Fakulta informatiky - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
nespecifikováno
nespecifikováno
Ing. Ján Dobošnespecifikováno308+421 268 203 693
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.UAI FI
profesor
308
+421 268 203 693
UAI FInespecifikováno
Ing. Oto Haffner, PhD.UAI FI
nespecifikováno
oto.haffner [at] paneurouni.com
odborný asistent
310
+421 268 203 685
julius.hlavac [at] paneurouni.com
nespecifikovánonorbert.hodza [at] paneurouni.com
nespecifikováno
Dek FInespecifikováno
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.UAI FIprofesor
Ing. Erik Kučera, PhD.nespecifikovánoerik.kucera [at] paneurouni.com
RNDr. Ján Lacko, PhD.UAI FI
odborný asistent
202+421 268 203 636jan.lacko [at] paneurouni.com
Mgr. Miriam Mistríková
asistentka dekana
204+421 268 203 639miriam.mistrikova [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.prodekan-docent
203
+421 268 203 641
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.dekan FI-docent
205
+421 268 203 637eugen.ruzicky [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.UAI FIpVedúci ÚAI- profesor311+421 268 203 687
nespecifikováno
erich.stark [at] paneurouni.com
nespecifikováno
marek.spilda [at] paneurouni.com
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
prodekan-odborný asistent
305
+421 268 203 692
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
nespecifikováno
FInespecifikováno

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Erik Chromý, PhD.FIexternista
externá učiteľka
310
+421 268 203 685
FI
externista
externista
externista
308
+421 268 203 693
tomas.palenik [at] paneurouni.com
Mgr. Jozef Sisák
systémový integrátor
208 (Tematínska)
+421 917 521 298
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.FIexternista202+421 268 203 636
externista
jana.sujanova [at] paneurouni.com