4. 6. 2020  0:55      Lenka        
Univerzitní informační systém

Fakulta ekonómie a podnikania - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému Ekonomický systém, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoPracoviště
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
profesor
Ing. Ivan Brezina, PhD.UE FEP
odborný asistent- Prodekan
316
+421 268 203 647
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.UMP FEPprofesorka
321
UMP FEPodborný asistent
314
marek.csabay [at] paneurouni.com
UMM FEPodborný asistent
martin.cepel [at] paneurouni.com
Dek FEP
asistentka dekana
327
+421 268 203 606eva.cimova [at] paneurouni.com
UMM FEP
docent
322+420 723 532 573
nespecifikováno
dekan FEP-docent
325
+421 268 203 607tomas.dudas [at] paneurouni.com
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.FEPnespecifikovánoivona.durinova [at] paneurouni.com
Ing. Tomáš Halán, PhD.FEP
nespecifikováno
tomas.halan [at] paneurouni.com
Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.nespecifikováno
valeria.svobodova [at] paneurouni.com
ŠO FEPvedúca ŠO
323
+421 268 203 604
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.UMM FEP
docentka
322sona.supekova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
alzbeta.ivanickova [at] paneurouni.com
UE FEPnespecifikováno
UE FEPnespecifikováno
ivana.kapralikova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.docentRektorát
aleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
UE FEP
nespecifikováno
2.43
+421 248 208 834
Ing. Hana Krchová, Ph.D.UMM FEPodborná asistentkahana.krchova [at] paneurouni.com
Ing. Renáta Machová, PhD.nespecifikováno
renata.machova [at] paneurouni.com
Ing. Ľubomír Miček, PhD.UE FEP
nespecifikováno
UMP FEP
vedúci ÚMP-docent
316
Jana Naďovičová
referentka ŠO
201
+421 268 203 610
jana.nadovicova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.nespecifikováno
artan.qineti [at] paneurouni.com
vedúci ÚE-profesor
324
profesor
314
docentka
314
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
nespecifikováno
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
vedúca ÚE-profesorka
328
+421 268 203 653
beata.stehlikova [at] paneurouni.com
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.FEP
nespecifikováno
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.UMP FEP
nespecifikováno
iveta.ubreziova [at] paneurouni.com
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.UE FEPodborná asistentka
330
+421 268 203 605stanislava.veselovska [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

JménoPracovištěZařazeníKancelářTelefonE-mail
externí učitel
externista, externí učitelkapavlina.ivanova [at] paneurouni.com
externista
tomas.kliestik [at] paneurouni.com
Ing. František Milichovský, DiS., MBA, Ph.D.FEP
externista
Ing. Lucia Rafajová, PhD.FEP
externista
lucia.rafajova [at] paneurouni.com
externista
FEP
systémový integrátor
208 (Tematínska)+421 917 521 298jozef.sisak [at] paneurouni.com
externista314
zuzana.vincurova [at] paneurouni.com