22. 9. 2019  7:55      Móric        
Univerzitný informačný systém

Fakulta informatiky - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.UAI FIprofesor308+421 268 203 693peter.farkas [at] paneurouni.com
Ing. Július Hlaváč, PhD.UAI FIodborný asistent310+421 268 203 685julius.hlavac [at] paneurouni.com
Ing. Michal Kocúr, PhD.FInespecifikovánomichal.kocur [at] paneurouni.com
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.UAI FIprofesorstefan.kozak [at] paneurouni.com
RNDr. Ján Lacko, PhD.UAI FIodborný asistent202+421 268 203 636jan.lacko [at] paneurouni.com
Mgr. Miriam MistríkováDek FIasistentka dekana204+421 268 203 639miriam.mistrikova [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.UAI FIprodekan-docent203+421 268 203 641vladimir.palko [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.FIdekan FI-docent205+421 268 203 637eugen.ruzicky [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.UAI FIpVedúci ÚAI- profesor311+421 268 203 687frank.schindler [at] paneurouni.com
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.UAI FIprodekan-odborný asistent305+421 268 203 692juraj.stefanovic [at] paneurouni.com
Ing. Peter Ťapák, PhD.FInespecifikovánopeter.tapak [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Zuzana KépešiováFIexternistazuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
Ján LukášFIsystémový integrátor208 (Tematínska)+421 917 521 298, +421 268 203 620jan.lukas [at] paneurouni.com
Ing. Tomáš Páleník, PhD.FIexternista308+421 268 203 693tomas.palenik [at] paneurouni.com