1. 6. 2020  19:12      Žaneta        
Univerzitní informační systém

Fakulta masmédií - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému Ekonomický systém, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
KancelářTelefonE-mail
Mgr. Andrej BalcoUMŠ FM
nespecifikováno
andrej.balco [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
docent
224+421 268 203 650
Dr. Jozef Bohunický, PhD.UMŠ FM
odborný asistent
jozef.bohunicky [at] paneurouni.com
UDM FM
odborný asistent
kancelária MC
+421 248 287 612
pavol.breier [at] paneurouni.com
nespecifikováno
martin.cuvaj [at] paneurouni.com
Marta Hanzlíková
referentka ŠO
201
+421 268 203 613
Mgr. Patrik HermanUMT FM
nespecifikováno
nespecifikováno
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.UMT FMnespecifikováno
FMnespecifikováno221+421 268 203 648eva.chudinova [at] paneurouni.com
UDM FMnespecifikováno
nespecifikováno
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
vedúci UMT-docent
224
+421 268 203 650
Mgr. Anna Kasardová, PhD.
nespecifikováno
anna.kasardova [at] paneurouni.com
nespecifikovánoian.keeble [at] paneurouni.com
PhDr. Richard Keklak, PhD.prodekan-odborný asistent
221
+421 268 203 648richard.keklak [at] paneurouni.com
MgA. Tomáš KlepochUDM FMnespecifikováno
+421 268 203 682
nespecifikováno
MgA. Viktor Krivosudskýnespecifikováno
viktor.krivosudsky [at] paneurouni.com
Mgr. Peter Kubaľák, PhD.nespecifikováno
peter.kubalak [at] paneurouni.com
doc. Vladimír Malík, ArtD.
nespecifikováno
vladimir.malik [at] paneurouni.com
Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.odborný asistent
+421 268 203 682
Ing. Václav Mikanespecifikovánovaclav.mika [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol Minár, PhD.UMT FM
nespecifikováno
nespecifikováno
miroslava.misova [at] paneurouni.com
MgA. Milan Mravčáknespecifikováno
nespecifikováno
odborný asistent
jan.paukovic [at] paneurouni.com
nespecifikováno
FM
dekanka FM-profesorka
221+421 268 203 648
Mgr. Maroš Rojko, PhD.nespecifikováno
Mgr. Ivan Sečík, CSc.UMŠ FModborný asistent221
+421 268 203 648
nespecifikováno
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.UDM FMvedúci UDM-docent
225
+421 268 203 649anton.szomolanyi [at] paneurouni.com
Mgr. Marek Ševčík, PhD.UMŠ FM
nespecifikováno
215marek.sevcik [at] paneurouni.com
FMnespecifikováno
barbora.tribulova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
bozidara.turzonovova [at] paneurouni.com
nespecifikováno217
+421 268 203 644
UMŠ FMdocent
odborná asistentka
215+421 268 203 645
Mgr. art. Matúš ZajacFM
nespecifikováno
matus.zajac [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

JménoPracovištěZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
FMexterní učitel
jaroslav.baran [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.externí učitelka
FMexterní učitel
externí učitelka
externí učitel
pavol.nather [at] paneurouni.com
Mgr. Jana Pazderová, PhD.externí učitelka
Mgr. art. Matej RosmányFM
externí učitel
matej.rosmany [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef Sisák
systémový integrátor
208 (Tematínska)
+421 917 521 298
externí učitel
FM
externí učitel
Bc. Branislav ZávodskýFM
externí učitel
branislav.zavodsky [at] paneurouni.com
externí učitelka
janka.zvalova [at] paneurouni.com