3. 6. 2020  8:02      Karolína        
Univerzitný informačný systém

Fakulta masmédií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
nespecifikováno
andrej.balco [at] paneurouni.com
docent
224+421 268 203 650stanislav.bencic [at] paneurouni.com
UMŠ FM
odborný asistent
Mgr. Pavol Breier, ArtD.UDM FModborný asistent
kancelária MC
+421 248 287 612
Mgr. Martin Čuvaj, ArtD.UMŠ FM
nespecifikováno
referentka ŠO
201+421 268 203 613marta.hanzlikova [at] paneurouni.com
Mgr. Patrik HermanUMT FM
nespecifikováno
Mgr. Katarína Holetzová, PhD.nespecifikováno
UMT FM
nespecifikováno
nespecifikováno
221
+421 268 203 648
eva.chudinova [at] paneurouni.com
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.nespecifikováno
Ing. Ľuboš Kasala, PhD.UMŠ FM
nespecifikováno
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
vedúci UMT-docent
224
+421 268 203 650
martin.kasarda [at] paneurouni.com
Mgr. Anna Kasardová, PhD.
nespecifikováno
anna.kasardova [at] paneurouni.com
UDM FM
nespecifikováno
ian.keeble [at] paneurouni.com
prodekan-odborný asistent
221
+421 268 203 648richard.keklak [at] paneurouni.com
UDM FMnespecifikováno
+421 268 203 682
FMnespecifikováno
UDM FM
nespecifikováno
Mgr. Peter Kubaľák, PhD.nespecifikováno
doc. Vladimír Malík, ArtD.UDM FM
nespecifikováno
vladimir.malik [at] paneurouni.com
UDM FM
odborný asistent
+421 268 203 682
Ing. Václav MikaUMŠ FM
nespecifikováno
Mgr. Pavol Minár, PhD.UMT FM
nespecifikováno
pavol.minar [at] paneurouni.com
UMT FMnespecifikováno
MgA. Milan MravčákUMT FM
nespecifikováno
doc. Ing. Peter Neštepný
nespecifikováno
peter.nestepny [at] paneurouni.com
Mgr. Ján Paukovic, PhD.UDM FM
odborný asistent
nespecifikováno
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.FMdekanka FM-profesorka
221
+421 268 203 648
Mgr. Maroš Rojko, PhD.
nespecifikováno
odborný asistent
221+421 268 203 648ivan.secik [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef Svetkovský, PhD.
nespecifikováno
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.UDM FM
vedúci UDM-docent
225
+421 268 203 649
Mgr. Marek Ševčík, PhD.nespecifikováno215
nespecifikováno
barbora.tribulova [at] paneurouni.com
prof. MgA. Božidara Turzonovová, PhD.
nespecifikováno
bozidara.turzonovova [at] paneurouni.com
nespecifikováno217
+421 268 203 644
UMŠ FMdocent
michal.vasecka [at] paneurouni.com
odborná asistentka
215
+421 268 203 645
yvonne.vavrova [at] paneurouni.com
Mgr. art. Matúš ZajacFM
nespecifikováno

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Jaroslav Baran
externý učiteľ
jaroslav.baran [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.externá učiteľkazora.hudikova [at] paneurouni.com
externý učiteľ
viktor.kamenicky [at] paneurouni.com
FM
externá učiteľka
Mgr. Pavol Náther, PhD.FMexterný učiteľ
externá učiteľka
jana.pazderova [at] paneurouni.com
Mgr. art. Matej Rosmány
externý učiteľ
systémový integrátor208 (Tematínska)
+421 917 521 298
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.FMexterný učiteľ
jaroslav.svetlik [at] paneurouni.com
FMexterný učiteľ
Bc. Branislav Závodskýexterný učiteľbranislav.zavodsky [at] paneurouni.com
externá učiteľka
janka.zvalova [at] paneurouni.com