Paneurópska vysoká škola - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PhDr. Juraj AlnerCVVPC FPnespecifikováno205+421 268 203 650juraj.alner [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.OUP UVP FPvedúci ÚTDŠ a SVD-docent2.33+421 248 208 833boris.balog [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína Batková, PhD.CTP UP, UVP FPnespecifikovánokatarina.batkova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.UMM FEPprofesorjaroslav.belas [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.UMŠ FMdocent224+421 268 203 650stanislav.bencic [at] paneurouni.com
Ing. Martina BendíkováCTP UPnespecifikovánomartina.bendikova [at] paneurouni.com
Mgr. Boris BizovŠO FPreferent ŠOprízemie 0.05+421 248 208 823boris.bizov [at] paneurouni.com
Dr. Jozef Bohunický, PhD.UMŠ FModborný asistentjozef.bohunicky [at] paneurouni.com
PhDr. Veronika Boleková, PhD.UKP FPSodborná asistentka0.08-3+421 248 208 869veronika.bolekova [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol Breier, ArtD.UDM FModborný asistentkancelária MC+421 248 287 612pavol.breier [at] paneurouni.com
Ing. Ivan Brezina, PhD.UE FEPodborný asistent316+421 268 203 647ivan.brezina [at] paneurouni.com
Mgr. Marta BriestenskáOĽZ PEVSodborná referentka-personalistkamarta.briestenska [at] paneurouni.com
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.CTP UPnespecifikovánomiroslav.brvnistan [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.OSP UVP FPnespecifikováno2.34+421 248 208 852branislav.cepek [at] paneurouni.com
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.UMP FEPprofesorka321eva.cihelkova [at] paneurouni.com
Ing. Marek Csabay, PhD.UMP FEPodborný asistent314marek.csabay [at] paneurouni.com
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.UPR REKnespecifikovánozsolt.csefalvay [at] paneurouni.com
Dr. Martin Čepel, PhD., MBAUMM FEPodborný asistentmartin.cepel [at] paneurouni.com
Ing. Eva ČimováDek FEPasistentka dekana327+421 268 203 606eva.cimova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.UMM FEPdocent322+420 723 532 573jiri.dedina [at] paneurouni.com
Mgr. Andrea Demovičová, PhD.OKCJ UTS FPasistentka2.16+421 248 208 831andrea.demovicova [at] paneurouni.com
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD.UVP FPodborný asistentigor.dobos [at] paneurouni.com
Ing. Marianna Dudášová, PhD.FEPnespecifikovánomarianna.dudasova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.UMP FEPdekan FEP-docent325+421 268 203 607tomas.dudas [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.OOP USP FPvedúci ÚSP- profesoranton.dulak [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.OOP USP FPdocentkadenisa.dulakova [at] paneurouni.com
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.FEPnespecifikovánoivona.durinova [at] paneurouni.com
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.UVSPM FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873beata.dvorska [at] paneurouni.com
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.OMS UMEP FPprodekanka-odborná asistentkač. d. 2.11+421 248 208 817andrea.erdosova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.UAI FIprofesor308+421 268 203 693peter.farkas [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.USPOP FPSvedúca ústavu-profesorka0.07-2+421 248 208 867eva.gajdosova [at] paneurouni.com
Mgr. Jana GalbaváTem Kniž UPvedúca oddelenia knižnicejana.galbava [at] paneurouni.com
Ing. Marcela Galovská, PhD.KAN URE REKkancelármarcela.galovska [at] paneurouni.com
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.UMEP FPodborná asistentka2.25+421 248 208 853lilla.garayova [at] paneurouni.com
Ing. Brigita GieserováDek FPtajomníčka fakultyč.d. 2.03+421 248 208 830brigita.gieserova [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.UKP FPSprodekanka-odborná asistentka2.17+421 248 208 864katarina.greskovicova [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.REKprorektor pre VV, DŠ a CV-profesor216+421 268 203 643ludovit.hajduk [at] paneurouni.com
