20. 2. 2020  12:16      Lívia        
Univerzitný informačný systém

Fakulta psychológie - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PhDr. Veronika Boleková, PhD.UKP FPSodborná asistentka0.08-3+421 248 208 869veronika.bolekova [at] paneurouni.com
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.UVSPM FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873beata.dvorska [at] paneurouni.com
PhDr. Dušan Fabián, PhD.UKP FPSnespecifikovánodusan.fabian [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.USPOP FPSvedúca ústavu-profesorka0.07-2+421 248 208 867eva.gajdosova [at] paneurouni.com
PhDr. Štefan GrajcárUVSPM FPSnespecifikovánostefan.grajcar [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.UKP FPSprodekanka-odborná asistentka2.17+421 248 208 864katarina.greskovicova [at] paneurouni.com
doc. Ing. Róbert Hanák, PhD.UKP FPSnespecifikovánorobert.hanak [at] paneurouni.com
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.UVSPM FPSprodekanka- odborná asistentka2.17+421 248 208 863katarina.hennelova [at] paneurouni.com
PhDr. Mojmír Kališ, PhD.UKP FPSnespecifikovánomojmir.kalis [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol KardošUVSPM FPSnespecifikovánopavol.kardos [at] paneurouni.com
Mgr. Peter Krajmer, PhD.UKP FPSnespecifikovánopeter.krajmer [at] paneurouni.com
PhDr. Daniela Kusá, CSc.UVSPM FPSnespecifikovánodaniela.kusa [at] paneurouni.com
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.FPSdekanka FPS-docentka1.13+421 248 208 860elena.lisa [at] paneurouni.com
PhDr. Róbert Máthé, PhD.UKP FPSnespecifikovánorobert.mathe [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.UKP FPSvedúca ústavu-profesorka0.08-2+421 248 208 868marina.mikulajova [at] paneurouni.com
Alena MúčkováDek FPSasistentka dekana1.13+421 248 208 861alena.muckova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.UKP FPSdocentkaeva.nanistova [at] paneurouni.com
Mgr. Denisa Newman, PhD.UVSPM FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873denisa.newman [at] paneurouni.com
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánopavla.notova [at] paneurouni.com
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.UKP FPSnespecifikovánojan.pecenak [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánomatus.porubjak [at] paneurouni.com
Mgr. Erik Radnóti, PhD.USPOP FPSodborný asistenterik.radnoti [at] paneurouni.com
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.USPOP FPSodborná asistentka0.08-1+421 248 208 873henrieta.rolkova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánojan.rybar [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.UVSPM FPSvedúca ústavu-docentka0.07-2+421 248 208 867eva.szobiova [at] paneurouni.com
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.UKP FPSnespecifikovánoveronika.stenova [at] paneurouni.com
Mgr. Petra ŠubováŠO FPSreferentka ŠO0.06+421 248 208 872petra.subova [at] paneurouni.com
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.UVSPM FPSnespecifikovánodaniela.turonova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.USPOP FPSnespecifikovánomarta.valihorova [at] paneurouni.com
Mgr. Lujza ZahradníkováDek FPStajomníčka fakulty0.07-3+421 248 208 879lujza.zahradnikova [at] paneurouni.com
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.UVSPM FPSodborný asistent0.07-1+421 248 208 866lukas.zajac [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.FPSexterný učiteľjan.grac [at] paneurouni.com
PhDr. Denisa MaderováFPSexternistadenisa.maderova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.FPSexternistabarbora_mesarosova [at] paneurouni.com
JUDr. Jelena RozinaFPSexternista0.07-1+421 248 208 866jelena.rozina [at] paneurouni.com
Mgr. Lenka SekretárováFPSsystémová integrátorka0.06 (Tomášikova)+421 904 459 561, +421 248 208 871lenka.sekretarova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.FPSexternistablandina.sramova [at] paneurouni.com
Mgr. et Mgr. Eva ŠvrčkováFPSexterná učiteľkaeva.svrckova [at] paneurouni.com