20. 2. 2020  12:20      Lívia        
Univerzitný informačný systém

Paneurópska vysoká škola - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PhDr. Juraj AlnerCVVPC FPnespecifikováno205+421 268 203 650juraj.alner [at] paneurouni.com
Mgr. Andrej BalcoUMŠ FMnespecifikovánoandrej.balco [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.OUP UVP FPvedúci ÚTDŠ a SVD-docent2.33+421 248 208 833boris.balog [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína Batková, PhD.CVVPC FP, UVP FPnespecifikovánokatarina.batkova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.UMM FEPprofesorjaroslav.belas [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.UMŠ FMdocent224+421 268 203 650stanislav.bencic [at] paneurouni.com
Ing. Martina BendíkováCTP UPnespecifikovánomartina.bendikova [at] paneurouni.com
Mgr. Boris BizovŠO FPreferent ŠOprízemie 0.05+421 248 208 823boris.bizov [at] paneurouni.com
Dr. Jozef Bohunický, PhD.UMŠ FModborný asistentjozef.bohunicky [at] paneurouni.com
PhDr. Veronika Boleková, PhD.UKP FPSodborná asistentka0.08-3+421 248 208 869veronika.bolekova [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol Breier, ArtD.UDM FModborný asistentkancelária MC+421 248 287 612pavol.breier [at] paneurouni.com
Ing. Ivan Brezina, PhD.UE FEPodborný asistent- Prodekan316+421 268 203 647ivan.brezina [at] paneurouni.com
Mgr. Marta BriestenskáOĽZ PEVSodborná referentka-personalistkamarta.briestenska [at] paneurouni.com
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.CVVPC FPnespecifikovánomiroslav.brvnistan [at] paneurouni.com
Ing. Ivana Budinská, PhD.UAI FInespecifikovánoivana.budinska [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.OSP UVP FPnespecifikováno2.34+421 248 208 852branislav.cepek [at] paneurouni.com
Ing. Ján Cigánek, PhD.UAI FInespecifikovánojan.ciganek [at] paneurouni.com
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.UMP FEPprofesorka321eva.cihelkova [at] paneurouni.com
Ing. Marek Csabay, PhD.UMP FEPodborný asistent314marek.csabay [at] paneurouni.com
Dr. Martin Čepel, PhD., MBAUMM FEPodborný asistentmartin.cepel [at] paneurouni.com
Ing. Eva ČimováDek FEPasistentka dekana327+421 268 203 606eva.cimova [at] paneurouni.com
Mgr. Martin Čuvaj, ArtD.UMŠ FMnespecifikovánomartin.cuvaj [at] paneurouni.com
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.UMM FEPdocent322+420 723 532 573jiri.dedina [at] paneurouni.com
Mgr. Andrea Demovičová, PhD.OKCJ UTS FPasistentka2.16+421 248 208 831andrea.demovicova [at] paneurouni.com
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD.UVP FPodborný asistentigor.dobos [at] paneurouni.com
Ing. Ján DobošUAI FInespecifikováno308+421 268 203 693jan.dobos [at] paneurouni.com
Mgr. Barbora DorkinováREKnespecifikovánobarbora.dorkinova [at] paneurouni.com
Ing. Marianna Dudášová, PhD.UVP FP, FEPnespecifikovánomarianna.dudasova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.UMP FEPdekan FEP-docent325+421 268 203 607tomas.dudas [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.OOP USP FPvedúci ÚSP- profesoranton.dulak [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.OOP USP FPdocentkadenisa.dulakova [at] paneurouni.com
JUDr. Milan Ďurica, LL.M., PhD.OBP USP FPnespecifikováno2.41milan.durica [at] paneurouni.com
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.FEPnespecifikovánoivona.durinova [at] paneurouni.com
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.UVSPM FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873beata.dvorska [at] paneurouni.com
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.OMS UMEP FPprodekanka-odborná asistentkač. d. 2.11+421 248 208 817andrea.erdosova [at] paneurouni.com
PhDr. Dušan Fabián, PhD.UKP FPSnespecifikovánodusan.fabian [at] paneurouni.com
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.UAI FIprofesor308+421 268 203 693peter.farkas [at] paneurouni.com
Ing. Branislav Gablas, PhD.UAI FInespecifikovánobranislav.gablas [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.USPOP FPSvedúca ústavu-profesorka0.07-2+421 248 208 867eva.gajdosova [at] paneurouni.com