Ing. Tomáš Halán, PhD.FEPnespecifikovánotomas.halan [at] paneurouni.com
Ing. Jana HaldováDek FPasistentka dekana fakultyč.d. 2.04+421 248 208 816jana.haldova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Róbert Hanák, PhD.UKP FPSnespecifikovánorobert.hanak [at] paneurouni.com
Marta HanzlíkováŠO FMreferentka ŠO201+421 268 203 613marta.hanzlikova [at] paneurouni.com
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.UVSPM FPSprodekanka- odborná asistentka2.17+421 248 208 863katarina.hennelova [at] paneurouni.com
Marta HeribanováDek FMasistentka dekana220+421 268 203 612marta.heribanova [at] paneurouni.com
Ing. Július Hlaváč, PhD.UAI FIodborný asistent310+421 268 203 685julius.hlavac [at] paneurouni.com
Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.UE FEPnespecifikovánovaleria.svobodova [at] paneurouni.com
Ing. Jarmila HurtošováŠO FEPvedúca ŠO323+421 268 203 604jarmila.hurtosova [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArbOMV UMEP FPdocentka2.25+421 248 208 853katarina.chovancova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.UMM FEPdocentka322sona.supekova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.OVVDS UPR REKnespecifikováno2.14+421 248 208 820jaroslav.ivor [at] paneurouni.com
doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.UE FEPnespecifikovánoeva.jancikova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.OMV UMEP FPprofesor2.25+421 248 208 853dalibor.jilek [at] paneurouni.com
JUDr. Pavol Judiak, PhD.UVP FPnespecifikováno2.18+421 248 208 840pavol.judiak [at] paneurouni.com
JUDr. Andrej Karpat, PhD.UMEP FPvedúci ÚMEP- odborný asistent2.23+421 248 208 814andrej.karpat [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.UMT FMvedúci UMT-docent224+421 268 203 650martin.kasarda [at] paneurouni.com
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.OSP UVP FPodborný asistent2.34+421 248 208 852rastislav.kassak [at] paneurouni.com
PhDr. Richard Keklak, PhD.UMŠ FMprodekan-odborný asistent221+421 268 203 648richard.keklak [at] paneurouni.com
Ing. Marián KlačanskýCTP UPnespecifikovánomarian.klacansky [at] paneurouni.com
Mgr. art. Tomáš KlepochUDM FMasistent+421 268 203 682tomas.klepoch [at] paneurouni.com
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.UMM FEPdocentRektorátaleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
Ing. Michal Kocúr, PhD.FInespecifikovánomichal.kocur [at] paneurouni.com
JUDr. Radka KolkusováUE FEPnespecifikováno2.43+421 248 208 834radka.kolkusova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.UAI FIprofesorstefan.kozak [at] paneurouni.com
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.UVP FPnespecifikovánojozef.krajci [at] paneurouni.com
Mgr. Peter Krajmer, PhD.UKP FPSnespecifikovánopeter.krajmer [at] paneurouni.com
Ing. Hana Krchová, Ph.D.UMM FEPodborná asistentkahana.krchova [at] paneurouni.com
Mgr. JUDr. Daniel Krošlák, LL.M, PhD.UTS FPodborný asistentdaniel.kroslak [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.USP FPprofesor2.43pavol.kubicek [at] paneurouni.com
Kamil KukanOSP PEVSsprávca budovy Tomášikovakamil.kukan [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV 16vlasta.kunova [at] paneurouni.com
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.OKCJ UTS FPodborná asistentka2.16+421 248 208 831zuzana.kurucova [at] paneurouni.com
PhDr. Daniela KusáUVSPM FPSnespecifikovánodaniela.kusa [at] paneurouni.com
RNDr. Ján Lacko, PhD.UAI FIodborný asistent202+421 268 203 636jan.lacko [at] paneurouni.com
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.FPSdekanka FPS-docentka1.13+421 248 208 860elena.lisa [at] paneurouni.com
Ján LukášOIT PEVSsystémový integrátor UIS208 (Tematínska)+421 917 521 298, +421 268 203 620jan.lukas [at] paneurouni.com
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.OPP USP FPodborná asistentka2.39+421 248 208 813tatiana.mahrova [at] paneurouni.com
