Fakulta masmédií - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.UMŠ FMdocent224+421 268 203 650stanislav.bencic [at] paneurouni.com
Dr. Jozef Bohunický, PhD.UMŠ FModborný asistentjozef.bohunicky [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol Breier, ArtD.UDM FModborný asistentkancelária MC+421 248 287 612pavol.breier [at] paneurouni.com
Marta HanzlíkováŠO FMreferentka ŠO201+421 268 203 613marta.hanzlikova [at] paneurouni.com
Marta HeribanováDek FMasistentka dekana220+421 268 203 612marta.heribanova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.UMT FMvedúci UMT-docent224+421 268 203 650martin.kasarda [at] paneurouni.com
PhDr. Richard Keklak, PhD.UMŠ FMprodekan-odborný asistent221+421 268 203 648richard.keklak [at] paneurouni.com
Mgr. art. Tomáš KlepochUDM FMasistent+421 268 203 682tomas.klepoch [at] paneurouni.com
Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.UDM FModborný asistent+421 268 203 682branislav.matis [at] paneurouni.com
Mgr. Ján Paukovic, PhD.UDM FModborný asistentjan.paukovic [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.FMdekanka FM-profesorka221+421 268 203 648iveta.radicova [at] paneurouni.com
Mgr. Ivan Sečík, CSc.UMŠ FModborný asistent221+421 268 203 648ivan.secik [at] paneurouni.com
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.UDM FMvedúci UDM-docent225+421 268 203 649anton.szomolanyi [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.UMŠ FMdocentmichal.vasecka [at] paneurouni.com
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.UMT FModborná asistentka215+421 268 203 645yvonne.vavrova [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Mgr. Viktor Kamenický, PhD.FMexterný učiteľviktor.kamenicky [at] paneurouni.com
Ján LukášFMsystémový integrátor208 (Tematínska)+421 917 521 298, +421 268 203 620jan.lukas [at] paneurouni.com