Ing. Marcela Galovská, PhD.KAN URE REKkancelármarcela.galovska [at] paneurouni.com
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.UMEP FPodborná asistentka2.25+421 248 208 853lilla.garayova [at] paneurouni.com
Ing. Brigita GieserováDek FPtajomníčka fakultyč.d. 2.03+421 248 208 830brigita.gieserova [at] paneurouni.com
PhDr. Štefan GrajcárUVSPM FPSnespecifikovánostefan.grajcar [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.UKP FPSprodekanka-odborná asistentka2.17+421 248 208 864katarina.greskovicova [at] paneurouni.com
Ing. Oto Haffner, PhD.UAI FInespecifikovánooto.haffner [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.REKprorektor pre VV, DŠ a CV-profesor216+421 268 203 643ludovit.hajduk [at] paneurouni.com
Ing. Tomáš Halán, PhD.FEPnespecifikovánotomas.halan [at] paneurouni.com
Ing. Jana HaldováDek FPasistentka dekana fakultyč.d. 2.04+421 248 208 816jana.haldova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Róbert Hanák, PhD.UKP FPSnespecifikovánorobert.hanak [at] paneurouni.com
Marta HanzlíkováŠO FMreferentka ŠO201+421 268 203 613marta.hanzlikova [at] paneurouni.com
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.UVSPM FPSprodekanka- odborná asistentka2.17+421 248 208 863katarina.hennelova [at] paneurouni.com
Marta HeribanováDek FMasistentka dekana220+421 268 203 612marta.heribanova [at] paneurouni.com
Mgr. Patrik HermanUMT FMnespecifikovánopatrik.herman [at] paneurouni.com
Ing. Július Hlaváč, PhD.UAI FIodborný asistent310+421 268 203 685julius.hlavac [at] paneurouni.com
Ing. Norbert HodžaUAI FInespecifikovánonorbert.hodza [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV 152.19+421 248 208 828kveton.holcr [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína Holetzová, PhD.UMT FMnespecifikovánokatarina.holetzova [at] paneurouni.com
Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.UE FEPnespecifikovánovaleria.svobodova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.UMT FMnespecifikovánozora.hudikova [at] paneurouni.com
Ing. Jarmila HurtošováŠO FEPvedúca ŠO323+421 268 203 604jarmila.hurtosova [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArbOMV UMEP FPdocentka2.25+421 248 208 853katarina.chovancova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.UMM FEPdocentka322sona.supekova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.FMnespecifikováno221+421 268 203 648eva.chudinova [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.UE FEPnespecifikovánoalzbeta.ivanickova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.OVVDS UPR REKnespecifikováno2.14+421 248 208 820jaroslav.ivor [at] paneurouni.com
Bc. Emily Mária IzykowskáUR REKnespecifikovánoemily.izykowska [at] paneurouni.com
doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.UE FEPnespecifikovánoeva.jancikova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.OMV UMEP FPprofesor2.25+421 248 208 853dalibor.jilek [at] paneurouni.com
JUDr. Pavol Judiak, PhD.UVP FPnespecifikováno2.18+421 248 208 840pavol.judiak [at] paneurouni.com
PhDr. Mojmír Kališ, PhD.UKP FPSnespecifikovánomojmir.kalis [at] paneurouni.com
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.UDM FMnespecifikovánonada.kancevova [at] paneurouni.com
Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.UE FEPnespecifikovánoivana.kapralikova [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol KardošUVSPM FPSnespecifikovánopavol.kardos [at] paneurouni.com
JUDr. Andrej Karpat, PhD.UMEP FPvedúci ÚMEP- odborný asistent2.23+421 248 208 814andrej.karpat [at] paneurouni.com
Ing. Ľuboš Kasala, PhD.UMŠ FMnespecifikovánolubos.kasala [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.UMT FMvedúci UMT-docent224+421 268 203 650martin.kasarda [at] paneurouni.com
Mgr. Anna Kasardová, PhD.UMŠ FMnespecifikovánoanna.kasardova [at] paneurouni.com
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.OSP UVP FPodborný asistent2.34+421 248 208 852rastislav.kassak [at] paneurouni.com