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.UPR REKnespecifikovánojana.markova [at] paneurouni.com
Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.UDM FModborný asistent+421 268 203 682branislav.matis [at] paneurouni.com
Mgr. JUDr. Zuzana Medelská, PhD.CTP UPnespecifikovánozuzana.medelska [at] paneurouni.com
JUDr. Mgr. PhDr. Jozef Medelský, PhD.CTP UPnespecifikovánojozef.medelsky [at] paneurouni.com
Ing. Katarína MelicherováEO PEVSúčtovníčkakatarina.melicherova [at] paneurouni.com
Ing. Ľubomír Miček, PhD.UE FEPnespecifikovánolubomir.micek [at] paneurouni.com
Ing. Zuzana MihalíkováKniž UPodborná referentka - knihovníčkazuzana.mihalikova [at] paneurouni.com
PhDr. Alena MikolajováOVČ UPR REKvedúca OVČ+421 248 208 804alena.mikolajova [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.UKP FPSvedúca ústavu-profesorka0.08-2+421 248 208 868marina.mikulajova [at] paneurouni.com
PhDr. Miriama Mikulková, PhD.UPR REKvedúca oddelenia VV,DŠ a CV208miriama.mikulkova [at] paneurouni.com
JUDr. Jozef MilučkýCTP UPnespecifikovánojozef.milucky [at] paneurouni.com
Mgr. Miriam MistríkováDek FIasistentka dekana204+421 268 203 639miriam.mistrikova [at] paneurouni.com
JUDr. Iveta MiškolciováREKnespecifikovánoiveta.miskolciova [at] paneurouni.com
Alena MúčkováDek FPSasistentka dekana1.13+421 248 208 861alena.muckova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.UMP FEPvedúci ÚMP-docent316ladislav.mura [at] paneurouni.com
RNDr. Michal MutňanskýPEVSriaditeľ PEVŠ n.o3.08+421 248 208 811michal.mutnansky [at] paneurouni.com
Jana NaďovičováŠO FEPreferentka ŠO201+421 268 203 610jana.nadovicova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.UKP FPSdocentkaeva.nanistova [at] paneurouni.com
Magdaléna NavarováEO PEVSúčtovníčkamagdalena.navarova [at] paneurouni.com
Mgr. Denisa Newman, PhD.UVSPM FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873denisa.newman [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.UAI FIprodekan-docent203+421 268 203 641vladimir.palko [at] paneurouni.com
PhDr. JUDr. Peter Papáček, PhD.REKnespecifikovánopeter.papacek [at] paneurouni.com
Mgr. Ján Paukovic, PhD.UDM FModborný asistentjan.paukovic [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.OOP USP FPdocentka2.35bronislava.pavelkova [at] paneurouni.com
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.UKP FPSnespecifikovánojan.pecenak [at] paneurouni.com
Otília PolakovičováUVP FPasistentka UVPaUMEP2.30+421 248 208 818otilia.polakovicova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.UVP FPvedúci ÚVP-profesor2.33+421 248 208 833peter.polak [at] paneurouni.com
doc. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.FPdekan FP-docent2.05+421 248 208 816peter.potasch [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.FMdekanka FM-profesorka221+421 268 203 648iveta.radicova [at] paneurouni.com
Mgr. Erik Radnóti, PhD.USPOP FPSodborný asistenterik.radnoti [at] paneurouni.com
Mgr. Eva RadováŠO FPSreferentka ŠO0.06eva.radova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.UE FEPprodekan-docent324rastislav.rajnoha [at] paneurouni.com
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.USPOP FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873henrieta.rolkova [at] paneurouni.com
Bc. Mária RomančíkováEO PEVSúčtovníčkamaria.romancikova [at] paneurouni.com
Bc. Peter RomanOIT PEVSvedúci oddelenia IT, univerzitný integrátor-1.25 (Tomášikova)+421 905 885 751, +421 248 208 891peter.roman [at] paneurouni.com
Roman RosinskýOIT PEVSreferent technickej podporyroman.rosinsky [at] paneurouni.com
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.OMV UR REKvedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy3.03+421 248 208 807slavomir.rudenko [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.FIdekan FI-docent205+421 268 203 637eugen.ruzicky [at] paneurouni.com
