
natalia.lalikova [at] paneurouni.com
Martin LazíkFP
nespecifikováno
martin.lazik [at] paneurouni.com
Ing. Adriena LitomerickáUSP FP
nespecifikováno
adriena.litomericka [at] paneurouni.com
PhDr. Pavol LorencUSP FPnespecifikováno
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.OPP USP FPodborná asistentka
2.39
+421 248 208 813
Mgr. Rastislav Martiškonespecifikovánorastislav.martisko [at] paneurouni.com
nespecifikováno2.39
jan.matlak [at] paneurouni.com
JUDr. Jozef MilučkýCVVPC FP
nespecifikováno
jozef.milucky [at] paneurouni.com
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.nespecifikováno
norbert.moravansky [at] paneurouni.com
odborný asistent
Phuoc Hung Nguyen, PhD.
nespecifikováno
313
phuoc.nguyen [at] paneurouni.com
nespecifikovánojan.palencar [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
docentka
2.35
bronislava.pavelkova [at] paneurouni.com
JUDr. Anna Peťovská, PhD.nespecifikováno
UVP FP
asistentka UVPaUMEP
2.30
+421 248 208 818otilia.polakovicova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
stefan.polakovic [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.vedúci ÚVP-profesor
2.33
+421 248 208 833
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.FPdekan FP-profesor2.05+421 248 208 816
nespecifikováno
peter.sepesi [at] paneurouni.com
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.OEP UMEP FPnespecifikováno2.09+421 248 208 856
nespecifikováno
Mgr. Tomáš Strážay, PhD.odborný asistenttomas.strazay [at] paneurouni.com
odborná asistentka
zaneta.surmajova [at] paneurouni.com
JUDr. Katarína Šmigová, PhD.OMS UMEP FPnespecifikováno
+421 248 208 853
katarina.smigova [at] paneurouni.com
Miroslava Švaňová
referentka ŠO
prízemie 0.05
+421 248 208 824
miroslava.svanova [at] paneurouni.com
docentka
2.33
+421 248 208 812
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.CVVPC FP
nespecifikováno
jana.vallova [at] paneurouni.com
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.ODSP UTS FPodborná asistentka2.20
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.profesor
BA Tomášikova, č. d. 2.08
+421 248 208 865
JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková
vedúca ŠO
prízemie 0.04
+421 248 208 836
jana.zahorcakova [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
externista
jan.cirak [at] paneurouni.com
externá učiteľka
barbora.dorkinova [at] paneurouni.com
FP
externista
externista
JUDr. Ing. Henrich Gaulieder, PhD.
externista
henrich.gaulieder [at] paneurouni.com
externista
juraj.chylo [at] paneurouni.com
Mgr. Oľga JauschFPexternista
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
externý učiteľ
2.18+421 248 208 840
Ing. Iva JuříkováFP
externista
FPexterný učiteľ
jozef.kolarik [at] paneurouni.com
FPexterný učiteľjozef.krajci [at] paneurouni.com
externá učiteľka
externý učiteľ313
phuoc.nguyen [at] paneurouni.com
externista
FPsystémová integrátorka
0.06 (Tomášikova)
+421 904 459 561, +421 248 208 871
doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.externista
romana.smyckova [at] paneurouni.com
Simona Vainerová
externista
simona.vainerova [at] paneurouni.com
JUDr. Martin Vlha, PhD.FP
externista