Ian Michael KeebleUDM FMnespecifikovánoian.keeble [at] paneurouni.com
PhDr. Richard Keklak, PhD.UMŠ FMprodekan-odborný asistent221+421 268 203 648richard.keklak [at] paneurouni.com
Ing. Zuzana KépešiováUAI FI, UR REKnespecifikovánozuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
Ing. Marián KlačanskýCTP UPnespecifikovánomarian.klacansky [at] paneurouni.com
MgA. Tomáš KlepochUDM FMnespecifikováno+421 268 203 682tomas.klepoch [at] paneurouni.com
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.UMM FEPdocentRektorátaleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
Ing. Michal Kocúr, PhD.Dek FInespecifikovánomichal.kocur [at] paneurouni.com
JUDr. Jozef Kolárik, PhD.OEP UMEP FPnespecifikovánojozef.kolarik [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.FMnespecifikovánozdenko.kolesar [at] paneurouni.com
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.USP FP, UE FEPnespecifikováno2.43+421 248 208 834radka.kolkusova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.UAI FIprofesorstefan.kozak [at] paneurouni.com
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.UVP FPnespecifikovánojozef.krajci [at] paneurouni.com
Mgr. Peter Krajmer, PhD.UKP FPSnespecifikovánopeter.krajmer [at] paneurouni.com
Ing. Hana Krchová, Ph.D.UMM FEPodborná asistentkahana.krchova [at] paneurouni.com
MgA. Viktor KrivosudskýUDM FMnespecifikovánoviktor.krivosudsky [at] paneurouni.com
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.MUTS FPodborný asistentdaniel.kroslak [at] paneurouni.com
Mgr. Peter Kubaľák, PhD.UDM FMnespecifikovánopeter.kubalak [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.USP FPprofesor2.43pavol.kubicek [at] paneurouni.com
JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.UVP FPnespecifikovánogabriela.kubickova [at] paneurouni.com
Ing. Erik Kučera, PhD.UAI FInespecifikovánoerik.kucera [at] paneurouni.com
Kamil KukanOSP PEVSsprávca budovy Tomášikovakamil.kukan [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV 16vlasta.kunova [at] paneurouni.com
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.OKCJ UTS FPodborná asistentka2.16+421 248 208 831zuzana.kurucova [at] paneurouni.com
PhDr. Daniela Kusá, CSc.UVSPM FPSnespecifikovánodaniela.kusa [at] paneurouni.com
RNDr. Ján Lacko, PhD.UAI FIodborný asistent202+421 268 203 636jan.lacko [at] paneurouni.com
Mgr. JUDr. Natália Ľalíková, PhD.UVP FPnespecifikovánonatalia.lalikova [at] paneurouni.com
Martin LazíkFPnespecifikovánomartin.lazik [at] paneurouni.com
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.FPSdekanka FPS-docentka1.13+421 248 208 860elena.lisa [at] paneurouni.com
Ing. Adriena LitomerickáUSP FPnespecifikovánoadriena.litomericka [at] paneurouni.com
PhDr. Pavol LorencUSP FPnespecifikovánopavol.lorenc [at] paneurouni.com
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.OPP USP FPodborná asistentka2.39+421 248 208 813tatiana.mahrova [at] paneurouni.com
Ing. Renáta Machová, PhD.UE FEPnespecifikovánorenata.machova [at] paneurouni.com
doc. Vladimír Malík, ArtD.UDM FMnespecifikovánovladimir.malik [at] paneurouni.com
Mgr. Rastislav MartiškoUSP FPnespecifikovánorastislav.martisko [at] paneurouni.com
PhDr. Róbert Máthé, PhD.UKP FPSnespecifikovánorobert.mathe [at] paneurouni.com
Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.UDM FModborný asistent+421 268 203 682branislav.matis [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.UVP FPnespecifikováno2.39jan.matlak [at] paneurouni.com
doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.OVVDS UPR REKnespecifikovánojozef.medelsky [at] paneurouni.com
Ing. Katarína MelicherováEO PEVSúčtovníčkakatarina.melicherova [at] paneurouni.com
Ing. Ľubomír Miček, PhD.UE FEPnespecifikovánolubomir.micek [at] paneurouni.com
Ing. Zuzana MihalíkováKniž UPodborná referentka - knihovníčkazuzana.mihalikova [at] paneurouni.com
Ing. Václav MikaUMŠ FMnespecifikovánovaclav.mika [at] paneurouni.com
PhDr. Alena MikolajováOVČ UPR REKvedúca OVČ+421 248 208 804alena.mikolajova [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.UKP FPSvedúca ústavu-profesorka0.08-2+421 248 208 868marina.mikulajova [at] paneurouni.com