Mgr. Ivan Sečík, CSc.UMŠ FModborný asistent221+421 268 203 648ivan.secik [at] paneurouni.com
Mgr. Lenka SekretárováOIT PEVSsystémová integrátorka UIS0.06 (Tomášikova)+421 904 459 561, +421 248 208 871lenka.sekretarova [at] paneurouni.com
JUDr. Peter SepešiUVP FPnespecifikovánopeter.sepesi [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.UAI FIpVedúci ÚAI- profesor311+421 268 203 687frank.schindler [at] paneurouni.com
Margita SikhartováOĽZ PEVSreferentka mzdového účtovníctva2.17+421 248 208 858margita.sikhartova [at] paneurouni.com
doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.OEP UMEP FPprodekan-docent2.09+421 248 208 856michael.siman [at] paneurouni.com
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.UMP FEPprofesor314juraj.sipko [at] paneurouni.com
JUDr. Veronika Skorková, PhD.USP FPodborná asistentka2.10+421 248 208 843veronika.skorkova [at] paneurouni.com
Igor SlovákREKnespecifikovánoigor.slovak [at] paneurouni.com
Mgr. Nora SnopekováKniž UPodborná referentka - knihovníčkanora.snopekova [at] paneurouni.com
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.UE FEPdocentka314monika.majkova [at] paneurouni.com
Adam Solga, PhD.UE FEPnespecifikovánoadam.solga [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.UE FEPvedúca ÚE-profesorka328+421 268 203 653beata.stehlikova [at] paneurouni.com
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.REKrektor-profesorjuraj.stern [at] paneurouni.com
Ing. Radka StrakováOMV UR REKkoordinátor Erasmus+421 248 208 804radka.strakova [at] paneurouni.com
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.UTS FPodborná asistentkazaneta.surmajova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.CTP UPriešiteľ projektu APVV16+421 248 208 803jan.svak [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.UVSPM FPSvedúca ústavu-docentka0.07-2+421 248 208 867eva.szobiova [at] paneurouni.com
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.UDM FMvedúci UDM-docent225+421 268 203 649anton.szomolanyi [at] paneurouni.com
JUDr. Peter ŠamkoCTP UPnespecifikovánopeter.samko [at] paneurouni.com
JUDr. Katarína Šmigová, PhD.OMS UMEP FPnespecifikováno+421 248 208 853katarina.smigova [at] paneurouni.com
Bc. Barbora ŠoucováUR REKnespecifikovánobarbora.soucova [at] paneurouni.com
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.UAI FIprodekan-odborný asistent305+421 268 203 692juraj.stefanovic [at] paneurouni.com
Mgr. Petra ŠubováŠO FPSreferentka ŠO0.06+421 248 208 872petra.subova [at] paneurouni.com
Miroslava ŠvaňováŠO FPreferentka ŠOprízemie 0.05+421 248 208 824miroslava.svanova [at] paneurouni.com
Ing. Peter Ťapák, PhD.FInespecifikovánopeter.tapak [at] paneurouni.com
Ing. Ľudmila TekulováREKnespecifikovánoludmila.tekulova [at] paneurouni.com
Marián TichýOSP PEVSnespecifikovánomarian.tichy [at] paneurouni.com
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.OTP UVP FPdocentka2.33+421 248 208 812marcela.tittlova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.USPOP FPSnespecifikovánomarta.valihorova [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.CTP UPnespecifikovánojana.vallova [at] paneurouni.com
JUDr. Dominik VanekCTP UP, REKnespecifikovánodominik.vanek [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.UMŠ FMdocentmichal.vasecka [at] paneurouni.com
Ing. Alica VašinováTem Kniž UPodborná referentka - knihovníčka+421 268 203 602alica.vasinova [at] paneurouni.com
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.UMT FModborná asistentka215+421 268 203 645yvonne.vavrova [at] paneurouni.com
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.UE FEPodborná asistentka330+421 268 203 605stanislava.veselovska [at] paneurouni.com
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.REKprorektorka pre VČ-odborná asistentka314zuzana.vincurova [at] paneurouni.com
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.ODSP UTS FPodborná asistentka2.20andrea.vitkoova [at] paneurouni.com
