Fakulta ekonómie a podnikania - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.UMM FEPprofesorjaroslav.belas [at] paneurouni.com
Ing. Ivan Brezina, PhD.UE FEPodborný asistent- Prodekan316+421 268 203 647ivan.brezina [at] paneurouni.com
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.UMP FEPprofesorka321eva.cihelkova [at] paneurouni.com
Ing. Marek Csabay, PhD.UMP FEPodborný asistent314marek.csabay [at] paneurouni.com
Dr. Martin Čepel, PhD., MBAUMM FEPodborný asistentmartin.cepel [at] paneurouni.com
Ing. Eva ČimováDek FEPasistentka dekana327+421 268 203 606eva.cimova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.UMM FEPdocent322+420 723 532 573jiri.dedina [at] paneurouni.com
Ing. Marianna Dudášová, PhD.FEPnespecifikovánomarianna.dudasova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.UMP FEPdekan FEP-docent325+421 268 203 607tomas.dudas [at] paneurouni.com
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.FEPnespecifikovánoivona.durinova [at] paneurouni.com
Ing. Tomáš Halán, PhD.FEPnespecifikovánotomas.halan [at] paneurouni.com
Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.UE FEPnespecifikovánovaleria.svobodova [at] paneurouni.com
Ing. Jarmila HurtošováŠO FEPvedúca ŠO323+421 268 203 604jarmila.hurtosova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.UMM FEPdocentka322sona.supekova [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.UE FEPnespecifikovánoalzbeta.ivanickova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.UE FEPnespecifikovánoeva.jancikova [at] paneurouni.com
Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.UE FEPnespecifikovánoivana.kapralikova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.UMM FEPdocentRektorátaleksandr.kljucnikov [at] paneurouni.com
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.UE FEPnespecifikováno2.43+421 248 208 834radka.kolkusova [at] paneurouni.com
Ing. Hana Krchová, Ph.D.UMM FEPodborná asistentkahana.krchova [at] paneurouni.com
Ing. Renáta Machová, PhD.UE FEPnespecifikovánorenata.machova [at] paneurouni.com
Ing. Ľubomír Miček, PhD.UE FEPnespecifikovánolubomir.micek [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.UMP FEPvedúci ÚMP-docent316ladislav.mura [at] paneurouni.com
Jana NaďovičováŠO FEPreferentka ŠO201+421 268 203 610jana.nadovicova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.UE FEPnespecifikovánoartan.qineti [at] paneurouni.com
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.UE FEPprodekan-docent324rastislav.rajnoha [at] paneurouni.com
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.UMP FEPprofesor314juraj.sipko [at] paneurouni.com
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.UE FEPdocentka314monika.majkova [at] paneurouni.com
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.UE FEPnespecifikovánoadam.solga [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.UE FEPvedúca ÚE-profesorka328+421 268 203 653beata.stehlikova [at] paneurouni.com
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.FEPnespecifikovánosilvia.kosar [at] paneurouni.com
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.UMP FEPnespecifikovánoiveta.ubreziova [at] paneurouni.com
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.UE FEPodborná asistentka330+421 268 203 605stanislava.veselovska [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Michal Fabuš, PhD.FEPexterný učiteľmichal.fabus [at] paneurouni.com
Ing. Pavlína Ivanová, PhD.FEPexternista, externá učiteľkapavlina.ivanova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.FEPexternistatomas.kliestik [at] paneurouni.com
Ing. František Milichovský, DiS., MBA, Ph.D.FEPexternistafrantisek.milichovsky [at] paneurouni.com
Ing. Lucia Rafajová, PhD.FEPexternistalucia.rafajova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.FEPexternistazoltan.rozsa [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef SisákFEPsystémový integrátor208 (Tematínska)+421 917 521 298jozef.sisak [at] paneurouni.com
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.FEPexternista314zuzana.vincurova [at] paneurouni.com