PhDr. Miriama Mikulková, PhD.UPR REKvedúca oddelenia VV,DŠ a CV208miriama.mikulkova [at] paneurouni.com
JUDr. Jozef MilučkýCVVPC FPnespecifikovánojozef.milucky [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol Minár, PhD.UMT FMnespecifikovánopavol.minar [at] paneurouni.com
Mgr. Miriam MistríkováDek FIasistentka dekana204+421 268 203 639miriam.mistrikova [at] paneurouni.com
Mgr. Miroslava MišováUMT FMnespecifikovánomiroslava.misova [at] paneurouni.com
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.UVP FPnespecifikovánonorbert.moravansky [at] paneurouni.com
MgA. Milan MravčákUMT FMnespecifikovánomilan.mravcak [at] paneurouni.com
PhDr. JUDr. Juraj Mravec, MBA, PhD.UVP FPodborný asistentjuraj.mravec [at] paneurouni.com
Alena MúčkováDek FPSasistentka dekana1.13+421 248 208 861alena.muckova [at] paneurouni.com
Rozália MüllerováKniž UPnespecifikovánorozalia.mullerova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.UMP FEPvedúci ÚMP-docent316ladislav.mura [at] paneurouni.com
RNDr. Michal MutňanskýPEVSriaditeľ PEVŠ n.o3.08+421 248 208 811michal.mutnansky [at] paneurouni.com
Jana NaďovičováŠO FEPreferentka ŠO201+421 268 203 610jana.nadovicova [at] paneurouni.com
Bc. Zsófia NagyUR REKnespecifikovánozsofia.nagy [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.UKP FPSdocentkaeva.nanistova [at] paneurouni.com
Magdaléna NavarováEO PEVSúčtovníčkamagdalena.navarova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Peter NeštepnýFMnespecifikovánopeter.nestepny [at] paneurouni.com
Mgr. Denisa Newman, PhD.UVSPM FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873denisa.newman [at] paneurouni.com
Phuoc Hung Nguyen, PhD.USP FPnespecifikováno313phuoc.nguyen [at] paneurouni.com
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánopavla.notova [at] paneurouni.com
JUDr. Ján Palenčár, PhD.USP FPnespecifikovánojan.palencar [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.UAI FIprodekan-docent203+421 268 203 641vladimir.palko [at] paneurouni.com
Mgr. Ján Paukovic, PhD.UDM FModborný asistentjan.paukovic [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.OOP USP FPdocentka2.35bronislava.pavelkova [at] paneurouni.com
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.UKP FPSnespecifikovánojan.pecenak [at] paneurouni.com
JUDr. Anna Peťovská, PhD.OOP USP FPnespecifikovánoanna.petovska [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína PlevováUMT FMnespecifikovánokatarina.plevova [at] paneurouni.com
Otília PolakovičováUVP FPasistentka UVPaUMEP2.30+421 248 208 818otilia.polakovicova [at] paneurouni.com
Ing. arch. Štefan PolakovičOTP UVP FPnespecifikovánostefan.polakovic [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.UVP FPvedúci ÚVP-profesor2.33+421 248 208 833peter.polak [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánomatus.porubjak [at] paneurouni.com
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.FPdekan FP-profesor2.05+421 248 208 816peter.potasch [at] paneurouni.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.UE FEPnespecifikovánoartan.qineti [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.FMdekanka FM-profesorka221+421 268 203 648iveta.radicova [at] paneurouni.com
Mgr. Erik Radnóti, PhD.USPOP FPSodborný asistenterik.radnoti [at] paneurouni.com
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.UE FEPprodekan-docent324rastislav.rajnoha [at] paneurouni.com
Mgr. Maroš Rojko, PhD.UMŠ FMnespecifikovánomaros.rojko [at] paneurouni.com
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.USPOP FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873henrieta.rolkova [at] paneurouni.com
Bc. Mária RomančíkováEO PEVSúčtovníčkamaria.romancikova [at] paneurouni.com
Bc. Peter RomanOIT PEVSvedúci oddelenia IT, univerzitný integrátor-1.25 (Tomášikova)+421 905 885 751, +421 248 208 891peter.roman [at] paneurouni.com
Roman RosinskýOIT PEVSreferent technickej podporyroman.rosinsky [at] paneurouni.com
