30. 5. 2020  13:32      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Fakulta ekonómie a podnikania - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.profesor
jaroslav.belas [at] paneurouni.com
Ing. Ivan Brezina, PhD.UE FEPodborný asistent- Prodekan316
+421 268 203 647
ivan.brezina [at] paneurouni.com
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.profesorka
321
Ing. Marek Csabay, PhD.UMP FEPodborný asistent
314
marek.csabay [at] paneurouni.com
UMM FEP
odborný asistent
Dek FEPasistentka dekana327
+421 268 203 606
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.UMM FEP
docent
322
+420 723 532 573jiri.dedina [at] paneurouni.com
nespecifikováno
UMP FEP
dekan FEP-docent
325
+421 268 203 607
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.
nespecifikováno
FEP
nespecifikováno
UE FEP
nespecifikováno
Ing. Jarmila HurtošováŠO FEPvedúca ŠO323+421 268 203 604jarmila.hurtosova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.docentka
322
sona.supekova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
alzbeta.ivanickova [at] paneurouni.com
UE FEP
nespecifikováno
Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.nespecifikováno
UMM FEP
docent
Rektorát
aleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.UE FEP
nespecifikováno
2.43
+421 248 208 834
radka.kolkusova [at] paneurouni.com
Ing. Hana Krchová, Ph.D.odborná asistentka
Ing. Renáta Machová, PhD.UE FEP
nespecifikováno
renata.machova [at] paneurouni.com
UE FEPnespecifikováno
lubomir.micek [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.vedúci ÚMP-docent316ladislav.mura [at] paneurouni.com
ŠO FEP
referentka ŠO
201+421 268 203 610jana.nadovicova [at] paneurouni.com
UE FEPnespecifikováno
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.vedúci ÚE-profesor
324
profesor
314
UE FEP
docentka
314
monika.majkova [at] paneurouni.com
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
nespecifikováno
UE FEP
vedúca ÚE-profesorka
328
+421 268 203 653
FEP
nespecifikováno
silvia.kosar [at] paneurouni.com
UMP FEPnespecifikováno
odborná asistentka
330+421 268 203 605

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
externý učiteľ
Ing. Pavlína Ivanová, PhD.FEPexternista, externá učiteľka
FEPexternista
Ing. František Milichovský, DiS., MBA, Ph.D.
externista
Ing. Lucia Rafajová, PhD.FEP
externista
lucia.rafajova [at] paneurouni.com
externista
zoltan.rozsa [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef Sisák
systémový integrátor
208 (Tematínska)+421 917 521 298jozef.sisak [at] paneurouni.com
FEPexternista
314