4. 6. 2020  16:25      Lenka        
Univerzitný informačný systém

Fakulta psychológie - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
odborná asistentka
0.08-3
+421 248 208 869
UVSPM FPS
odborná asistentka
0.08-1
+421 248 208 873
nespecifikovánodusan.fabian [at] paneurouni.com
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.USPOP FPS
vedúca ústavu-profesorka
0.07-2
+421 248 208 867
UVSPM FPS
nespecifikováno
stefan.grajcar [at] paneurouni.com
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.UKP FPS
prodekanka-odborná asistentka
2.17
+421 248 208 864
nespecifikováno
robert.hanak [at] paneurouni.com
prodekanka- odborná asistentka
2.17+421 248 208 863
nespecifikováno
UVSPM FPSnespecifikováno
Mgr. Peter Krajmer, PhD.nespecifikovánopeter.krajmer [at] paneurouni.com
nespecifikováno
dekanka FPS-docentka
1.13
+421 248 208 860
nespecifikováno
UKP FPS
vedúca ústavu-profesorka
0.08-2
+421 248 208 868
Dek FPS
asistentka dekana
1.13
+421 248 208 861
alena.muckova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.UKP FPS
docentka
eva.nanistova [at] paneurouni.com
odborná asistentka0.08-1
+421 248 208 873
nespecifikováno
pavla.notova [at] paneurouni.com
UKP FPS
nespecifikováno
jan.pecenak [at] paneurouni.com
UVSPM FPSnespecifikováno
USPOP FPSodborný asistent
erik.radnoti [at] paneurouni.com
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
odborná asistentka
0.08-1
+421 248 208 873henrieta.rolkova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.UVSPM FPS
nespecifikováno
UVSPM FPS
vedúca ústavu-docentka
0.07-2
+421 248 208 867
eva.szobiova [at] paneurouni.com
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.UKP FPS
nespecifikováno
veronika.stenova [at] paneurouni.com
referentka ŠO
0.06
+421 248 208 872
petra.subova [at] paneurouni.com
UVSPM FPS
nespecifikováno
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.USPOP FPS
nespecifikováno
marta.valihorova [at] paneurouni.com
tajomníčka fakulty0.07-3+421 248 208 879lujza.zahradnikova [at] paneurouni.com
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
odborný asistent
0.07-1
+421 248 208 866

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
externý učiteľjan.grac [at] paneurouni.com
PhDr. Denisa MaderováFPSexternista
denisa.maderova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.FPS
externista
barbora_mesarosova [at] paneurouni.com
FPS
externista
0.07-1
+421 248 208 866
systémová integrátorka
0.06 (Tomášikova)
+421 904 459 561, +421 248 208 871lenka.sekretarova [at] paneurouni.com
FPSexternista
blandina.sramova [at] paneurouni.com
Mgr. et Mgr. Eva Švrčková
externá učiteľka
eva.svrckova [at] paneurouni.com