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.OMV UR REKvedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy3.03+421 248 208 807slavomir.rudenko [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.FIdekan FI-docent205+421 268 203 637eugen.ruzicky [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánojan.rybar [at] paneurouni.com
Mgr. Ivan Sečík, CSc.UMŠ FModborný asistent221+421 268 203 648ivan.secik [at] paneurouni.com
Mgr. Lenka SekretárováOIT PEVSsystémová integrátorka UIS0.06 (Tomášikova)+421 904 459 561, +421 248 208 871lenka.sekretarova [at] paneurouni.com
JUDr. Peter SepešiUVP FPnespecifikovánopeter.sepesi [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.UAI FIpVedúci ÚAI- profesor311+421 268 203 687frank.schindler [at] paneurouni.com
Margita SikhartováOĽZ PEVSreferentka mzdového účtovníctva2.17+421 248 208 858margita.sikhartova [at] paneurouni.com
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.OEP UMEP FPprodekan-docent2.09+421 248 208 856michael.siman [at] paneurouni.com
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.UMP FEPprofesor314juraj.sipko [at] paneurouni.com
JUDr. Veronika Skorková, PhD.USP FPodborná asistentka2.10+421 248 208 843veronika.skorkova [at] paneurouni.com
Igor SlovákREKnespecifikovánoigor.slovak [at] paneurouni.com
Mgr. Nora SnopekováKniž UPodborná referentka - knihovníčkanora.snopekova [at] paneurouni.com
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.UE FEPdocentka314monika.majkova [at] paneurouni.com
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.UE FEPnespecifikovánoadam.solga [at] paneurouni.com
Ing. Erich Stark, PhD.UAI FInespecifikovánoerich.stark [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.UE FEPvedúca ÚE-profesorka328+421 268 203 653beata.stehlikova [at] paneurouni.com
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.REKrektor-profesorjuraj.stern [at] paneurouni.com
prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.USP FPnespecifikovánojozef.stieranka [at] paneurouni.com
Ing. Radka StrakováOMV UR REKkoordinátor Erasmus+421 248 208 804radka.strakova [at] paneurouni.com
Mgr. Tomáš Strážay, PhD.OMV UMEP FPodborný asistenttomas.strazay [at] paneurouni.com
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.UTS FPodborná asistentkazaneta.surmajova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV16+421 248 208 803jan.svak [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef Svetkovský, PhD.UMŠ FMnespecifikovánojozef.svetkovsky [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.UVSPM FPSvedúca ústavu-docentka0.07-2+421 248 208 867eva.szobiova [at] paneurouni.com
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.UDM FMvedúci UDM-docent225+421 268 203 649anton.szomolanyi [at] paneurouni.com
JUDr. Peter ŠamkoOVVDS UPR REKnespecifikovánopeter.samko [at] paneurouni.com
Mgr. Marek Ševčík, PhD.UMŠ FMnespecifikováno215marek.sevcik [at] paneurouni.com
JUDr. Katarína Šmigová, PhD.OMS UMEP FPnespecifikováno+421 248 208 853katarina.smigova [at] paneurouni.com
Bc. Barbora ŠoucováUR REKnespecifikovánobarbora.soucova [at] paneurouni.com
Mgr. Marek ŠpildaUAI FInespecifikovánomarek.spilda [at] paneurouni.com
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.UAI FIprodekan-odborný asistent305+421 268 203 692juraj.stefanovic [at] paneurouni.com
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.UKP FPSnespecifikovánoveronika.stenova [at] paneurouni.com
Mgr. Petra ŠubováŠO FPSreferentka ŠO0.06+421 248 208 872petra.subova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.UAI FInespecifikovánojana.sujanova [at] paneurouni.com
Miroslava ŠvaňováŠO FPreferentka ŠOprízemie 0.05+421 248 208 824miroslava.svanova [at] paneurouni.com
Ing. Peter Ťapák, PhD.FInespecifikovánopeter.tapak [at] paneurouni.com
Ing. Ľudmila TekulováOR PEVSnespecifikovánoludmila.tekulova [at] paneurouni.com
Marián TichýOSP PEVSnespecifikovánomarian.tichy [at] paneurouni.com
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.OTP UVP FPdocentka2.33+421 248 208 812marcela.tittlova [at] paneurouni.com