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.OTP UVP FPprofesorBA Tomášikova, č. d. 2.08+421 248 208 865jozef.zahora [at] paneurouni.com
JUDr. Mgr. Jana ZáhorčákováŠO FPvedúca ŠOprízemie 0.04+421 248 208 836jana.zahorcakova [at] paneurouni.com
Mgr. Lujza ZahradníkováDek FPStajomníčka fakulty0.07-3+421 248 208 879lujza.zahradnikova [at] paneurouni.com
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.UVSPM FPSodborný asistent0.07-1+421 248 208 866lukas.zajac [at] paneurouni.com
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.OBP USP FPdocentka2.41lucia.zitnanska [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Marián ČerňanecREKexternistamarian.cernanec [at] paneurouni.com
Mgr. art. Martina ČičmancováREKexternistamartina.cicmancova [at] paneurouni.com
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.ĎV UPexterná učiteľkaeva.dobrovolna [at] paneurouni.com
Ing. Marianna Dudášová, PhD.FPexternistamarianna.dudasova [at] paneurouni.com
Ing. Katarína ĎurjakPEVŠexternistakatarina.durjak [at] paneurouni.com
Ing. Michal Fabuš, PhD.FEPexterný učiteľmichal.fabus [at] paneurouni.com
Bc. Roman Hruška, MBAREKexternistaroman.hruska [at] paneurouni.com
Mgr. Zuzana JančováREKexternistazuzana.jancova [at] paneurouni.com
JUDr. Pavol Judiak, PhD.FPexterný učiteľ2.18+421 248 208 840pavol.judiak [at] paneurouni.com
Richard JüngerPEVŠexternistarichard.junger [at] paneurouni.com
Mgr. Viktor Kamenický, PhD.FMexterný učiteľviktor.kamenicky [at] paneurouni.com
Ing. Zuzana KépešiováFIexternistazuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
Ing. Marián KlačanskýPEVŠexternistamarian.klacansky [at] paneurouni.com
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.PEVŠexternistaRektorátaleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
Ing. Jitka Kominácká, Ph.D.ĎV UPexterná učiteľkajitka.kominacka [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MAĎV UPexterný učiteľlubomir.kostron [at] paneurouni.com
Mgr. Ladislav Koubek, MBAĎV UPexterný učiteľladislav.koubek [at] paneurouni.com
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.FPexterný učiteľjozef.krajci [at] paneurouni.com
JUDr. Jaroslav Králíček, Ph.D.ĎV UPexterný učiteľjaroslav.kralicek [at] paneurouni.com
Edita KyseláMC OOM PEVSexternistaedita.kysela [at] paneurouni.com
Ján LukášFI, FM, FEPsystémový integrátor208 (Tematínska)+421 917 521 298, +421 268 203 620jan.lukas [at] paneurouni.com
PhDr. Denisa MaderováFPSexternistadenisa.maderova [at] paneurouni.com
Marcel MalinaPEVŠexternistamarcel.malina [at] paneurouni.com
Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBAĎV UPexterný učiteľantonino.milicia [at] paneurouni.com
Ing. František Milichovský, DiS., MBA, Ph.D.FEPexternistafrantisek.milichovsky [at] paneurouni.com
JUDr. Jiří NavrátilĎV UPexterný učiteľjiri.navratil [at] paneurouni.com
JUDr. Sáša Navrátilová, MBAĎV UPexterná učiteľkasasa.navratilova [at] paneurouni.com
Ing. Karol NitonPEVŠexternistakarol.niton [at] paneurouni.com
Ing. Tomáš Páleník, PhD.FIexternista308+421 268 203 693tomas.palenik [at] paneurouni.com
Ing. Josef Polák, Ph.D.ĎV UPexterný učiteľjosef.polak [at] paneurouni.com
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.ĎV UPexterný učiteľmartin.pribyl [at] paneurouni.com
Bc. Peter RomanĎV UP, PEVŠsystémový integrátor-1.25 (Tomášikova)+421 905 885 751, +421 248 208 891peter.roman [at] paneurouni.com
Roman RosinskýREKexternistaroman.rosinsky [at] paneurouni.com
Mgr. Lenka SekretárováFP, FPSsystémová integrátorka0.06 (Tomášikova)+421 904 459 561, +421 248 208 871lenka.sekretarova [at] paneurouni.com
Mgr. Miroslav ŠevečkaĎV UPexterný učiteľmiroslav.sevecka [at] paneurouni.com
Ing. Ľubomír ŠkorecPEVŠexternista+421 908 997 455lubomir.skorec [at] paneurouni.com
Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBAĎV UPexterný učiteľondrej.valsa [at] paneurouni.com
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.FEPexternista314zuzana.vincurova [at] paneurouni.com