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.FEPnespecifikovánosilvia.kosar [at] paneurouni.com
Mgr. Barbora TribulováFMnespecifikovánobarbora.tribulova [at] paneurouni.com
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánodaniela.turonova [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.UMT FMnespecifikováno217+421 268 203 644andrej.tuser [at] paneurouni.com
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.UMP FEPnespecifikovánoiveta.ubreziova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.USPOP FPSnespecifikovánomarta.valihorova [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.CVVPC FPnespecifikovánojana.vallova [at] paneurouni.com
JUDr. Dominik VanekOVVDS UPR REKnespecifikovánodominik.vanek [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.UMŠ FMdocentmichal.vasecka [at] paneurouni.com
Ing. Alica VašinováTem Kniž UPodborná referentka - knihovníčka+421 268 203 602alica.vasinova [at] paneurouni.com
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.UMT FModborná asistentka215+421 268 203 645yvonne.vavrova [at] paneurouni.com
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.UE FEPodborná asistentka330+421 268 203 605stanislava.veselovska [at] paneurouni.com
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.REKprorektorka pre VČ-odborná asistentka314zuzana.vincurova [at] paneurouni.com
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.ODSP UTS FPodborná asistentka2.20andrea.vitkoova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.OTP UVP FPprofesorBA Tomášikova, č. d. 2.08+421 248 208 865jozef.zahora [at] paneurouni.com
JUDr. Mgr. Jana ZáhorčákováŠO FPvedúca ŠOprízemie 0.04+421 248 208 836jana.zahorcakova [at] paneurouni.com
Mgr. Lujza ZahradníkováDek FPStajomníčka fakulty0.07-3+421 248 208 879lujza.zahradnikova [at] paneurouni.com
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.UVSPM FPSodborný asistent0.07-1+421 248 208 866lukas.zajac [at] paneurouni.com
Mgr. art. Matúš ZajacFMnespecifikovánomatus.zajac [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.FPexternistajan.cirak [at] paneurouni.com
Marián ČerňanecREKexternistamarian.cernanec [at] paneurouni.com
Mgr. art. Martina ČičmancováREKexternistamartina.cicmancova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.ĎV UPexternistaromana.cizinska [at] paneurouni.com
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.ĎV UPexterná učiteľkaeva.dobrovolna [at] paneurouni.com
Mgr. Barbora DorkinováFPexterná učiteľkabarbora.dorkinova [at] paneurouni.com
Ing. Marianna Dudášová, PhD.FPexternistamarianna.dudasova [at] paneurouni.com
Ing. Katarína ĎurjakPEVŠexternistakatarina.durjak [at] paneurouni.com
Ing. Michal Fabuš, PhD.FEPexterný učiteľmichal.fabus [at] paneurouni.com
JUDr. Ing. Henrich Gaulieder, PhD.FPexternistahenrich.gaulieder [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.FPSexterný učiteľjan.grac [at] paneurouni.com
Ing. Roman Hruška, LL.M., MBAREKexternistaroman.hruska [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.FMexterná učiteľkazora.hudikova [at] paneurouni.com
Ing. Erik Chromý, PhD.FIexternistaerik.chromy [at] paneurouni.com
Ing. Pavlína Ivanová, PhD.FEPexternista, externá učiteľkapavlina.ivanova [at] paneurouni.com
Mgr. Zuzana JančováREKexternistazuzana.jancova [at] paneurouni.com
Mgr. Oľga JauschFPexternistaolga.jausch [at] paneurouni.com
JUDr. Pavol Judiak, PhD.FPexterný učiteľ2.18+421 248 208 840pavol.judiak [at] paneurouni.com
Richard JüngerPEVŠexternistarichard.junger [at] paneurouni.com
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.FIexterná učiteľka310+421 268 203 685erika.jurisova [at] paneurouni.com
Mgr. Viktor Kamenický, PhD.FMexterný učiteľviktor.kamenicky [at] paneurouni.com
Ing. Zuzana KépešiováFIexternistazuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
Ing. Marián KlačanskýPEVŠexternistamarian.klacansky [at] paneurouni.com
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.FEPexternistatomas.kliestik [at] paneurouni.com
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.PEVŠexternistaRektorátaleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
JUDr. Jozef Kolárik, PhD.FPexterný učiteľjozef.kolarik [at] paneurouni.com
Ing. Jitka Kominácká, Ph.D.ĎV UPexterná učiteľkajitka.kominacka [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MAĎV UPexterný učiteľlubomir.kostron [at] paneurouni.com
Mgr. Natália Kostrošová, PhD.FMexterná učiteľkanatalia.kostrosova [at] paneurouni.com
Mgr. Ladislav Koubek, MBAĎV UPexterný učiteľladislav.koubek [at] paneurouni.com
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.FPexterný učiteľjozef.krajci [at] paneurouni.com
JUDr. Jaroslav Králíček, Ph.D.ĎV UPexterný učiteľjaroslav.kralicek [at] paneurouni.com
Ing. Erik Kučera, PhD.FIexternistaerik.kucera [at] paneurouni.com
Edita KyseláMC OOM PEVSexternistaedita.kysela [at] paneurouni.com
Ján LukášREKexternista208 (Tematínska)+421 917 521 298, +421 268 203 620jan.lukas [at] paneurouni.com
PhDr. Denisa MaderováFPSexternistadenisa.maderova [at] paneurouni.com
Marcel MalinaPEVŠexternistamarcel.malina [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.FPSexternistabarbora_mesarosova [at] paneurouni.com
Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBAĎV UPexterný učiteľantonino.milicia [at] paneurouni.com
Ing. František Milichovský, DiS., MBA, Ph.D.FEPexternistafrantisek.milichovsky [at] paneurouni.com
JUDr. Iveta MiškolciováFPexterná učiteľkaiveta.miskolciova [at] paneurouni.com
Rozália MüllerováKniž UPexternistarozalia.mullerova [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol Náther, PhD.FMexterný učiteľpavol.nather [at] paneurouni.com
JUDr. Jiří NavrátilĎV UPexterný učiteľjiri.navratil [at] paneurouni.com
JUDr. Sáša Navrátilová, MBAĎV UPexterná učiteľkasasa.navratilova [at] paneurouni.com
Phuoc Hung Nguyen, PhD.FPexterný učiteľ313phuoc.nguyen [at] paneurouni.com
Ing. Karol NitonPEVŠexternistakarol.niton [at] paneurouni.com
Ing. Tomáš Páleník, PhD.FIexternista308+421 268 203 693tomas.palenik [at] paneurouni.com
Mgr. Jana Pazderová, PhD.FMexterná učiteľkajana.pazderova [at] paneurouni.com
Ing. Josef Polák, Ph.D.ĎV UPexterný učiteľjosef.polak [at] paneurouni.com
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.ĎV UPexterný učiteľmartin.pribyl [at] paneurouni.com
Ing. Lucia Rafajová, PhD.FEPexternistalucia.rafajova [at] paneurouni.com
Bc. Peter RomanĎV UP, PEVŠsystémový integrátor-1.25 (Tomášikova)+421 905 885 751, +421 248 208 891peter.roman [at] paneurouni.com
Mgr. art. Matej RosmányFMexterný učiteľmatej.rosmany [at] paneurouni.com
JUDr. Jelena RozinaFPSexternista0.07-1+421 248 208 866jelena.rozina [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.FEPexternistazoltan.rozsa [at] paneurouni.com
Mgr. Lenka SekretárováFP, FPSsystémová integrátorka0.06 (Tomášikova)+421 904 459 561, +421 248 208 871lenka.sekretarova [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef SisákFI, FM, REK, FEPexternista, systémový integrátor208 (Tematínska)+421 917 521 298jozef.sisak [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.FPexternistaromana.smyckova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.FMexterný učiteľjaroslav.svetlik [at] paneurouni.com
Mgr. Miroslav ŠevečkaĎV UPexterný učiteľmiroslav.sevecka [at] paneurouni.com
Ing. Ľubomír ŠkorecPEVŠexternista+421 908 997 455lubomir.skorec [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.FPSexternistablandina.sramova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.FIexternistajana.sujanova [at] paneurouni.com
Mgr. et Mgr. Eva ŠvrčkováFPSexterná učiteľkaeva.svrckova [at] paneurouni.com
PhDr. Marian Tar, PhD.FMexterný učiteľmarian.tar [at] paneurouni.com
Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBAĎV UPexterný učiteľondrej.valsa [at] paneurouni.com
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.FEPexternista314zuzana.vincurova [at] paneurouni.com
Bc. Branislav ZávodskýFMexterný učiteľbranislav.zavodsky [at] paneurouni.com
Mgr. Janka ZvalováFMexterná učiteľkajanka.zvalova [at] paneurouni.com